פרופ' דורית ארם

סגל אקדמי בכיר בביה"ס לחינוך
ביה"ס לחינוך סגל אקדמי בכיר

מידע כללי

אני פרופ' מן המניין וראש המעבדה לחקר הגיל הרך בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב.  מחקרי מתמקד בהבנת מקומו של תיווך המבוגרים בהתפתחותם של ילדי גן וקידומו בחברה היהודית והערבית. אני  חוקרת את אופי האינטראקציה של הורים וגננות  עם ילדים בעת קריאת ספר וכתיבה ומעריכה את משמעותה להתפתחות ניצני האוריינות ולהתפתחות הרגשית-חברתית של הילדים.  מחקרי בוחנים אינטראקציות אלה בקרב ילדים עם התפתחות תקינה, התפתחות מוקדמת (קוראים מקדימים), ילדים עם צרכים ייחודיים (לקות שמיעה, לקות קשב וCP) וילדים ממיצב חברתי כלכלי נמוך. בשאיפה לקדם  ניצני אוריינות והסתגלות רגשית-חברתית של ילדי גן אני מפתחת ומעריכה תוכניות התערבות לקידום רמת התיווך של הורים וגננות. במקביל, אני חוקרת הורות בהתבוננות בין תרבותית. עם שותפים, פיתחנו את מודל "מחומש ההורות" להורות מיטבית. בעזרת מודל זה אני מלמדת הדרכת הורים וחוקרת כיצד מאפיינים של הורות מיטבית על פי המודל קשורים לרווחה של הורים ולהתפתחות של ילדים בגיל הרך. אני חברת הנהלת העמותה למען הילד בגיל הרך (OMEP ישראל). כחוקרת אוריינות מובילה, נבחרתי ב2018 לReading Hall of Fame.

 

I am a full professor at Tel Aviv University and the head of the Early Childhood Research Lab. My research focuses on adult-child interactions and their implications for early development. In particular, in Hebrew and Arabic, I evaluate adult-child literacy interactions (joint writing and shared book reading) and study their implications on early literacy and socioemotional development. Addressing the needs of special populations, my work examines literacy interactions in parent-child dyads of children with special needs. I conduct literacy interventions aimed at improving preschool teachers’ and parents’ scaffolding and children's early literacy and socio-emotional development. I am also interested in parenting. Together with colleagues, we developed a model for beneficial parenting, "The Parenting Pentagon Model." I study parenting from a cross-cultural viewpoint. I explore how beneficial parenting, according to the PPM, contributes to parents’ and young children’s well-being. I am a board member of the Israeli OMEP, World Organization for Early Childhood Education. As an international leading literacy researcher, I was chosen in 2018 to the Reading Hall of Fame.

 

תחומי מחקר והוראה

תחומי מחקר: מאפייני הורות, מקום המבוגרים בהתפתחות ילדים בגיל הרך, אינטראקציות קריאת ספרים וכתיבה עם ילדים בגיל הרך

תחומי הוראה: אינטראקציות הוראתיות עם ילדי גן, הדרכת הורים על פי "מחומש ההורות", התפתחות ניצני אוריינות

פרסומים נבחרים

 

 1. Aram, D., & Levin, I. (2001). Mother-child joint writing in low SES: Socio-cultural factors, maternal mediation and emergent literacy. Cognitive Development, 16(3), 831-852. https://doi.org/10.1016/S0885-2014(01)00067-3
 2. Aram, D., & Levin, I. (2004). The role of maternal mediation of writing to kindergartners in promoting literacy in school: A longitudinal perspective. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 17(4), 387-409. http://dx.doi.org/10.1023/B:READ.0000032665.14437.e0
 3. Aram, D., & Biron, S.  (2004). Joint storybook reading and joint writing interventions among low SES Israeli preschoolers: Differential contribution to early literacy. Early Childhood Research Quarterly, 19(4), 588-610. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2004.10.003
 4. Aram, D., Most, T., & Mayafit, H. (2006). Contributions of mother-child storybook telling and joint writing to literacy development in kindergartners with hearing loss. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 37(3), 209-223. http://dx.doi.org/10.1044/0161-1461(2006/023)
 5. Aram, D., & Aviram, S.  (2009). Mothers' storybook reading and kindergartners' socioemotional and literacy development. Reading Psychology, 30(2), 175-194. https://doi.org/10.1080/02702710802275348
 6. Aram, D., Fine Y., & Ziv, M. (2013). Enhancing parent-child shared book reading interactions: Promoting references to the book's plot and socio-cognitive themes. Early Childhood Research Quarterly, 28(1), 111-122. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecresq.2012.03.005
 7. Levin, I., & Aram, D. (2013). Promoting early literacy via practicing invented spelling: A comparison of different mediation routines. Reading Research Quarterly, 48(3), 1-16. doi:10.1002/rrq.48
 8. Aram, D., Korat, O., & Hassunha Arafat, S. (2013). The contribution of early home literacy activities to reading and writing in Arabic in first grade. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 26(9), 1517-1536. DOI 10.1007/s11145-013-9430-y.
 9. Aram, D., Abiri, S., & Elad, L. (2014). Predicting early spelling: The contribution of children's early literacy, self-regulation, private speech during spelling, and parental spelling support. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 27(4), 685-707. DOI 10.1007/s11145-013-9466-z
 10. Sverdlov, A., Aram, D., & Levin, I. (2014). Kindergarten teachers' literacy beliefs and self-reported practices: On the heels of a new national literacy curriculum. Teaching and Teacher Education, 39, 44-55. https://doi.org/10.1016/j.tate.2013.12.004
 11. Ziv, M., Smadja, M., & Aram, D. (2015). Preschool teachers' reference to theory of mind topics during different contexts of shared book reading. Teaching and Teacher Education, 45, 14-24. https://doi.org/10.1016/j.tate.2014.08.009
 12. Aram, D., & Chorowicz Bar-Am, O. (2016). Parent-kindergartner joint writing: A comparison between computer use and pencil and paper. International Journal of Child-Computer Interaction. 7, 15-21. doi:10.1016/j.ijcci.2016.03.001
 13. Aram, D., & Besser-Biron, S. (2017). Parents’ support during different writing tasks: a comparison between parents of precocious readers, preschoolers, and school-age children. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 30(2). 363-386. http://link.springer.com/article/10.1007/s11145-016-9680-6
 14. Aram, D., Bergman Deitcher, D. Sabag- Shushan, T., & Ziv, M. (2017). Shared book reading interactions within families from low socioeconomic backgrounds and children’s social understanding and prosocial behavior.  Journal of Cognitive Education and Psychology, 16(2), 157-177. DOI: 10.1891/1945-8959.16.2.157
 15. Aram, D., Bergman Deitcher, D., & Adar, G. (2017). Understanding parents’ attitudes towards complexity in children's books. Reading Horizons, 56 (4). Retrieved from http://scholarworks.wmich.edu/reading_horizons/vol56/iss4/3
 16. Schapira, R., & Aram, D. (2020) Shared book reading at home and preschoolers’ socio-emotional competence, Early Education and Development, 31:6, 819-837, DOI: 10.1080/10409289.2019.1692624
 17. Elimelech, A., & Aram, D. (2020). Using a digital spelling game for promoting alphabetic knowledge of preschoolers: The contribution of auditory and visual supports. Reading Research Quarterly, 55(2), 235-250.‏ doi:10.1002/rrq.264
 18. Aram, D., Skibbe, L., Hindman, A., Bindman, S., Harpaz, Y., & Morrison, F. (2020). Parents’ early writing support and its associations with parenting practices in the United States and Israel. Merrill Palmer Quarterly. 60(4). 392-420. http://dx.doi.org/10.13110/merrpalmquar1982.66.4.0392
 19. Aram, D., Hazan, H., & Levin, I. (2021). Preschoolers’ private speech during spelling in Hebrew: the role of word structure and letter position. Reading and Writing, 34(5), 1171-1190.‏ doi.org/10.1007/s11145-020-10102-9
 20. Schapira, R., Bergman Deitcher, D., & Aram, D. (2021). Variability and stability in parent–child discourse during and following repeated shared book reading. Reading and Writing, 34(1), 273-300.‏ https://doi.org/10.1007/s11145-020-10072-y
 21. Bergman Deitcher, D., Aram, D., & Itzkovich, I. (2021). Alphabet books: Relations between aspects of parent-child shared reading, children’s motivation, and early literacy skills. Reading Psychology. 42,4, 388 -410. https://doi.org/10.1080/02702711.2021.1888344
 22. Meoded Karabanov, G., Asaf, M., Ziv, M., & Aram, D. (2021). Parental Behaviors and Involvement in Children’s Digital Activities among Israeli Jewish and Arab Families during the COVID-19 Lockdown. Early Education and Development, 1-22.‏ : https://www.tandfonline.com/loi/heed20
 23. Schapira, R., Bergman Deitcher, D., & Aram, D. (2021). Mothers' discourse during shared reading of books relating to ‘positive’and ‘negative’emotions in different genres. Journal of Research in Reading.‏ https://doi-org.rproxy.tau.ac.il/10.1111/1467-9817.12370
 24. Aram, D., Croitoru-Cohen, T., Meoded Karabanov, G., & Mor, L. (2022). Shared book reading at home and at school prior to and since the Covid19 outbreak. Theory into Practice, 5, 40-46. https://omepworld.org/wp-content/uploads/2022/05/OMEP-TIP5-2022.pdf
 25. אלימלך, ע., וארם, ד. (2016). הורים כותבים עם ילדיהם: תכנית לקידום אוריינות והסתגלות לכיתה א'. חוקרים@גיל רך, 4, 43-73.
 26. סוקולובסקי, י. ארם, ד. (2017). דפוסי השיח בין אימהות וילדיהן בקרב הקהילה האתיופית בישראל: השוואה בין סיפור מתוך ספר לסיפור עם בעל פה. מגמות, נ"ב (1), 189-220.
 27. ארם, ד.  ולוין, א. (2017).  קידום ניצני אוריינות של ילדי גן ממיצב חברתי-כלכלי נמוך: השוואת יעילותם של פיגומים שונים הניתנים לילדים בעת כתיבת מילים. עיונים בשפה וחברה 10/1, 35-57.
 28. סברדלוב, א., ארם, ד. ולוין, א. (2017). אמונות של גננות לגבי דרכי הוראה ראויות בגן בכלל ודרכי הוראה לקידום ניצני האוריינות בפרט. אוריינות ושפה. 6, 1-21.
 29. ארם, ד. ולוין, א. (2019). תיווך כתיבה של הורים לילדי גן בישראל: אופי התיווך ומשמעותו להתפתחות אוריינית הילדים. חוקרים@גיל רך, 8.
 30. אלימלך, ע., וארם, ד. (2019). התערבות לקידום האוריינות  של ילדי גן ממיצב נמוך באמצעות משחק כתיבה במחשב: הערכת התרומה הייחודית של מסייעים דיגיטאליים שמיעתיים וחזותיים. אוריינות ושפה, 7, 71-36.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>