פרופ' רחל[גלי] צינמון

מנהלת ביה"ס לחינוך סגל אקדמי בכיר
פרופ' רחל[גלי] צינמון
טלפון פנימי: 03-6408417
טלפון חיצוני: 09-8911539
פקס: 09-8911539
משרד: שרת

מידע כללי

"סגולה מיוחדת היא באדם שאין הוא יכול להתקיים אלא אם כן הוא צופה אל העתיד"

ויקטור פרנקל {האדם מחפש משמעות}

תחום המחקר שלי הוא התפתחות קריירה, ובו אני מתמקדת במקומם של תפקידי העבודה והמשפחה בתהליכי הבניית הזהות בשלבי חיים שונים. יש לי עניין מחקרי רב במשמעותם וחשיבותם של העבודה והמשפחה עבור אנשים מקבוצות חברתיות שונות, ובאופן בו משמעויות אלה קשורות עם תוכניות העתיד שלהם. אוכלוסיית המבוגרים הצעירים נמצאת במוקד מחקריי בשנים האחרונות, מתוך אמונה כי טיוב תהליכי ההתפתחות של קבוצה זו באמצעות תוכניות חינוכיות לקריירה עשויה לאפשר להם ליצור תמונת חיים משמעותית ומספקת. חברה שצעיריה עסוקים במימוש תוכניות אישיות משמעותיות עשויה להיות חברה טובה יותר לחיים בה ובעלת הישגים אנושיים מרשימים.

תחומי מחקר והוראה

 

תחומי מחקר: התפתחות קריירה במהלך החיים, הבניית זהות משפחתית וזהות תעסוקתית של קבוצות חברתיות מוחלשות, התערבויות לפיתוח קריירה וחינוך לקריירה.

 

תחומי הוראה: עבודה ומשפחה במעל החיים, ייעוץ למבוגרים צעירים והיוועצות.

 

קורות חיים

Education

 

1986 - 1989

Bar Ilan University, Israel

Educational Counseling & Philosophy

BA with honors

1989

1989 - 1991

Bar Ilan University, Israel

Educational Counseling

MA with honors

1991

1996 - 2000

Bar Ilan University, Israel

Educational Counseling

PhD

 

2000

 

 

Master's thesis: Father's Unemployment and Career Development of his Adolescent Child

Supervisor: Dr. Rachel Shifron

 

Doctoral dissertation: Attribution of Importance to Work and Family Roles and Their

Implications for Work Family Conflict Among Men and Women

Supervisors: Prof. Yisrael Rich and Dr. Moshe Israelashvili

 

Academic and Professional Experience

2008

University of Maryland,

Department of Counseling Psychology

Visiting Professor

2009

Tel Aviv University, School of Education

Associate professor

2008-2012

Tel Aviv University, School of Education

Head, School Counseling Programs

2012-2016

Tel-Aviv University, School of Education

Head, Department of School Counseling and Special Education

2015 - 

Tel Aviv University,  School of Education

Full Professor           

 

University Services (since 2008)

2008-2016

A member of the Tel Aviv University Teaching committee

2008-present

A consultant for students, School of Education

2012-2014

A member of the Women's studies forum, Tel Aviv University

2009-present

Head, post graduate certificate program of career counseling

 

 

Editorial Boards

2008-present

Journal of Career Development

2012-present 

International Journal for Educational and Vocational Guidance

2008-present

The School Counselor (in Hebrew)

 

 

PERSONAL AWARDS

2010

Journal of Career Development –Best Paper award for 2009

2016

Career Development Quarterly-Best Paper award for 2015

 

 

Research Grants (since 2010)

2010

American Psychology Foundation

Work-family enrichment and work-family conflict: An international investigation of employed mothers in Israel, South Korea and the United States.

(with Karen O'Brien and others)

2011

Gandir Foundation

Exploration in the period of emerging adulthood among Israeli young adults (with Yisrael Rich)

2012

Rothschild Caesarea Foundation

Blending study and work among Israeli students

2014

Israeli Science Foundation (ISF)

Navigating work and school: Antecedents and outcomes of conflict and facilitation aspects of adolescents' work-school interface

2015

Ministry of Science Technology and Space.

Facilitating Women's Integration into Academic Careers in the STEM Fields.

Testing interventions focused on critical transitions: From admission to post-doc (with Itamar Gati) 

 

 

פרסומים

Selected Publications

 

Al-Yagon, M., & Cinamon, R. G. (2008). Work-family relations among mothers of children with learning disabilities. European Journal of Learning   Disabilities, 23, 91-107.

 

Cinamon, R. G., Most, T., & Michael, R. (2008). Role salience and anticipated work-family relations among young adults with and without hearing       impairment. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 13, 351-361.

 

Dan, O., & Cinamon, R. G.  (2008). Parent’s attitudes toward career education in kinder garden. The Educational Counselor, 15, 180-192.  (Hebrew)

 

Most, T., Weisel, A., & Cinamon, R. G. (2008). Is speech intelligibility of deaf and hard of hearing people a barrier for occupational competence?           JADAR, 42, 8-24.

 

Cinamon, R. G., & Hasson, I. (2009). Facing the Future: Barriers and Resources in Work and Family Plans of At-Risk Israeli Youths. Youth and           Society, 40, 502-525.

 

Lent, R. W., Cinamon, R. G., Bryan, N. A., Jezzi, M. M., Martin, H. M., & Lim, R. (2009). Perceived sources of change in trainees’ self-efficacy             beliefs. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 46, 317-327.

 

Cinamon, R. G. (2009). Role salience, social support, and work-family conflict among Jewish and Arab Female Teachers in Israel. Journal of Career Development, 36, 139-158.

 

Cinamon, R. G.  (2010). Anticipated Work-Family Conflict: Effects of Role Salience and Self-Efficacy. British Journal of Guidance and Counseling, 38, 83-99.

 

Cinamon, R. G., & Rich, Y. (2010). Work family relations: Antecedents and outcomes. Journal of Career Assessment, 18, 59-70.

 

Cinamon, R. G., &  Dan, O. (2010). Parents attitudes toward career education in kindergarten- A mixed method study.  Journal of Career                       Development37, 519-540. 

 

Flum, H., & Cinamon, R. G. (2011). Immigration and the interplay among citizenship, identity and career: The case of Ethiopian immigration to Israel. Journal of  Vocational Behavior, 78, 372-380.

 

Adi-Ben said, L., Michael, R., Most. T., & Cinamon, R. G. (2012). Parental and Spousal Self-Efficacy of Young Adults Who Are Deaf or Hard of           Hearing: Relationship to Speech Intelligibility. The Volta Review, 112(2), 113-130.

 

Michael, R., Most, T., & Cinamon, R. G. (2013). The contribution of perceived parental support to the career self-Efficacy of deaf, hard-of- hearing, and hearing adolescents. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 18(3), 329-343.

 

Cinamon, R. G., & Rich, Y. (2014).Work and family plans among at risk Israeli adolescents - A mix methods study.  Journal of Career Development,   41, 163-184.

 

O'Brien, K. M., Ganginis Del Pino, H. V., Yoo, S., Cinamon, R. G. & Han, Y. (2014).Work, family, support and depression: Employed mothers in Israel, Korea and the United States. Journal of Counseling Psychology, 61(3), 461-472.

 

Gross, M., Brown, D., & Cinamon, R. G. (2014).The special expression of work-family relations among people with learning disabilities and their         families. The Educational Counselor, 18, 174-190.  (Hebrew).

 

Whiston, S., & Cinamon, R. G. (2015). The Work-family interface:Integrating research and practice. Career Development Quarterly63(1), 44-56.

 

Michael, R., Cinamon, R. G., & Most, T. (2015). Career-related parental support of adolescents with hearing loss: Relationships with parents’                 expectations and occupational status. American Annals of the Deaf, 160(1), 60–72.

 

Brown, D., & Cinamon, R. G. (2016). Choosing a High School Major – An Important Stage in the Career Development of Israeli Adolescents. Journal of Career Assessment, 23, 630-644.

 

Brown, D., & Cinamon, R. G. (2016). Contribution of personality to self-efficacy and outcomes expectations in selecting a high school major among   adolescents with learning disabilities. Career Development and Transition for Exceptional Individuals, 39, 237-248.

 

Cinamon, R. G., Habayib, H., & Ziv, M. (2016). The meaning of work and studies among Israeli Arab women studying Early Childhood Education.       International Journal of Educational Research. 76, 129-140.

 

Michael, R., Cinamon, R. G., & Most, T. (2016). What Shapes Adolescents' Future Perceptions? The effects of hearing loss, social affiliation, and         career self-Efficacy. Journal of Deaf Studies and Deaf Education 20(4), 399-407.

 

Cinamon, R. G. (2016). Integrating work and study among young adults: Testing an empirical  model. Journal of  Career Assesment, 24(3), 527-542.  

 

Michael, R., Kim, T., Hutchison, A., Cinamon, R. G., Gerstein, L. H., Park, J. & Collins, R. (2016). US and Israeli young women’s future                       perceptions. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 1-21.

 

Chapters in Books

 

Cinamon, R. G., & Rich, Y. (2010). Lo sviluppo professionale dei giovani a rischio (Career development of at-risk youth). In S. Soresi e L. Nota           (Eds.), Sfide enuovi orizzonti per l'orientamento. Vol. 2. Diversità, sviluppo professionale, lavoro e servizi territoriali (New challenges for                  vocational guidance. Vol. 2. Diversity, career development, work and social/health services). Firenze: Giunti O.S. Organizzazioni Speciali (pp. 161-172).

 

Michael, R., Most, T., & Cinamon, R. G. (2011). Self-efficacy in the management of anticipated work-family conflict as a resilience factor among young adults with hearing impairments. In D. H. Zand., & K. J. Pierce (Eds.). Resilience in deaf children: Adaptation through emerging adulthood, New York, NY, US: Springer Science (pp. 341-357).

 

Cinamon, R. C., & Flum, H. (2012). Clarifications of work and family values: A basis for better role-blending. In M. Pope, L. Y. Flores, and P. J.           Rottinghaus  (Eds.). The Role of Values in Careers. Information Age Publishing. (pp. 151-166).

 

Flum, H., & Cinamon, R. G. (2012). An interdisciplinary view of social constructionist vocational psychology. In P. McIlveen, & D. E. Schultheiss       (Eds.). Social Constructivism in Vocational Psychology and Career Development (pp. 45-57). Sense Publishers.

 

Puertas, A., Cinamon, R.G., Neault, R., Pope, M., & Rossier, J. (2012) Career development for diverse and underserved populations. In J. Trusty (Ed.), The 2010 NCDA-IAEVG-SVP International Symposium: Bridging International Perspectives of Career Development (pp. 33-46).Broken  Arrow, OK: National Career Development Association.

 

Cinamon, R. G. (2014). Theoretical and practical aspects in the career development of youth with special needs. In Most, T. and Ringwald-Frimerman,   D.  (Eds.), Rehabilitation and Education of hard of hearing and deaf children and adolescents: theoretical and practical implications (pp.384-411). Tel Aviv: Mofet. (Hebrew).

 

Cinamon, R.G. (2015).  “The Synergy Project": A Group Career Counseling Intervention to Enhance Work-Family Management. In Hartung, Paul J. (Ed); Savickas, Mark L. (Ed); Walsh, W. Bruce (Ed), (2015). APA handbook of career intervention, Volume 2: Applications. APA handbooks in psychology. (pp. 413-425). Washington, DC, US: American Psychological Association.

 

Cinamon, R. G. (In press). Exploration process and Future Plans of Arabs and Jewish Israeli Young Adults- Implications for Career Interventions. In     Career Education and Guidance in the Mediterranean Region. (pp. xx-xx). Sense Publishers.

 

Cinamon, R. G. (In press). The challenge of career counseling and guidance for adolescents and young adults in areas of global migration and                 multicultural societies - the case of Israeli Arabs. In L. Note et al. (Eds.) Counseling and coaching in time of crisis and transitions: From                         research to practice. (pp. xx-xx). Oxford, UK: Routledge Publishers

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive