פרופ' אורי כהן

סגל אקדמי בכיר בביה"ס לחינוך
ראש חוג בביה"ס לחינוך
ביה"ס לחינוך סגל אקדמי בכיר
פרופ' אורי כהן
טלפון פנימי: 03-6407115
משרד: שרת, 338

תחומי מחקר והוראה

 

תחומי מחקר: מערכת ההשכלה הגבוהה ביישוב היהודי ובמדינת ישראל בתקופת היישוב ובעשורים הראשונים.

 

תחומי הוראה: סוציולוגיה של מערכות אקדמיות וניתוח נתונים איכותיים.

 

פרסומים

Books (Authored – Published)

 

1.         אורי כהן, ההר והגבעה: האוניברסיטה העברית בירושלים בתקופת טרום העצמאות וראשית המדינה, תל-אביב, הוצאת עם עובד והמכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן, 2006.

Cohen Uri, The Mountain and the Hill: The Hebrew University of Jerusalem During Pre-Independence Period and Early Years of the State of Israel, Am Oved and The Chaim Weizmann Institute for the Study of Zionism, Tel Aviv University. 2006. (ISBN: 965-13-1824-4) 410 Pages.

                                                                  

2.         אורי כהן וניסים ליאון, מרכז תנועת חרות והמזרחים, 1977-1965: משותפות אדנותית לשותפות תחרותית, ירושלים, המכון הישראלי לדמוקרטיה, מחקר מדיניות 88, 2011.

Cohen Uri and Nissim Leon, The Herut Movement's Central Committee and the Mizrahim, 1965-1977: From Patronizing Partnership to Competitive Partnership, The Israel Democracy Institute, Policy Paper 88, Jerusalem, April 2011. (ISBN: 978-965-519-090-8) 178 Pages.

 

3.         אורי כהן, אקדמיה בתל-אביב: צמיחתה של אוניברסיטה, ירושלים, הוצאת מאגנס, 2014.

Cohen Uri, Academia in Tel Aviv: The Establishing of a University, Jerusalem, Magnes Press, 2014. (ISBN: 978-965-493-761-0) 394 pages.

 

4.         אורי כהן, מעבדה, מכון מחקר, עיר מדע: ממכון זיו למכון ויצמן – 1949-1934, ירושלים, הוצאת מוסד ביאליק. 2016.

Cohen Uri, Laboratory, Research Institute, City of Science: From Daniel Sieff Research Institute to Weizmann Institute of Science, 1934-1949. Jerusalem, Bialik Institute Press. 2016. (ISBN: 978-965-536-202-2) 220 pages.

 

5.      Avi Bareli and Uri Cohen, The Academic Middle Class Rebellion: Socio-Political Conflict Over Wage Gaps in the Early Years of Israeli Statehood. Leiden, Netherlands and Boston USA, Brill Academic Press, 2017. (ISBN: 978-900-435-784-6) 288 pages.

 

Books (Authored – Accepted to Publish)

 

6.         אורי כהן, אוניברסיטת פזורה ממלכתית: האוניברסיטה העברית בירושלים, 1967-1948 – טרנס-לאומיות יהודית במרחב הלאומי, שדה בוקר, הוצאת מרכז מורשת בן-גוריון ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

 

Other Publications – (Accepted to Publish)

 

1.         אבי בראלי ואורי כהן, מרד המעמד הבינוני האקדמי: העימות הסוציו-פוליטי סביב סוגיית פערי השכר בישראל, 1956-1954, ירושלים, הוצאת יד יצחק בן-צבי.

 

 

Books (Edited)

 

1.         אורי כהן, אליעזר בן-רפאל, אבי בראלי ואפרים יער, עורכים, ישראל והמודרניות – למשה ליסק ביובלו, מכון בן גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב; יד יצחק בן צבי, ירושלים; המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן, אוניברסיטת תל-אביב; מרכז צ'ריק לתולדות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2006.

Cohen Uri, Eliezer Ben-Rafael, Avi Bareli, Ephraim Ya'ar (Editors) Israel and Modernity, The Ben-Gurion Research Institute for the Study of Israel and Zionism, Ben Gurion University of the Negev. 2006.

 

2.         מאיר חזן ואורי כהן, עורכים, תרבות, זיכרון והיסטוריה, בהוקרה לאניטה שפירא, אוניברסיטת תל אביב והוצאת מרכז זלמן שזר, 2012.

Meir Hazan and Uri Cohen, Editors, Culture, Memory and History – Essays in Honor of Anita Shapia. Volume I: Images of Memory. Volume II: Yishuv and Israeli History. Tel Aviv University and Zalman Shazar Center for Jewish History, Jerusalem, 2012.

 

 

3.         אורי כהן ומאיר חזן, עורכים, ויצמן: מנהיג הציונות, ירושלים, הוצאת מרכז זלמן שזר, 2016. 600 עמודים.

Uri Cohen and Meir Hazan, (Editors), Weizmann, The Leader of Zionism, Zalman Shazar Center for Jewish History, Jerusalem. 2016.

 

4.         אודרי אדי־רקח ואורי כהן, עורכים, דינמיות בהשכלה הגבוהה: אסופת מאמרים לכבודו של פרופסור אברהם יוגב, היחידה לסוציולוגיה של החינוך והקהילה ע״ש ישראל פולק בית הספר לחינוך וחברה ע״ש חיים וג׳ואן קונסטנטינר אוניברסיטת תל־אביב, 2016.

Audrey Addi-Raccah and Uri Cohen, Editors, Dynamic in Higher Education: A collection of articles in honor of prof. Abraham Yogev, The unit of sociology of education and community sponsored by the Pollak fund the Jaime and Joan Constantiner School of Education Tel Aviv University, 2016.

 

Refereed Articles

 

1.        אורי כהן ושמואל הירש, הערות על הסוציולוגיה הביקורתית הישראלית בראי מיישוב למדינה, עיונים בתקומת ישראל, 2000, כרך 10, עמ' 353-317.

Hirsch Schmuel and Cohen Uri, Critical Sociology in Israel – A Reinterpretation, Iyunim Bitkumat Israel, Vol. 10, 2000, pp. 352-317.

 

2.        אורי כהן, האוניברסיטה העברית בירושלים במעבר מיישוב למדינה: היבטים ראשונים לצמיחת 'החברה המסמיכה' בישראל, ציונות, 2001, מאסף כ"ג, עמ' 330-297.

Cohen Uri, The Hebrew University of Jerusalem in the Transition from Yishuv to State: Initial Perspectives on the Development of the Credential Society in Israel, Zionism, Vol. XXIII, 2001, pp. 297-329.

 

3.       אורי כהן ושמואל הירש, דמות המזרחים בכתביו של יונתן שפירא, אלפים, 24, 2003, עמ' 190-171.

Cohen Uri and Shemuel Hirsh, The Images of the Misrahi’im in the Writing of Yonatan Shapiro, Alpaim, Vol.24. 2002, pp. 171-190.

 

4.        אורי כהן, 'מיכאל שלי' והמעבר מעילית מהפכנית למעמד בינוני, ישראל, 3, 2003, עמ' 182-157.

Cohen Uri, 'My Michael' and the Transition from Revolutionary Elite to Middle Class, Israel, Vol. 3. 2004, pp. 157-182.

 

5.        אורי כהן, מוסדות ניהול האוניברסיטאות בישראל: המודל הדואלי, עיונים בחינוך, אילן גור זאב, עורך, קץ האקדמיה בישראל? הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה.  2004, עמ' 168-128.

Cohen Uri, University Management Institutions: the Dual Model, Iyunim Bachinuch, The Faculty of Education, Haifa University,2004, pp. 128-168.

6.        אורי כהן ודנה כץ, תרבות עירונית וזהות אקדמית: אגודת שוחרי האוניברסיטה העברית בתל-אביב, 1940-1933, ישראל, 8, 2005, עמ' 37-1.

Cohen Uri and Katz Dana, Urban Culture and Academic Identity: The Friends of the Hebrew University in Tel Aviv, 1933-1940, Israel, Vol.8 ,2005, pp. 1-38.

7.        אורי כהן וניסים ליאון, לשאלת המעמד הבינוני-המזרחי בישראל, אלפים, 32, 2008, עמ' 101-83.

Cohen Uri and Nissim Leon, Outline of the Mizrahi Middle Class in Israel, Alpaim, Vol. 32. 2008, pp. 85-101.

  

8.         אורי כהן ואיתן אורקיבי, אוניברסיטה ושלטון – משותפות לעימות: האליטה האקדמית וניסוח הביקורת למהפך 1977, אלפיים, 33, נובמבר 2008.

Cohen Uri and Eithan Orkibi, University and Government – From Partnership to Conflict: The Academic elite and the criticism to 1977 election, Alpaim, Vol.33, 2008, pp. 65-88.

 

9.         אורי כהן ואיתן אורקיבי, הפרופסורה והסטודנטים באוניברסיטה העברית, 1972-1967. קתדרה, 129, תשרי תשס"ט, יד בן צבי, ירושלים.

Cohen Uri and Eithan Orkibi, Faculty and Students in the Hebrew University of Jerusalem, 1967-1972. Catedra, 129, 2009, pp. 137-164.

 

10.        משה ליסק ואורי כהן, האסטרטגים המדעיים בתקופת הממלכתיות: יחסי הגומלין בין הקהילה האקדמית למוקדי כוח פוליטיים, עיונים בתקומת ישראל, כרך 20, 2010, עמ' 27-1.

Lissak Moshe and Uri Cohen, 'Scientific Strategies' in the Period of Mamlachtiut: Reciprocity between the academic community and political centers in Israel, Iyunim Bitkumat Israel, Volume 20, 2010, pp. 1-27.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>