חברי סגל מנחים

רשימת חברי הסגל בדרגת מרצה בכיר ומעלה הרשאים להנחות לתואר שלישי ותחומי המחקר שלהם:

סוציולוגיה של החינוך ומינהל החינוך; מעורבות הורים בחינוך;

אי שוויון חברתי בחינוך;  שיפור בתי ספר

פרופ' אודרי אדי-רקח

מינהל החינוך כתחום דעת; קריירות של גננות, מורים ומנהלים; ניהול רגשות בבית הספר; מגדר ומנהיגות חינוכית

פרופ' יזהר אופלטקה

סוציולוגיה של החינוך ; סוציאליזציה פוליטית; חינוך לדמוקרטיה

פרופ' אורית איכילוב
(פרופ' אמריטה)

מודלים של גורמי סיכון והגנה להסבר תפקוד חברתי-רגשי והתנהגותי של ילדים, מתבגרים ומבוגרים עם וללא לקויות כלקויות למידה ו- ADHD. מודלים אלו כוללים משתנים ברמות הפרט, המשפחה והקהילה ; חקר העמידות בקרב אוכלוסיות המתמודדות עם מצבי סיכון כגון מחלות או מצבי מתח ביטחוניים

פרופ' מיכל אל-יגון

הוראת ספרות המקרא ותולדותיה;  חקר המקרא בתחומי ההיסטוריוגרפיה, האידיאולוגיה והעיצוב הספרותי

פרופ' יאירה אמית
(פרופ' אמריטה)

התפתחות בגיל הרך ומקום המבוגרים בהתפתחות הילדים:מאפייני הורות; אינטראקציות של הורים ומחנכות עם ילדים צעירים; התפתחות רגשית-חברתית; ניצני אוריינות; פיתוח והערכת תכניות התערבות בבתים ובמסגרות חינוך

פרופ' דורית ארם

שילוב חקר המוח ומחקר קוגניטיבי בהוראת המדעים; 

חשיבה אינטואיטיבית במדעים ובמתמטיקה;  הרמה הקוגניטיבית של תלמידים והקשר להישגים לימודיים ; האצת הרמה הקוגניטיבית והאצת סכמות חשיבה

ד"ר ראובן בבאי

שיטות מחקר מדידה והערכה ; חלופות בהערכת הישגים;

גורמי הטיה בהערכה

פרופ' מנוחה בירנבוים
(פרופ' אמריטה)

היסטוריה של החינוך בישראל ובצרפת; הוראת ההיסטוריה והאזרחות; עיצוב הזיכרון הקולקטיבי באמצעות טקסים, אנדרטאות ומוזיאונים

פרופ' אבנר בן-עמוס

(פרופ' בדימוס)

פסיכולוגיה חברתית; חקר סכסוכים אתניים: התפרצותם, הסלמה שלהם ותהליך שלום - דינמיקה פסיכולוגית שלהם

פרופ' דניאל בר-טל
(פרופ' אמריטוס)

פילוסופיה של החינוך; הגותו החינוכית של א.ד. גורדון; דת וחינוך פרופ' יובל גובני

פתרון בעיות מתמטיות; פתרון בעיות אלגוריתמיות;

ניסוחים דקלרטיביים לעומת ניסוחים אופרטיביים;  יצירתיות בפתרון בעיות; לימוד באמצעות טעויות

ד"ר דוד גינת

לקויות למידה במתמטיקה (דיסקלקוליה);נוירופסיכולוגיה של עיבוד מספרים;חשיבה מתמטית תקינה, ההתפתחות שלה והקשר שלה לכישורים ניהוליים ותהליכי זיכרון ד"ר דרור דותן
התפתחות ערכים לאורך החיים ובמיוחד בגיל הילדות; הקשר בין ערכים להתנהגות; חינוך ערכי במשפחה פרופ' אלה דניאל

התפתחות מוקדמת של שפת אם; לקויות תקשורת, שפה ודיבור; אוטיזם: הילד, המשפחה והסביבה החינוכית

פרופ' אסתר דרומי  
(פרופ' אמריטה)

היסטוריה של החינוך בארץ ישראל ובמדינת ישראל; שילוב מחקר היסטורי עם תכנון מדיניות חינוכית; חינוך קיבוצי; חינוך בלתי פורמלי

פרופ' יובל דרור 
(פרופ' אמריטוס)

תהליכים ומושגים בלמידת מתמטיקה תיכונית ועל-תיכונית, בפרט משמעויות בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

פרופ' טומי דרייפוס
(פרופ' אמריטוס)

טכנולוגיה ולמידה; שימושי דאטה בחינוך; ניתוח למידה;

חשיבה חישובית

פרופ' ארנון הרשקוביץ

לחץ, משאבי התמודדות, שינה ואיכות החיים/רווחה בקרב ילדים בעלי צרכים מיוחדים ומשפחותיהם (אוטיזם, ADHD, לקויות שמיעה); ההשפעה של הורות ותהליכי וויסות ביולוגים-התנהגותיים על תפקוד חברתי-רגשי של ילדים ומתבגרים ותפקוד בקרב הורים

פרופ' ענת זיידמן זית

מבנה הדעת של מדעי החינוך ; יחסי האדם הלומד והידע האנושי ; חינוך השונות והמגוון האנושי

פרופ' דוד חן
(פרופ' אמריטוס)

חינוך מתמטי בתחום רחב של גילאים, כולל הכשרת מורים עם הדגשים הבאים: תהליכי הוראה ולמידה של מתמטיקה בסביבות טכנולוגיות; תהליכי הבניית ידע מתמטי בכיתה; ניתוח שיח בכיתת המתמטיקה

פרופ' מיכל טבח

חינוך רב לשוני ;היבטים רגשיים ומשפחתיים של דו/רב לשוניות; שימור שפה ואובדנה בקרב קבוצות מיעוט ומהגרים; מדיניות חינוכית רב לשונית; נקודות מפגש בין אמנות, שפה וזהות

פרופ' מיכל טננבאום

סוציולוגיה של החינוך;  מדיניות החינוך וארגונו ; חינוך וריבוד חברתי ועדתי;  חינוך ושינוי חברתי

פרופ' אברהם יוגב
(פרופ' אמריטוס)

הסתגלות ואי הסתגלות למצבי חיים; תכניות מניעה וחיסון

פרופ' משה ישראלאשוילי

(פרופ' אמריטוס)

סוציולוגיה של מערכות אקדמיות; מערכת ההשכלה הגבוהה ביישוב היהודי ובמדינת ישראל בתקופת היישוב ובעשורים הראשונים

פרופ' אורי כהן

טכנולוגיה ולמידה; הוראה אקדמית ברשת; יישומים פדגוגיים חדשניים משולבי תקשוב; למידה חברתית, חומרי למידה פתוחים ברשת; למידה ניידת; כריית נתונים בחינוך וניתוח למידה

טכנולוגיות למידה לאנשים עם צרכים מיוחדים ; למידה או שיקום באמצעות סביבות וירטואליות;  הוראה ולמידה מקוונת עבור אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים

ד"ר אורלי להב

פילוסופיה של טכנולוגיה בחינוך; תרבות החברה הדיגיטלית;

חינוך טכנולוגי בעידן הדיגיטלי

פרופ' איליה לוין
(פרופ' אמריטוס)

תכנון לימודים, למידה והוראה בבית הספר ; רוחניות ותודעה והשתמעויות לחינוך ולמידה; סביבות למידה קונסטרוקטיביסטיות ותכנון לימודים; תפיסות אפיסטמולוגיות בזיקה ללמידה, הוראה והערכה

פרופ' תמר לוין

(פרופ' אמריטה)

חינוך מתמטי; יצירתיות בחינוך מתמטי; המתמטיקה בגיל הרך;  הכשרת מורים למתמטיקה פרופ' אסתר לוינסון

תפיסה והפקה של השפה המדוברת על ידי כבדי שמיעה וחרשים; שיקום שמיעתי ותקשורתי של כבדי שמיעה וחרשים; השפעת התפקוד התקשורתי באמצעות השפה המדוברת על תפקוד הפרט עם החסך השמיעתי בסביבות החיים: במשפחה, במסגרת החינוכית ובתעסוקה

פרופ' טובה מוסט

(פרופ' אמריטה)

טכנולוגיה ולמידה; למידה של מורכבות; היבטים קוגניטיביים ולמידה בחינוך הטכנולוגי; חשיבה טכנולוגית

פרופ' דוד מיודוסר 
(פרופ' אמריטוס)

חינוך מיוחד וייעוץ חינוכי; תלמידים עם לקויות למידה ו/או הפרעות קשב עם תנועתיות יתר ( (ADHD) , ומשפחותיהם; מחקר בתחומים ריגשיים וחברתיים, בדידות ותקווה

פרופ' מלכה מרגלית
(פרופ' אמריטה)

מדידה והערכה, שיטות מחקר וסטטיסטיקה;  גורמים המשפיעים על הישגים במתמטיקה, במדעים וסטטיסטיקה; הכשרת מורים ופיתוח מקצועי של מורי מורים; הוראה והערכתה בהשכלה הגבוהה; הישגים ומנהיגות בארגונים חינוכיים

פרופ' פאדיה נאסר אבו-אלהיג'א
(פרופ' אמריטה)

מדידה והערכה ושיטות מחקר; הערכת פרויקטים חינוכיים ותכניות לימודים;  הערכה בית-ספרית, הערכה וקבלת החלטות, הערכת הישגי תלמידים

פרופ' דוד נבו
(פרופ' אמריטוס)

סביבות ממוחשבות בהוראת המתמטיקה, מדע וטכנולוגיה;

למידה והוראה באמצעות סביבה ממוחשבת; הוראה באמצעות האינטרנט; בתי ספר וירטואליים; הוראת אוריינות מדעית וטכנולוגית

פרופ' רפי נחמיאס 
(פרופ' אמריטוס)

שיח כיתתי והזדמנויות ללמידה; אי-שיוויון בשיח הכיתתי;

תקינות ותיקוני שפה; שפה ומגדר

ד"ר הדר נץ

נוירופסיכולוגיה של השפה; אפאזיה; הפרעות תחביר ושליפה לקסיקאלית;  דיסלקסיות ; דיסגרפיות; רכישת תחביר;  ליקויי שפה בשפת הסימנים הישראלית

פרופ' נעמה פרידמן

תכנון לימודים;  מתודולוגיה איכותנית ; חינוך יהודי פלורליסטי 

פרופ' נעמה צבר בן-יהושע
(פרופ' אמריטה)

ייעוץ חינוכי; התפתחות קריירה במהלך החיים; הבניית זהות משפחתית וזהות תעסוקתית של קבוצות חברתיות מוחלשות; התפתחות קריירה של נשים; יחסי עבודה-משפחה וחינוך לקריירה

פרופ' רחל גלי צינמון

חינוך מתמטי; אינטואיציה וחשיבה מתמטית על שגיאות אופייניות בלמידה ובהוראת מתמטיקה; הכשרת מורים למתמטיקה

פרופ' פסיה צמיר

(פרופ' אמריטה)

סוציולוגיה של החינוך; מינהל החינוך; מיקרו-סוציולוגיה ומינהל של בית הספר; היסטוריה חברתית של ארגוני חינוך ומערכות בית הספר

פרופ' יצחק קשתי
(פרופ' אמריטוס)

בלשנות, פסיכולוינגויסטיקה התפתחותית, מבנה העברית החדשה;  רכישת לשון אם מינקות ועד בגרות; התפתחות האוריינות הלשונית (כתיב וכתיבה); הוראת העברית כלשון אם

פרופ' דורית רביד

(פרופ' אמריטה)

היבטים נוירו פסיכולוגיים של קשב וליקויי קשב (ADHD, ASD, קשיי קריאה); פיתוח תכניות אימון קוגניטיבי והערכת יעילותן

 (ADHD, ASD, קשיי קריאה, ילדי גן); גורמים תרבותיים בהתפתחות קוגניטיבית; גורמים קוגניטיביים בלמידה מקוונת; התנהגויות סיכון ותחושות רווחה בקרב בני נוער בצל ה-COVID-19

פרופ' לילך שלו-מבורך

רב לשוניות בחינוך ובחברה;  תאוריות ביקורתיות של מבחני שפה ומבחנים רב לשוניים; מדיניות לשונית; זכויות לשוניות ושוויון; שפות במרחב הציבורי (נוף לשוני); הישגים לימודיים של מהגרים וקבוצות מיעוט

פרופ' אילנה שוהמי
(פרופ' אמריטה)

פסיכולוגיה התפתחותית; קוגניציה של מורים; ניסיון לתאר יסודות קוגניטיביים, רגשיים ובין-אישיים של ההוראה

פרופ' סידני שטראוס
(פרופ' אמריטוס)

סוציולוגיה של החינוך; יסודות חברתיים של החינוך; סוציולוגיה של חינוך נוער וסטודנטים; סוציולוגיה של ארגונים חינוכיים והקהילה; בחירה בחינוך

פרופ' רנה שפירא
(פרופ' אמריטה)

תפיסת מושגים מתמטיים, כללים אינטואיטיביים וחשיבה מתמטית

פרופ' דינה תירוש
(פרופ' אמריטה)

 

מדיניות חינוך וסוציולוגיה של החינוך; מאבקים פוליטיים על מדיניות חינוך; סוגיות בהפרטת החינוך הציבורי; קריירות מורים; סוציולוגיה של מקצוע ההוראה; מדיניות הכשרת הוראה; חינוך פיננסי דמוקרטי 

ד"ר ערן תמיר   

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>