פטור בסטטיסטיקה ל- M.A בחינוך

מיועד לתלמידי ולמועמדי התואר השני בביה"ס לחינוך

 

טופס הרשמה

הרשמה תיפתח בקיץ 2020

 

 

דף נוסחאות

לנוחיותכם דף נוסחאות אשר יכול לעזור לכם במבחן.
דף זה אינו כולל את כל החומר למבחן, אלא מסכם את הדברים העיקריים.
הוא בגדר המלצה בלבד ואינו מחליף חומרי עזר נוספים אותם ניתן להביא למבחן בהתאם למפורט בהנחיות.

ציונים

 

 

 

 

מועדי בחינות הפטור - קיץ 2019- הסתיימו

מועד פתיחת הרישום ומועדי בחינות הפטור לקיץ 2020 - יפורסמו לאחר שייקבעו

 

לחץ/י כאן לפירוט דרישות בחינת פטור בסטטיסטיקה במגמות השונות

הלימודים בקורסים מתודולוגיים (במגמות הנדרשות בקישור שלעיל) מותנים בקבלת ציון עובר, 60 ומעלה, בבחינת פטור במבוא לסטטיסטיקה, הכוללת מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה, החיוניים להמשך לימודים בתואר השני.
בעלי תואר שני יבדקו עם מזכירות ביה"ס לחינוך האם נדרשים לפטור.
מועמדים שנכון להיום טרם הוחלט אם יתקבלו, רשאים אף הם להירשם לבחינת פטור במבוא לסטטיסטיקה.
תוקף ציון עובר בבחינת פטור במבוא לסטטיסטיקה הינו שלוש שנים.
בחינות לדוגמה מפורסמות בעמוד זה.
קישור לציונים יפורסם בעמוד זה.
ציון בחינת הפטור אינו נכלל בממוצע ציוני התואר השני.
אין הגבלה במספר הבחינות אליהן ניתן לגשת.


הנחיות לבחינה:

 • חובה להביא לבחינה תעודה מזהה הכוללת תמונה.
 • משך הבחינה: שעתיים וחצי.
 • הזכאים להארכת זמן יביאו איתם אישור מודפס מתוך מערכת המידע האישי לתלמיד (לפניות בנושא זה יש ליצור קשר עם טליה בדוא"ל:   talyaalon@tauex.tau.ac.il   או בטלפון: 03-6406148) לכל התאמה שאינה תוספת זמן, יש ליצור קשר עם טליה עד שבועיים לפני מועד הבחינה.
 • לבחינה מותר להביא חומר עזר - מילון (עותק קשיח) בכל שפה, מחשבון ושני ספרים בססטטיסטיקה. ניתן להחליף את הספרים בשתי מחברות או קלסרים של חומר הלימוד הרלוונטי, או ספר ומחברת/קלסר.
 • יש לסמן את התשובות על גבי התשובונים שיחולקו. לבחינה לא מצורפים דפי טיוטות וכל החישובים ייעשו על גבי טופס הבחינה. ניתן לכתוב על הצד האחורי של דפי הבחינה בלבד (ולא על גבי התשובונים!). העובר על איסור זה – בחינתו תיפסל.
 • ציון עובר = 60 ומעלה. ציונים יפורסמו באתר מספר ימים לאחר מועד הבחינה.

רשימת הנושאים והמושגים שעליהם תהיה בחינת הפטור במבוא לסטטיסטיקה:
כדי לעמוד בבחינת הפטור יש להכיר את המדדים והמבחנים ולדעת לעשות בהם שימוש מושכל. כלומר, לדעת מתי להשתמש באיזה מדד/מבחן ואיך לפרש את התוצאות. 

 1. מבוא – תהליך המחקר הכמותי, ניסוח שאלות והשערות מחקר.
 2. משתנים – הגדרה, מיון לפי מהות המשתנה, תפקיד המשתנה ולפי רמות מדידה.
 3. ארגון נתונים – מעבר מנתונים גולמיים למעובדים, טבלאות וגרפים, בחירה בהצגה הגרפית המתאימה.
 4. מדדי מרכז – שכיח חציון וממוצע, אפיון צורת ההתפלגות, קביעת מדד מתאים.
 5. מדדי פיזור – תחום, שונות וסטית תקן, תכונות משמעות והקשר לצורת ההתפלגות.
 6. מדדי מיקום יחסי – דירוג אחוזוני וציוני תקן.
 7. מדדי קשר – חי בריבוע, ספירמן פירסון, ההבדל בין קשר לבין סיבתיות.
 8. ההתפלגות הנורמלית – חישובי הסתברות.
 9. מבוא להסקה סטטיסטית – התפלגות הדגימה (משפט הגבול המרכזי) מושג טעות התקן.
 10. אמידה ורווח סמך לממוצע במבחן Z.
 11. הסקה סטטיסטית – טעויות (α ו- ß), רמת מובהקות מינימלית (-valuep), מבחן Z למדגם בודד, מבחן t למדגם בודד, מבחן t להפרש תוחלות עבור שני מדגמים תלויים ובלתי תלויים. מבחני ווילקוקסון למדגמים תלויים ובלתי תלויים.

ביבליוגרפיה מומלצת:

 • איזנברך, ר' (2001). סטטיסטיקה ל"לא סטטיסטיקאים". ירושלים: אקדמון.
 • האוניברסיטה הפתוחה: יחידות הלימוד בקורסים מבוא לסטטיסטיקה והסתברות והסקה סטטיסטית.
 • בייט-מרום, ר. מבוא לסטטיסטיקה, הוצאת ספרים עם עובד.
 • מאיר, א. יסודות הסטטיסטיקה למדעי ההתנהגות, דיונון-אוניברסיטת ת"א.

מידע ומחירים - קיץ 2019

 • מוצע קורס הכנה וירטואלי-מקוון, שנועד לתת לסטודנטים אפשרות להכיר וללמוד סטטיסטיקה באופן עצמאי. הקורס יקנה לנרשמים גישה בלתי מוגבלת להסברים מפורטים, הרצאות וידאו, שאלות לדוגמה ושירותי הוראה מקוונים באמצעות פורום הקורס. חומר הלימוד מסודר לפי נושאים וכל יחידה מורכבת מחומר כתוב, דוגמאות, שאלות לדוגמה עם תשובות מפורטות, תרגילים מכוונים והרצאות מצולמות. בנוסף, תינתן תמיכה אישית, דרך הפורום, בכל אחד מהנושאים.  הרישום לקורס הינו רשות ולא חובה. הקורס יהיה זמין ללמידה עצמית עד למעבר הבחינה.
 • דמי רישום לקורס מקוון – 650 ש"ח. הנרשמים לקורס זכאים לעד שתי בחינות ללא תוספת תשלום. כל בחינה נוספת: 100 ש"ח. (תקף עד לסיום מועדי בחינות קיץ 2019) בחינות נוספות בקיץ הבא יחויבו בתשלום בנפרד. (תלמידי המגמה במינהל ומנהיגות בחינוך-תכנית מרוכזת בשנה - פטורים מתשלום לקורס המקוון)
 • דמי רישום לבחינת פטור בלבד -  100 ש"ח לכל בחינה.
 • תלמידי המגמה במינהל ומנהיגות בחינוך-תכנית מרוכזת בשנה:  יחויבו במחיר הבחינות בלבד. 100 ש"ח לבחינה. (עד 2 בחינות. מעבר ל-2 בחינות לא נדרש תשלום נוסף)
 • ביטול רישום לקורס המקוון, יזַכה בהחזר כספי רק במקרה שבקשת הביטול הגיעה לפני שהנרשם הוכנס באופן ממוחשב לאתר הקורס.
 • תוקף ציון עובר (60) בבחינת פטור ב"מבוא לסטטיסטיקה" הינו 3 שנים. אין הגבלה במספר הבחינות אליהן ניתן לגשת.
 • תזכורת תישלח בדוא"ל לפני מועד הבחינה.
 • קבלה על התשלום תישלח בדוא"ל.
 • שינויים ניתן לבצע ע"י שליחת דוא"ל לגילה - gilash@tauex.tau.ac.il. אין צורך במילוי טופס נוסף.

 

למידע נוסף ניתן לפנות לדוא"ל gilash@tauex.tau.ac.il  או בטלפונים 03-6407205 / 03-6408466

בהצלחה!

 

- ייתכנו שינויים

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive