הנהלת בית הספר לחינוך

לובי שרת המחודש
גלריית תמונות מתחלפת בלובי שרת המחודש

הנהלת בית הספר לחינוך היא הגוף המגבש את תכניות הלימודים, העבודה, הפיתוח והתקציב ומציגם לאישור המוסדות המוסמכים בבית הספר ובאוניברסיטה.

 

פרופ' רחל גלי צינמון     -    ראשת בית הספר

פרופ' יזהר אופלטקה      -    ראש החוג למדיניות ומינהל בחינוך

פרופ' אודרי אדי-רקח      -    ראש החוג לתואר ראשון בחינוך

פרופ' מיכל אל-יגון          -    ראש החוג לחינוך מיוחד ולייעוץ חינוכי

פרופ' מיכל טבח            -    ראש החוג לחינוך מתמטי, מדעי וטכנולוגי

חגית ברק                    -    ראש מינהל בית הספר

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive