הכרה בקורסים על סמך לימודים קודמים או מקבילים

(באוניברסיטת תל-אביב או במוסד אקדמי אחר)  

בעלי השכלה אקדמית קודמת וזכאים לפטור מקורסים על סמך לימודים קודמים, מתבקשים לפנות מיד עם תחילת הלימודים למזכירת תלמידים עם רשומת לימודים וסילבוסים של הקורסים.

תלמידים שלמדו בעבר, או לומדים בהווה, קורסים המקבילים בתוכנם לאלו הנלמדים בבית הספר לחינוך, יבקשו הכרה בקורסים אלו.

 

ההכרה יכולה להינתן בשני אופנים:

זיכוי - תלמידים יקבלו פטור מקורס, בתנאי שהקורס אינו נכלל במניין השעות לתואר בחוג הלימודים האחר. במקרה זה התלמידים יקבלו זיכוי ממכסת השעות בהתאם למספר שעות הלימוד של הקורס בבית ספר לחינוך.

המרה - תלמידים יקבלו פטור מקורס הנכלל במניין השעות לתואר בחוג הלימודים האחר. במקרה זה על התלמידים להמיר קורס זה בקורס אחר וללמוד קורס בהיקף שעות זהה לקורס ממנו קיבלו פטור.

 

תנאים להכרה בקורסים - כפוף לתקנות ההתיישנות המקובלות באוניברסיטה

א.       הכרה בקורס הנלמד במקביל בחוג אחר, תאושר על תנאי עד שיתקבל ציון חיובי.

ב.       לא ניתן ללמוד קורס חובה הזהה לקורס חובה בחוג אחר. יש לקבל פטור מאחד מהם, בהתאם לדרישות החוג.

ג.       לא ניתן ללמוד קורס בחירה הזהה לקורס חובה באחד החוגים.

ד.       כאשר מוצעים שני קורסי בחירה זהים בשני החוגים יש לבחור רק אחד מהם.

ה.       לא ניתן לזכות תלמידים מסמינריון על סמך לימודים קודמים.

ו.        תלמידים שקיבלו זיכוי או המרה, הפסיקו לימודים ומבקשים לחדשם, ההכרה בקורסים שניתנה בעבר תידון מחדש. בכל מקרה, פרק הזמן שחלף מאז נלמד הקורס לא יעלה על חמש שנים.

ז.       ציונים של קורסים ממוסדות אחרים, המשמשים בסיס לקבלת זיכוי או המרה, לא ישוקללו בציון הגמר במסגרת התואר אותו יקבלו באוניברסיטת תל-אביב.

ח.       ציונים של קורסים שנלמדו לקראת תואר בחוג אחר באוניברסיטת תל-אביב, יוכרו עם הציון.

ט.       בעקבות שינוי מספרי הקורסים בבית ספר לחינוך תלמידים שהחלו לימודיהם לפני תשס"ג חייבים לבדוק את נושא הקורס ואת תוכנו לפני שנרשמים אליו. לא יילקחו בחשבון במניין השעות לקבלת התואר/התעודה קורסים המקבילים בתוכנם.

 

נוהל הכרה בקורסים

על תלמידים, המבקשים הכרה בקורסים על סמך לימודים קודמים, להגיש בקשה על-פי הנוהל :

א.       למלא טופס אותו ניתן לקבל במזכירות תלמידים או להוריד מהאינטרנט מאתר.

ב.       לצרף לטופס הבקשה:

-   גליון ציונים רשמי מהמוסד בו נלמדו הקורסים.

-   תיאור הקורסים המהווים בסיס לבקשת ההכרה.

את הטופס המלא, בצירוף האישורים הנדרשים, יש למסור במזכירות תלמידים כחודש לפחות לפני מועדי הרישום. ועדה להכרה בלימודים קודמים תדון בבקשה ותודיע לתלמידים על ההחלטה.

תשובות יישלחו בדואר.

ג.       יש לבטל את הרישום לקורס אם אושר הפטור (המרה/זיכוי).

 

 

לתשומת לבכם:

א.       סוג הפטור זיכוי/המרה ייקבע בהתאם לתנאים שצוינו לעיל.

ב.       קורסים חופפים בתכני הלימוד אשר אינם מופיעים בטבלה ייבדקו בהתאם לנוהל הכרה בקורסים.

ג.       הכרה בקורסים שנלמדו באוניברסיטה אחרת ייבדקו בהתאם לנוהל הכרה בקורסים.

 

תלמידים בעלי השכלה אקדמית חלקית

תלמידים בעלי השכלה אקדמית חלקית, המגישים את מועמדותם ללמוד בחוג במסגרת בית הספר לחינוך, יירשמו כרגיל. ההחלטה בדבר קבלתם לחוג תיעשה בהתאם לתנאי הקבלה המקובלים.

היקף ההכרה בלימודים קודמים ייקבע על-פי ההליך שפורט לעיל. בכל מקרה, על התלמידים ללמוד בבית הספר לחינוך לפחות שליש מתוכנית הלימודים של החוג, כולל עבודה סמינריונית.

האמור לעיל הוא בבחינת דרישות מינימום. ראשי החוגים רשאים להטיל על התלמידים חובות נוספות.

 

תלמידים שהחלו לימודיהם לקראת תעודת הוראה באוניברסיטה אחרת

תלמידים, שהחלו לימודיהם לקראת תעודת הוראה באוניברסיטה אחרת, יזוכו משיעורי חובה המקבילים לשיעורי החובה בחוג. כן יזוכו מחלק של לימודי הבחירה על-סמך לימודים אחרים. הזיכוי כפוף לנוהל קבלת זיכויים. בכל מקרה, על התלמידים ללמוד 16 ש"ס לפחות.

תלמידים לא יזוכו מלימודים מקצועיים (כולל הכשרה מעשית), גם אם השתתפו בקורסים דומים במסגרת לימודיהם הקודמים.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>