הנהלת בית הספר לחינוך

לובי שרת המחודש
גלריית תמונות מתחלפת בלובי שרת המחודש

הנהלת בית הספר לחינוך היא הגוף המגבש את תכניות הלימודים, העבודה, הפיתוח והתקציב ומציגם לאישור המוסדות המוסמכים בבית הספר ובאוניברסיטה.

 

פרופ' רחל גלי צינמון                 -    ראש בית הספר

פרופ' דן גבתון                          -    ראש החוג למדיניות ומינהל בחינוך

פרופ' מיכל אל-יגון                      -    ראש החוג לחינוך מיוחד ולייעוץ חינוכי

פרופ' מיכל טבח                        -    ראש החוג לחינוך מתמטי, מדעי וטכנולוגי

ד"ר יהודה יעקובסון                    -    ראש היחידה להכשרה להוראה

חגית ברק                                -    ראש מינהל בית הספר

אורלי לוי אלבוים                        -    מרכזת הנהלה

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive