הפסקה, חידוש והתיישנות לימודים

הפסקת לימודים ביוזמת התלמידים

תלמידים המעוניינים להפסיק לימודיהם, יודיעו על כך בכתב למדור תלמידים באגף רישום ומינהל תלמידים. פרטים נוספים ראו בחוברת שכ"ל כללים ותקנות.

 

הפסקת לימודים ביוזמת החוג/האוניברסיטה

-    לא השלימו התלמידים את חובותיהם במסגרת התקופה שנקבעה.

-    לא עמדו התלמידים בחובות האנגלית בתום השנה הראשונה.

-    תלמידים בעלי תעודת בגרות מחו"ל, שלא הגיעו לרמת פטור בעברית עד תום השנה השנייה ללימודים.

-    מספר הכשלונות שרשאים התלמידים לצבור במהלך הלימודים לא יעלה על 25% ממספר השעות לתואר או 25% מהלימודים באותה שנה.

 

לתלמידי התואר הראשון בחוג לחינוך מיוחד ולייעוץ חינוכי, המעבר משנה א' ל-ב' מותנה בקבלת ציון עובר בכל הקורסים הנלמדים במהלך השנה. תלמיד שנכשל בשנה א' ב- 3 קורסים לא יוכל לעבור לשנה ב'. כשלון בקורס משמעו כשלון סופי בקורס. כלומר התלמיד לא יוכל לקחת קורסים המיועדים לתלמידי שנה ב'; לא ניתן לעבור משנה ב' לשנה ג' אם התלמיד נכשל  ב- 3  קורסים בשנה זו.

 

לצורך מניין הכשלונות יובאו בחשבון גם כשלונות מנהליים, שנרשמו לתלמידים כתוצאה מאי השתתפות בשיעור אליו נרשמו, ושהם לא הודיעו על ביטולו בזמן.

 

חידוש לימודים

תלמידים שהיו בהפסקת לימודים יפנו לראש החוג בבקשה לחידוש לימודים.

תלמידים המחדשים את לימודיהם, יחוייבו בתכנית הלימודים של השנה בה הם מחדשים לימודים. המועד האחרון לסיום לימודים הוא תום השנה החמישית. פרק זמן זה כולל בתוכו את כל תקופת הפסקות הלימודים.

תלמידים שקיבלו בעבר הכרה בקורס ומבקשים לחדש לימודים, חייבים להגיש בקשה מחדש למזכירות תלמידים. תלמידים המחדשים לימודים יחוייבו בדמי חידוש לימודים.
חידוש הלימודים יתבצע באמצעות שובר תשלום מקוון.

תלמידים אשר לא הגיעו לרמת "פטור" בעברית או באנגלית תוך שנה מתחילת הלימודים (כולל הפסקת לימודים), אינם זכאים לחדש לימודיהם עד להשלמת החובה הנ"ל.

 

התיישנות לימודים

ראש החוג רשאי להטיל התיישנות על חלק מלימודיהם של התלמידים לאחר הפסקה של שנתיים. לאחר 5 שנים תחול התיישנות מלאה על הלימודים, בכל מקרה תחול התיישנות על כל ציון נמוך מ-"טוב". כמו כן, תחול התיישנות על לימודי אנגלית כשפה זרה חמש שנים ממועד הפסקת לימודיו של התלמיד באוניברסיטה.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>