חברי סגל מנחים

חברי סגל הרשאים להנחות לתואר שלישי הינם בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל

אי-שיוויון חברתי, בית הספר והסביבה, היבטים סוציולוגיים של ההוראה והמינהל החינוכי

סוציולוגיה של החינוך ומינהל החינוך

פרופ' אודרי אדי-רקח

מינהל החינוך כתחום דעת, קריירות של גננות, מורים ומנהלים, שיווק מוסדות חינוכיים, מגדר וחינוך

מינהל חינוך

פרופ' יזהר אופלטקה

סוציאליזציה פוליטית, חינוך לדמוקרטיה

סוציולוגיה של החינוך

פרופ' אורית איכילוב
(פרופ' אמריטה)

מודלים של גורמי סיכון והגנה להסבר תפקוד חברתי-רגשי והתנהגותי של ילדים עם ליקויי למידה, משפחות של ילדים עם ליקויי למידה ולקויות קשב, הורות לילדים עם לקויות, גורמי סיכון והגנה בתפקוד מסתגל של ילדים המתמודדים עם מצבי סיכון כגון מחלות או מצבי מתח ביטחוניים, תפקוד מסתגל של מתבגרים ומבוגרים עם ליקויי למידה ולקות קשב

ייעוץ חינוכי, חינוך מיוחד ולקויות למידה

פרופ' מיכל אל-יגון

הוראת ספרות המקרא ותולדותיה וכן נושאים הקשורים בחקר המקרא בתחומי, ההיסטוריוגרפיה, האידיאולוגיה והעיצוב הספרותי

ספרות המקרא והוראתה

פרופ' יאירה אמית
(פרופ' אמריטה)

אינטראקציות הוראתיות עם ילדים צעירים, התפתחות רגשית-חברתית, ניצני אוריינות, פיתוח והערכת תכניות התערבות בבתים ובמסגרות חינוך

התפתחות בגיל הרך ומקום המבוגרים בהתפתחות הילדים

פרופ' דורית ארם

שילוב חקר המוח בהוראת מדעים ומתמטיקה, חשיבה אינטואיטיבית במדעים ובמתמטיקה, השפעת הרמה הקוגניטיבית והאצתה על הישגי תלמידים במדעים ובמתמטיקה

הוראת המדעים

ד"ר ראובן בבאי

חלופות בהערכת הישגים, גורמי הטיה בהערכה

שיטות מחקר מדידה והערכה

פרופ' מנוחה בירנבוים
(פרופ' אמריטה)

היסטוריה של החינוך במערב אירופה, תפקידם של טקסים וסמלים בחינוך פוליטי, הוראת ההיסטוריה, עיצוב זיכרון קולקטיבי

היסטוריה של החינוך

פרופ' אבנר בן-עמוס

(פרופ' בדימוס)

מנהיגות מנהלים, מדיניות וחקיקה בחינוך

מינהל חינוך, מדיניות חינוך, היבטים משפטיים של החינוך, שיטות מחקר נטורליסטיות

פרופ' דן גבתון

פסיכולוגיה חברתית של הידע, סטריוטיפים ודעות קדומות, פסיכולוגיה פוליטית, פעילות גומלין בכיתה

פסיכולוגיה חברתית, ייעוץ חינוכי 

פרופ' דניאל בר-טל
(פרופ' אמריטוס)

היבטים פילוסופיים של דת וחילוניות בחינוך, עיצובו של העברי החדש בהגות ובמחשבה במחצית הראשונה של המאה העשרים, תולדות הפילוסופיה של החינוך

פילוסופיה של החינוך פרופ' יובל גובני

היבטים של ניתוח בעיה מתמטית, שימוש בנושאים תכניים כאמצעים דידקטיים במתמטיקה ומדעי המחשב, הוכחת נכונות של אלגוריתם, שימוש במשחקים

הוראת מדעי המחשב, הוראת מתמטיקה

ד"ר דוד גינת

התפתחות ערכים לאורך החיים ובמיוחד בגיל הילדות, הקשר בין ערכים להתנהגות, חינוך ערכי פסיכולוגיה התפתחותית והתפתחות חברתית  ד"ר אלה דניאל

התפתחות לקסיקלית מוקדמת, מורפולוגיה אצל ילדים, הקניית שפה לתלמידים לקויי שמיעה

התפתחות שפה וחשיבה, תקשורת ושפה, התפתחות שפת אם

פרופ' אסתר דרומי  
(פרופ' אמריטה)

היסטוריה של החינוך בארץ ישראל, שילוב מחקר היסטורי עם קביעת מדיניות חינוכית עכשוית, חינוך קיבוצי

היסטוריה של החינוך

פרופ' יובל דרור 
(פרופ' אמריטוס)

תהליכים ומושגים בלמידת מתמטיקה תיכונית ועל תיכונית: אבסטרקציה, ויזואליזציה, ייצוגים, מושג ההוכחה, מושג הפונקציה ועוד

מתמטיקה בין תחום דעת לבין תחום הוראה ולימוד. נושאים אפיסטמולוגיים, קוגניטיביים ודידקטיים כולל שימוש בטכנולוגיות מידע

פרופ' טומי דרייפוס
(פרופ' אמריטוס)

תפקידם המשתנה של מורים בעידן הדיגיטלי; מקומה של הטכנולוגיה בלמידה לאורך החיים; תלמידים, מורים ורשתות חברתיות; כריית נתונים בחינוך וניתוח למידה; סוכני הידע החדשים; למידה אקראית; גנאלוגיה 

טכנולוגיות ולמידה

ד"ר ארנון הרשקוביץ

לחץ, התמודדות ואיכות החיים בקרב ילדים בעלי צרכים מיוחדים ומשפחותיהם; הורות לילדים עם לקויות, ההשפעה של הורות ותהליכי וויסות ביולוגים-התנהגותיים על תפקוד חברתי-רגשי של ילדים; תגובתיות פסיכולוגית ללחץ; לקויי שמיעה

ייעוץ חינוכי, חינוך מיוחד ולקויי שמיעה

פרופ' ענת זיידמן זית

חינוך מדעי וטכנולוגי, תקשורת ומחשבים בחינוך

חינוך מדעי וטכנולוגי, פיתוח ת"ל 

פרופ' דוד חן
(פרופ' אמריטוס)

תהליכי הוראה ולמידה של מתמטיקה בסביבות טכנולוגיות, חשבון והנדסה בגיל הקדם יסודי, תהליכי הבניית ידע בכיתה, ניתוח שיח, הכשרת מורים

חינוך מתמטי ומדעי בסביבות טכנולוגיות

פרופ' מיכל טבח

היבטים רגשיים ומשפחתיים של דו/רב לשוניות, שימור שפה ואובדנה בקרב קבוצות מיעוט ומהגרים, מדיניות חינוכית רב לשונית, נקודות מפגש בין אמנות, שפה וזהות.

חינוך רב לשוני

פרופ' מיכל טננבאום

חינוך וריבוד חברתי ועדתי, חינוך ושינוי  חברתי, מדיניות חינוך

סוציולוגיה של החינוך, מדיניות החינוך וארגונו  

פרופ' אברהם יוגב
(פרופ' אמריטוס)

גלובליזציה ו/בחינוך, חינוך בינלאומי, מעורבות גורמים חיצוניים בחינוך, יזמות חינוך משווה, סוציולוגיה של החינוך ומדיניות חינוך פרופ' מירי ימיני

הסתגלות ואי הסתגלות למערכות חדשות, תכניות מניעה וצדק בין אישי

פסיכולוגיה של החינוך

פרופ' משה ישראלאשוילי

(פרופ' אמריטוס)

מערכת ההשכלה הגבוהה ביישוב היהודי ובמדינת ישראל בתקופת היישוב ובעשורים הראשונים

סוציולוגיה של מערכות אקדמיות וניתוח נתונים כמותיים

ד"ר אורי כהן

הוראה אקדמית ברשת; יישומים פדגוגיים חדשניים משולבי תקשוב; חומרי למידה פתוחים ברשת; למידה ניידת; כריית נתונים בחינוך וניתוח למידה טכנולוגיות ולמידה ד"ר ענת כהן

למידה ושיקום באמצעות סביבה וירטואלית עבור אוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים; למידה ברשת בקרב אוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים

טכנולוגיות למידה לאנשים עם צרכים מיוחדים

ד"ר אורלי להב

מערכות בקרה חכמות בחינוך; תכנון של מערכות חכמות כפעולות לימודיות

מערכות ממוחשבות בחינוך; תכנון בהוראת טכנולוגיה; יסודות של מערכות טכנולוגיות

פרופ' איליה לוין

רוחניות ותודעה והשתמעויות לחינוך ולמידה; סביבות למידה קונסטרוקטיביסטיות ותכנון לימודים; תפיסות אפיסטמולוגיות בזיקה ללמידה, הוראה והערכה

מתודולוגיה מחקרית, תכנון לימודים, למידה והוראה בביה"ס

פרופ' תמר לוין

(פרופ' אמריטה)

יצירתיות בחינוך מתמטי, היבטים ריגושיים בהוראת ולמידת מתמטיקה, מתמטיקה בגיל הרך, הכשרת מורים למתמטיקה חינוך מתמטי ד"ר אסתר לוינסון

תפיסה וביצוע של דיבור אצל לקויי שמיעה, אקוסטיקה של הדיבור

ליקויי שמיעה, חינוך מיוחד

פרופ' טובה מוסט

עולמות וירטואליים ותקשורת בחינוך, למידת הטכנולוגיה, היבטים קוגניטיביים בחינוך טכנולוגי

תקשורת ומחשבים

פרופ' דוד מיודוסר 
(פרופ' אמריטוס)

לקויות למידה והיפראקטיביות, (ABHB), משפחות לילדים בחינוך המיוחד, תחומים ריגשיים וחברתיים של תלמידים עם צרכים חינוכיים מיוחדים

חינוך מיוחד, ייעוץ חינוכי

פרופ' מלכה מרגלית
(פרופ' אמריטה)

גורמים המשפיעים על הישגים במתמטיקה, במדעים וסטטיסטיקה, מדידה והערכה, הכשרת מורים ופיתוח מקצועי של מורי מורים

מדידה, מתודולוגיה מחקרית, שיטות מחקר וסטטיסטיקה

פרופ' פאדיה נאסר אבו-אלהיג'א

הערכת פרויקטים חינוכיים ות"ל, הערכה בית-ספרית, הערכה וקבלת החלטות, הערכת הישגי תלמידים

מדידה והערכה, שיטות מחקר, מינהל החינוך

פרופ' דוד נבו
(פרופ' אמריטוס)

למידה והוראה באמצעות סביבה ממוחשבת, הוראה באמצעות האינטרנט, בתי ספר וירטואליים, הוראת אוריינות מדעית וטכנולוגית

סביבות ממוחשבות בהוראת המתימטיקה, מדע וטכנולוגיה

פרופ' רפי נחמיאס

אפאזיה, הפרעות שפה ותחביר, דיסלקסיות, רכישת תחביר, עיבוד משפטים בזמן אמת

נוירופסיכולוגיה של השפה, נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית, תהליכי קריאה והפרעות קריאה, בלשנות ופסיכובלשנות.

פרופ' נעמה פרידמן

 

חינוך יהודי פלורליסטי ושיטות מחקר איכותניות

תכנון לימודים,  מתודולוגיה איכותנית

פרופ' נעמה צבר בן-יהושע
(פרופ' אמריטה)

התפתחות קריירה במהלך החיים, הבניית זהות משפחתית וזהות תעסוקתית של קבוצות חברתיות מוחלשות, התפתחות קריירה של נשים, יחסי עבודה-משפחה וחינוך לקריירה

ייעוץ חינוכי, התפתחות קריירה

פרופ' רחל גלי צינמון

תפישת מושגים מתמטיים, בחינת דרכי הוראה והשפעתן על תפישת מושגים מתמטיים, הכשרת מורים וקידום מורים, כללים אינטואיטיביים במתמטיקה, במדעים, הקשר בין מתמטיקה ומדעים

הוראת מתמטיקה, הכשרת מורים למתמטיקה, הוראת מורים למתמטיקה

פרופ' פסיה צמיר

התפתחות חברתית

ייעוץ חינוכי

פרופ' רחל קרניול 
לא מקבלת תלמידי מחקר חדשים

מיקרו-סוציולוגיה ומינהל של ביה"ס, היסטוריה חברתית של ארגוני חינוך ומערכות ביה"ס ומחקר משווה

סוציולוגיה של החינוך, מינהל החינוך

פרופ' יצחק קשתי
(פרופ' אמריטוס)

התפתחות אוריינות לשונית, רכישת לשון אם מוקדמת ומאוחרת (גיל ביה"ס), הוראת העברית כלשון אם, רכישה והוראה של לשון שניה/זרה

בלשנות, פסיכולוינגויסטיקה

פרופ' דורית רביד

(פרופ' אמריטה)

היבטים נוירו פסיכולוגיים של קשב וליקויי קשב, הערכת יעילות אימון קשבי בקרב אוכלוסיות שונות, תפיסה וקשב חזותיים בקרב אוטיסטים בתפקוד גבוה

חינוך מיוחד, לקויות למידה

פרופ' לילך שלו-מבורך

רכישת שפה שניה, פיתוח מבחני לשון, דרכים בהערכת הישגים, מחקר בהוראת הלשון

הוראת שפות

פרופ' אילנה שוהמי
(פרופ' אמריטה)

קוגניציה של מורים, פיתוח ת"ל להכשרת מורים והשתלמותם

פסיכולוגיה התפתחותית, קוגניציה של מורים

פרופ' סידני שטראוס
(פרופ' אמריטוס)

סוציולוגיה של חינוך נוער וסטודנטים, סוציולוגיה של ארגונים חינוכיים והקהילה, בחירה בחינוך

סוציולוגיה של החינוך, יסודות חברתיים של החינוך

פרופ' רנה שפירא
(פרופ' אמריטה)

למידה שיתופית בקבוצות קטנות, עבודת צוות בביה"ס, ביה"ס כארגון חברתי

פסיכולוגיה של החינוך, מינהל החינוך וארגונו

פרופ' שלמה שרן
(פרופ' אמריטוס)

תפיסת מושגים מתמטיים, חוקים אינטואיטיביים במדעים ובמתמטיקה

הוראת מדעים מדויקים ומתימטיקה

פרופ' דינה תירוש

קריירות מורים; השפעות הכשרה, סביבה ותרבות בית ספרית על הישארות או  נשירת מורים   ;

מאבקים פוליטיים על מדיניות חינוך ; חינוך פיננסי

מדיניות חינוך וסוציולוגיה של החינוך ד"ר ערן תמיר
 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>