הנחיית קבוצות במעגל החיים

עודכן: 10.10.2021

תכנית ייחודית  |   לימודי תעודה בשנה אחת

ניהול אקדמי והנחייה:  פרופ' ישראל כ"ץ

מרצים ומנחים בקורס:
​גב' מרב בוכבלטר,  ד"ר חן גרץ-שמואלי
, גב' טל אלון, ד"ר ברוס אופנהיימר, גב' סיון אזולאי


קורס ההכשרה למנחי קבוצות מועבר באוניברסיטת תל אביב כתכנית שנתית ייחודית כבר למעלה משלושים שנה.

פרופ' ישראל כ"ץ

יו"ר צפנת, מרצה באוניברסיטה  עברית בירושלים, יועץ למנהלים, לצוותים ולארגונים; עומד בראש תכניות הכשרה למנחי קבוצות באוניברסיטת ת"א ולייעוץ ארגוני באוניברסיטה הפתוחה. עורך ראשי של כתב העת "אנליזה ארגונית."

ד"ר ברוס אופנהיימר 


פסיכולוג קליני, יועץ ארגוני בכיר. בין תחומי התמחותו: עבודה קבוצתית, קידום תהליכים יצירתיים בארגון, הממד הבין-אישי בארגון, היסוד הרגשי בפעולה הארגונית, מודע ולא-מודע בארגון, הדרכה ארגונית ומקצועית.

גב' מרב בוכבלטר 


יועצת ארגונית ומנחת קבוצות. עוסקת בהנחיית קבוצות וצוותי עבודה במגוון הקשרים. בעלת ניסיון רב בפיתוח והכשרת מנחים. 

ד"ר חן גרץ-שמואלי 


יועצת ארגונית בכירה, ומרצה ובמסגרות אקדמיות שונות. בעלת נסיון רב בהנחיית קבוצות וליווי צוותים, בעיקר בארגונים עסקיים.

גב' טל אלון  


יועצת ארגונית ומנחת קבוצות, מנחה תוכניות פיתוח מנהלים בארגונים, הנחיית קבוצות הדרכה, ופיתוחי צוותים. ייעוץ אישי למנהלים והכשרת אנשי מקצוע בתחומים של הנחייה וייעוץ ארגוני.

גב' סיון אזולאי  


יועצת ארגונית בעלת ניסיון ייעוצי לצד ניסיון ניהולי והיכרות עם עולם משאבי האנוש. עבדה במגוון תפקידים במגזר הציבורי. מנחה סדנאות למנהלים ולבעלי תפקידים בעולם העבודה.

​--- שנה"ל תשפ"ב ---

 

מטרות התכנית

 • הקניית ידע ומיומנויות בהנחיית קבוצות; שילוב של לימוד עיוני, חווייתי ומעשי. כולל התנסויות מודרכות בתמיכה נדרשת.
 • רכישת כלים לעבודה מעשית במגוון מסגרות ותחומי הנחייה.
 • הצעת תפיסה כוללת של הנחייה וחשיפה לאפשרויות שונות להתמחות בעבודה קבוצתית במעגל החיים ובכלל.

 


רציונל התכנית ושיטת הלימוד

אנו מאמינים כי הכשרה של אנשים בתחום הנחיית קבוצות מחייבת תנועה הדרגתית ומתפתחת בין לימוד תיאורטי, התנסות חווייתית אישית של המשתתף והתנסות בהנחיה.

הצירוף של הללו מאפשר למשתתפים לרכוש מיומנויות הנחיה מבוססות תפיסה תיאורטית עמוקה. לשם כך התכנית בנויה כשילוב בין פרקי למידה ופרקי התנסות בהנחיית עמיתים ובהנחיית קבוצות חיצוניות, תוך קבלת הדרכה וליווי קבוצתיים ואישיים.

למטרה הראשית של הכשרת מנחי קבוצה הוספנו מוקד נושאי של מעגל החיים המלווה את התוכנית כחוט השני לכל אורכה. הבחירה במוקד זה מגיבה לכך שקבוצות רבות עוסקות בשלבי חיים ובמעברים המלווים אותנו לאורך החיים (לידה, התבגרות, משפחה וזוגיות, חינוך, תעסוקה, עבודה, המפגש עם מוות ושכול, וכן הלאה) ובהתמודדות עימם.

מפגשי הקבוצה הלומדת הם פנים אל פנים, יחד עם התנסויות וירטואליות תומכות השזורות בתכנית כסוג התנסות תורם ורלוונטי.

 


מבנה תכנית ההכשרה

לימוד תיאורטי – (מלווה את הקורס לכל אורכו)
א. לימוד תיאוריה קלאסית ועדכנית בהנחיית קבוצות ובהבנת תהליכים קבוצתיים.
ב. הכרת תיאוריות המתייחסות לתחנות שונות במעגל החיים וקישורן לסוגיות של הנחייה.

התנסות בקבוצה פתוחה – (מלווה את הקורס לכל אורכו) התנסות כמשתתף בקבוצה מאפשרת הזדמנות ללמוד על תהליכים קבוצתיים בצורה חווייתית ובלתי אמצעית תוך התנסות בהם "כאן ועכשיו", במטרה ללמוד לזהותם ולעבוד עימם תוך כדי התרחשותם. יחידה זו מספקת הזדמנות ללמידה אישית ופיתוח יכולות רפלקטיביות, המאפשרות מסע אל תוך העצמי. הבנת המפגש הייחודי ביני לבין המרחב הקבוצתי תורמת להרחבת מנעד אפשרויות התגובה שלי כמנחה.

הדרכה קבוצתית מלווה להתנסות בהנחיה (supervision, מלווה את הקורס לכל אורכו) – כל משתתף יידרש ליזום ולהתנסות בהנחיית קבוצה במהלך ההכשרה. ההדרכה תהווה מסגרת למידה קבוצתית מלווה להתנסות המעשית, בה תתאפשר התלבטות ולמידה מתוך ההתנסות בהנחיה. ההדרכה תתבסס על סוגיות וסיטואציות שיעלו מן המשתתפים מתוך ההתנסות, למשל: התמודדות עם הקמת קבוצה, ניתוח סיטואציות העולות במהלך ההנחיה, עבודה עם משתתף מאתגר, תפקיד המנחה מול התרחשות קיצונית בקבוצה, הבנה תהליכית של המתרחש בקבוצה, ועוד.

התנסות בסימולציות ובהנחיית עמיתים. במסגרת הקורס תינתן ההזדמנות להנחיית עמיתים ולהתנסות בסימולציות לצורך תרגול במרחב מוגן, שמשוב קבוצתי ואישי בצידו. כל זאת לצד האפשרות להיוועצות אישית עם המנחים במידת הצורך.

התנסות קבוצתית במרחב הווירטואלי – הקורס כולל התנסות בהנחיה במרחב וירטואלי וניתוח שלה, בהנחה שזהו שדה עבודה עדכני ומתרחב שחשוב להתנסות בו ולחשוב על המורכבויות והיתרונות שהוא מביא עמו.

 


קהל היעד 

התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון או יותר מכך המעוניינים לעסוק בהנחיית קבוצות כמקצוע כמו גם לאלה עוסקים במגוון תחומים ומקצועות ומבקשים לשלב יכולות הנחיה והבנה תהליכית בתחומי עבודתם המקצועית, מתוך הבנת תרומתו של העולם הקבוצתי לשיפור יכולות בעולם העבודה והניהול, בתחומים כגון: חינוך, ניהול, הדרכה, קהילה, תקשורת, עו"ס, טיפול ועוד.

 


דרישות התכנית

 • נוכחות מלאה בכלל יחידות הקורס.
 • השתתפות פעילה בשיעורים וקריאה שוטפת של חומרי קריאה.
 • הרכבת קבוצה והנחייתה בהתאם לתחום ההתעניינות, בהיקף של 12 שעות הנחייה לפחות.
 • הגשת תרגילים ומשימות לאורך הקורס.
 • הגשת עבודה מסכמת.

 


היקף

תכנית חד-שנתית בהיקף של 224 שעות

 

גמול השתלמות עם ציון לעובדי הוראה של משרד החינוך:
מאושר
לשנה"ל תשפ"ב, בהתאם לכללי משרד החינוך.

 • עוז לתמורה/עולם ישן: 224 שעות
 • אופק חדש: 120 שעות בשבתון בלבד

גמול השתלמות בתהליך של מסלול אישי.
נדרש מילוי טופס הגשת בקשה למפקח/ת על הפיתוח המקצועי במחוז.
טופס בקשת מסלול אישי - ניתן לקבל ממזכירות המרכז

 

 

מועד:  שני, אחת לשבוע, בין השעות  9:00 – 15:30 

מועד פתיחת התכנית: 25/10/2021

התכנון הכללי הוא לקיים לימודים פרונטליים בקמפוס, אלא אם כן מפורט אחרת בעמודי התכניות שבאתר.
מגיפת הקורונה: מרכזנו יפעל עפ"י עדכוני הנחיות משרד הבריאות והאוניברסיטה נכון למועד הפתיחה. הנרשמים יעודכנו בהתאם.

 


דמי רישום: 350 ש"ח 

שכר לימוד: 10,800 ש"ח
 

עובדי הוראה בשבתון:

קוד מוסדנו בקרנות ההשתלמות: 230

היקף ההשתלמות בשעות להגשה לאישור הקרן: 8 ש"ש

עדכון: החל משנה"ל תשפ"ב, מבוטל הסדר תשלום ב"הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכ"ל" ומוסדנו יגבה ישירות מהמורים בשבתון את מלוא תשלום שכר הלימוד והם יגישו לקרן ההשתלמות קבלות באופן עצמאי לצורך החזר כספי עפ"י תעריף הקרן, בהתאם לשעות שאושרו להם ובהתאם לכללים הנהוגים בקרנות.

להגשת מועמדות נדרש:

מילוי טופס הרשמה בצירוף קורות חיים, העתק תעודת השכלה אקדמית ותמונת פספורט.
תשלום דמי רישום
יתקיים ראיון קבלה

עדכון: מכסת המשתתפים התמלאה. ניתן להירשם בהמתנה למקום פנוי בקישור הבא:

קישור לטופס רישום בהמתנה 

פתיחת הטופס בדפדפן כרום chrome

 

תקנון המרכז

 

לפרטים נוספים - מזכירות המרכז
טלפונים: 6408466 , 03-6408162
​דוא"ל: morim@tauex.tau.ac.il 
     ייעוץ בצ'אט


משובים של המשתתפים בתכנית:

 • חוויה מיוחדת, חד פעמית, משלבת גם תיאוריה וגם פרקטיקה, וגם למידה על עצמנו, יוצאים עם ארגז כלים מאוד גדול.
 • הורגש שיש צוות שעובד ביחד. הגיוון במנחים תרם מאוד, מכל אחד אפשר לקחת דברים שונים.
 • נהניתי מאוד ונתרמתי המון.
 • מודה על הימים היפים שבילינו כאן ובעיקר על הלמידה על עצמי על חוזקות וחולשות ועוד.
 • החלק של הקבוצה הדינמית היה מאוד משמעותי, המנחה מצוינת.
 • שלושת אבני היסוד של התכנית: תיאוריה, ההדרכה והדינמיקה, השתלבו זו בזו בצורה מהודקת וטובה, ותרמו לי כל אחד באופן שונה.
 • התכנית היתה מעל ומעבר לציפיות שלי. למידה חווייתית, שמשלבת את התיאוריה בצורה מצוינת. למדתי כמה כוח יש לקבוצה ושהמשאב הגדול הוא האנשים המשתתפים. למדתי מהמנחים על מקצועיות ואנושיות ובכלל התכנית הזו יצרה עבורי חוויה אקדמית מיוחדת .
 • התכנית מעולה.
 • תכנית עשירה ומעשירה. אחד הדברים הכי מעניינים שלמדתי בחיי. אני אמליץ בחום על התכנית.
 • המרצים בתכנית היו מעניינים ומקצועיים מאוד.
 • נהניתי מאוד במהלך השנה, הרגשתי שהחכמתי ולמדתי הרבה. המנחים בחלק התיאורטי ובחלק היישומי מהווים מודל.
 • המפגשים בתכנית גרמו לי לפגוש את עצמי וחידדו בי יכולת הקשבה לדברים שנאמרים, מעבר לדברים הגלויים.
 • התכנית מהווה אתגר אינטלקטואלי, הדיונים מעניינים, ורכשתי המון התמקצעות בתחום ובהבנת תהליכים.
 • חשוב מאוד לייצר המשכיות לתכנית ואני שמחה לשמוע שהוחלט על פתיחת קורס כזה בשנה הבאה.
 • התכנית איכותית, בנויה בצורה נכונה וכך גם פיזור החומר, לקחתי המון משנה זו.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>