פרופ' רפאל נחמיאס

מנהלת ביה"ס לחינוך סגל אקדמי בכיר
פרופ' רפאל נחמיאס
טלפון פנימי: 03-6408843
פקס: 03-6407752
משרד: שרת

מידע כללי

רפי נחמיאס עומד בראש מיזם הלמידה האקדמית ברשת של האוניברסיטה. עבודתו המדעית של מתמקדת בנקודות המפגש בין טכנולוגיות מידע ותקשורת לבין תהליכי הוראה ולמידה.

 

המחקר אותו הוא מבצע בוחן את השפעת הטכנולוגיה על החינוך ואת משמעויותיה בשלושה תחומים: א) חקר השפעת התקשוב על ההוראה בבתי ספר ובהשכלה הגבוהה; ב) בחינת המיומנויות החדשות הנדרשות מן הפרט בעידן הידע; ג) פיתוח ויישום מתודולוגיות של כריית נתוני רשת לבחינת תהליכי למידה מקוונים. בנוסף לתחומי מחקר אלו, הוא עוסק בקידום החינוך המדעי-טכנולוגי באמצעות פיתוח חומרי לימוד, מחקר יישומי וטיפוח מנהיגות מורים המתבצעים במרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי בראשו עמד במשך 12 שנה.

קורות חיים

Research Interests

 • Web-Mining of on-line learning
 • Internet and Higher Education
 • Personal Information Management (PIM) and Education
 • Web-Based Learning and Instruction
 • ICT in Science Education
 • ICT implementation in Education

Current Academic Responsibilities

 • Full Professor of Science Education in the School of Education in Tel-Aviv University.
 • Head of the School of Education, Tel-Aviv University.
 • Head of the Science and Technology Education Center (SATEC), Tel-Aviv University.
 • Head of the Science Education program, School of Education, Tel-Aviv University.
 • National research coordinator of the IEAs' Second International Technology in Education Study.
 • National research coordinator of the IEA's TIMSS Study.
 • Head of the Virtual TAU ­ Web-Based academic Instruction at TAU.

Academic Courses

 • Internet and Higher Education
 • A Research Seminar on Web-Based Learning
 • ICT-Based Teaching Environments

תחומי מחקר והוראה

תחומי מחקר: למידה והוראה באמצעות האינטרנט, בתי ספר וירטואליים, למידה והוראת מדעים באמצעות סביבות ממוחשבות, שילוב מערכות תקשוב בבתי ספר.

תחומי הוראה: למידה ברשת, סביבות ממוחשבות בהוראת מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה.

פרסומים נבחרים

1.          Aladjem, R., & Nachmias, R. (in press). Constructing Knowledge Via Mobile Devices – One Interaction at a Time. International Journal of Technology Enhanced Learning.

2.         Ben-Zadok, G., Leiba, M., Nachmias, R., & Mintz, R. (in press). Anywhere, Anytime?  Examining Students' Online Learning Behaviors at Home vs. in School Using Data Mining Techniques. Computers & Education.

3.         Ben-Zadok, G., Leiba, M., & Nachmias, R. (in press). Assessing Learning Processes Using Educational Data Mining (EDM) International Journal of Technology Enhanced Learning.

4.         Cohen, A., Nachmias, R. (invited paper). The Implementation of a Cost Effectiveness Analyzer for Web-Supported Academic Instruction: An Example from Life Science, International Journal on E-Learning.  

5.        Hardof-Jaffe, S., & Nachmias, R. (in press). Personal Information Management and Learning. International Journal of Technology Enhanced Learning.

6.         Mioduser, D., Nachmias, R., & Forkosh-Baruch, A. (in press). Sustainability, Scalability and Transferability of Pedagogical Innovation in Five Israeli Schools. International Journal of Technology Enhanced Learning.

7.         Ben-Zadok, G., Leiba, M., & Nachmias, R. (2011). Drills, Games or Tests? Evaluating Students' Motivation in Different Online Learning Activities, Using Log File Analysis Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects 7, 235-248.

8.         Gal, E. & Nachmias, R. (2011). Implementing On-Line Learning and Performance Support Using an EPSS. Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects 7, 214-224.

9.         Gal, E. & Nachmias, R. (2011). On-Line Learning and Performance Support in Organizational Environments Using Performance Support Platforms. Instructional & Performance Technology 50(8), 25-32.

10.      Cohen, A., Shmueli, A. & Nachmias, R. (2011). The Usage of Data Repositories: The Case of MAOR. Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects 7, 323-338.

11.       Cohen, A., Nachmias, R. (2011). What Can Instructors and Policy Makers Learn about Web-supported Learning through Web-mining. Internet and Higher Education, 14(2), 67-76.

12.      Hershkovitz, A. , Hardof-Jaffe, S., Azran,R., & Nachmias, R. (2011). Types of Online Hierarchical Repository Structures. The Internet and Higher Education, 14(2), 107-112.

13.      Hershkovitz,A, & Nachmias, R. (2011). Online Persistence in Higher Education Web-Supported Courses. The Internet and Higher Education, 14(2), 98-106.

14.      Ben-Zadok, G., Leiba, M., Nachmias, R., & Mintz, R., (2010). Comparison of Online Learning Behaviors in School vs. at Home, in Terms of Age and Gender, Using Data Mining Techniques. Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects 6, 305-322.

15.      Bergman, O., Whittaker, S., Sanderson, M., Nachmias, R., & Ramamoorthy, A. (2010). The Effect of Folder Structure on Personal File Navigation.  Journal of the American Society for Information Science and Technology 61(12), 2426-2441.

16.      Nachmias, R., Mioduser, D., & Forkosh-Baruch, A. (2010). ICT Use in Education: Different Uptake and practice in Hebrew Speaking and Arab Speaking Schools in Israel. Journal of Computer Assisted Learning, 26(6), 492-506.

17.      Soffer, T., Nachmias, R., & Ram, J. (2010). Diffusion of Web Supported Learning in Higher Education- The TAU Case. Educational Technology and Society, 13(3), 212-223.

18.      Cohen, A., & Nachmias, R. (2009). Quantitative Cost Effectiveness model for Web-supported academic instruction. In U. Bornath, , A. Szucs, , A.Tait, , & M. Vidal, (Eds.), Distance and e-learning in transition – learning innovation, technology and social challenges (pp. 151-160).  ISTE and Wiley &Sons.

19.      Cohen, A. & Nachmias, R. (2009). Implementing a Cost Effectiveness Analyzer for Web-Supported Academic Instruction: A Campus Wide Analysis. The European Journal of Open, Distance and E-Learning, 1-14.

20.     Hardof-Jaffe, S., Hershkovitz, A., Abu-Kishk, H., Bergman, O. & Nachmias, R. (2009). Personal Information Space Organization Strategies in Learning Context, Journal of Digital Information, 10(5).

21.      Hershkovitz, A., & Nachmias, R. (2009). Learning about Online Learning Processes and Students' Motivation through Web Usage Mining. Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects 5, 197-214.

22.     Nachmias, R., & Ram, J. (2009). Research Insights from a Decade of Campus-wide Implementation of Web-Supported Academic Instruction at Tel Aviv University. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 10 (2), 1-15.

23.     Bergman, O., Beyth-Marom, R., & Nachmias, R., Gordovitch, N. & Whittaker, S. (2008). Improved Search Engines and Navigation Preference in Personal Information Management. Transactions on Information Systems, 26 (4), 1-24.

24.     Bergman, O., Beyth-Marom, & Nachmias, R. (2008). The User-Subjective Approach to Personal Information Management Systems Design: Evidence and Implementations. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 59 (2), 235-246.

25.     Shemla, A. & Nachmias, R. (2007). Current State of Web-Supported Courses at Tel-Aviv University. International Journal of E-Learning, 6 (2), 235-246.

26.     Bergman, O., Beyth-Marom, R., & Nachmias, R. (2006).The project fragmentation problem in Personal Information Management. CHI, 2006 conference on human factors and computing systems (271-274), Montreal, Canada .

27.     Cohen, A. & Nachmias, R. (2006). A Quantitative Cost Effectiveness Model for Web-supported Academic Instruction, Internet and Higher Education, 9, 81-90.

28.     Nachmias, R., Ram. J. & Mioduser, D. (2006). The Study of a Campus-wide Implementation of Blended Learning in Tel Aviv University. In Bonk C.J. and Graham, C.R. The Handbook of Blended Learning , 374-386.

29.     Forkosh-Baruch, A., Mioduser, D., Nachmias, R., & Tubin, D. (2005). 'Island of innovation' and 'School-Wide Implementation': Two patterns of ICT-Based Pedagogical Innovation in Schools. Human Technology , 1 (2), 202-215.

30.     Nachmias, R., Mioduser, D., Cohen, A., Tubin, D. & Forkosh-Baruch, A. (2004). Factors Involved in the Implementation of Pedagogical Innovations Using Technology. Education & Information Technologies, 9(3), 291-308.

31.      Mioduser, D., Nachmias, R., Forkosh-Baruch, A. & Tubin, D. (2004). Sustainability, Scalability and Transferability of Pedagogical Innovation in Five Israeli Schools, Journal of Education Communication & Information , 4(1), 71-82.

32.     Nachmias, R., Mioduser, D., Forkosh-Baruch, A. & Tubin, D. (2004). ICT in Education National Policies and Practices in Israel. In Anderson R. (Ed.) Cross-National ICT Policies and Practices in Education , Information Age Publishers Inc.

33.     Bergman, O., Beyth-Marom, R., & Nachmias, R. (2003). The user-subjective approach to personal information management systems. Journal of the American society for Information Science & Technology , 54(9), 872-878.

34.     Mioduser, D., Nachmias, R., Tubin, D., & Forkosh-Baruch, A. (2003). Analysis Scheme for the Study of Domains and Levels of Pedagogical Innovation in Schools Using ICT. Education & Information Technologies, 8(1), 23-36.

35.     Nachmias, R. & Segev, L. (2003). Students’ Use of Content in Web-Supported Academic Courses. The Internet and Higher Education , 6, 145-157.

36.     Nachmias, R. & Segev, L. (2003). Content Usage in Web-Supported Academic Instruction. Academic Exchange Quarterly , Spring issue, 5-10.

37.     Tubin, D., Mioduser, D., Nachmias, R., & Forkosh-Baruch, A. (2003). Domains and Levels of Pedagogical Innovation in schools using ICT: An Analysis of Ten Innovative Israeli Schools. Education & Information Technologies, 8(2), 127-145.

38.     Tuvi, I., & Nachmias, R. (2003). A Study of Web-Based Leaning Environments Focusing on Atomic Structure. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching , 22(3), 225-240.

39.     Mioduser, D., Nachmias, R., Tubin, D., & Forkosh-Baruch, A. (2002). Models of Pedagogical Implementation of ICT in Israeli Schools. Journal of Computer Assisted Learning , 18(4), 405-414.

40.     Mioduser, D., & Nachmias, R. (2002). WWW in Education, in Adelsberger H, Collis, B., & Pawlowski, M. (Eds.) Handbook on Information Technologies for education & Training , 23-43.

41.      Nachmias, R., Shani, N. (2002). Learning in Virtual Courses and Its Relationship to Thinking Styles. Journal of Educational Computing Research , 27(3), 313-327.

42.     Nachmias, R., & Gilad, A. (2002). Needle in a Hyperstack: Searching Information on the World Wide Web. Journal of Research in Computing in Education, 34(4).

43.     Nachmias, R. (2002). Research framework for the study of a Campus-Wide Web-Based Academic Instruction Project. The Internet and Higher Education , 5(3), 213-229.

44.     Oren, A., Mioduser, D., & Nachmias R. (2002). The Development of Social Climate in Virtual Learning Discussion Groups. The International Review of Research in Open and Distance Learning , 3(1), 1-19.

45.     Nachmias, R., Mioduser, D., & Shemla, A. (2001). Information and Communication Technologies Usage by Students in an Israeli High School: Equity, Gender, and Inside/Outside School Learning Issues. Education and Information Technologies , 6(1), 43-53.

46.     Nachmias, R., & Tuvi, I. (2001). Taxonomy of Scientifically Oriented Educational Websites. Journal of Science Education and Technology , 10(1), 93-104.

47.     Tuvi, I., & Nachmias, R. (2001). Current State of Websites in Science Education – Focus on Atomic Structure. Journal of Science Education and Technology , 10(4), 293-303.

48.     Mioduser, D., Lahav, O. & Nachmias, R. (2000). Using Computers to Teach Remedial Spelling to a Student with Low-Vision: A Case Study. Journal of Visual Impairment & Blindness , January, 15-25.

49.     Mioduser, D., Nachmias, R., Oren, A. & Lahav, O. (2000). Web-Based Learning Environments: Current Pedagogical and technological State. Journal of Research in Computing in Education , 33(1), 55-76.

50.     Nachmias, R., Mioduser, D., & Shemla, A. (2000). Internet Usage by Students in an Israeli High School. Journal of Educational Computing Research , 22(1), 55-73.

51.      Nachmias, R., Mioduser, D., Oren, A., & Ram, J. (2000). Web-Supported Emergent- Collaboration in Higher Education Courses. Journal of Educational Technology & Society , 3(3), 94-104.

52.     Oren, A., Nachmias, R., Mioduser, D. & Lahav, O. (2000). Learnet – a Model for Virtual Learning Communities in the World Wide Web. International Journal of Educational Telecommunications , 6(2), 141-158.

53.     Mioduser, D., Nachmias, R., Oren, A. & Lahav, O. (1999). Web-Based Learning Environments (WBLES): Current Implementation and Evolving Trends. Journal of Network and Computer Application , 22, 233-247.

54.     Mioduser, D., Nachmias, R., & Baruch, A. (1999). Israeli National ICT-Related Policies in Pelgrum W.J., & Anderson, R.E. (Eds.) ICT and the Emerging Paradigm for Life Long Learning: A Worldwide Educational Assessment of Infrastructure, Goals and Practices , International Association for the Evaluation of Educational Achievement, The Netherlands. 51-54.

55.     Nachmias, R., Mioduser, D., Oren, A. & Lahav, O. (1999). Taxonomy of Educational Websites – A Tool for Supporting Research Development and Implementation of Web-Based Learning. International Journal of Educational Telecommunications, 5(3), 193-210.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive