כניסה להוראה וחונכות

<<<<<<   ראה מידע בתפריט מצד ימין

כניסה להוראה

שלב הכניסה להוראה הוא שלב משמעותי וחשוב בהתפתחות המורים החדשים, בהישארותם במערכת החינוך ובהיותם מורים איכותיים יותר.

 

ההתמחות בהוראה הינה חובה החלה על תלמידי תעודת ההוראה באוניברסיטאות שהחלו את לימודיהם משנת תשס"ג ואילך. השנה הראשונה בהוראה מהווה את שנת ההתמחות בהוראה. עבודת ההוראה של המתמחה מתבצעת בליווי מורה חונך, לצורך תמיכה ועיצוב דפוסי עבודה פרופסיונאליים. הצלחה בשנה זו מהווה תנאי לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה.

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive