העשרה אקדמית - מידע והרשמה

העשרה אקדמית - השתלמויות

בית הספר לחינוך והפקולטה למדעי הרוח שבאוניברסיטת תל-אביב, מציעים לך להצטרף ללימודים בחוגים השונים כלימודים להעשרה אקדמית (לימודים שלא לתואר).

ההרשמה מתקיימת במרכז האוניברסיטאי לפיתוח אנשי חינוך בטלפון:  03-6408162 

למשתלמים במסגרת זו יינתן ע"י המרכז אישור זכאות לגמול השתלמות, בהתאם להנחיות משרד החינוך, ואישור לקרן ההשתלמות למורים בשבתון.

הקבלה לשיעורים אינה אוטומטית, היא מותנית במילוי הדרישות האקדמיות המוקדמות (במידה וישנן כאלה), בהתחשב במכסת התלמידים המקסימאלית לכל שיעור ו/או לפי מגבלות שמציב כל חוג )בקבלה לסמינריונים, לתרגילים, לסדנאות ולשיעורים מעשיים(.

 

להלן שמות החוגים בבית הספר לחינוך:

 • ייעוץ חינוכי
 • ייעוץ חינוכי צרכים מיוחדים
 • ייעוץ חינוכי לגיל הרך
 • חינוך מיוחד לקויי שמיעה
 • לקויות למידה
 • מינהל ומנהיגות בחינוך
 • מדיניות החינוך: חינוך דמוקרטי, מערכות חינוך ארציות ומקומיות, סוציולוגיה של החינוך
 • הוראת שפות
 • חינוך מתמטי, מדעי וטכנולוגי

 

להלן שמות החוגים בפקולטה למדעי הרוח:

 • אנגלית ולימודים אמריקאים
 • ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
 • בלשנות
 • גיאוגרפיה וסביבת האדם
 • היחידה למחקר התרבות
 • היסטוריה כללית
 • היסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
 • היסטוריה של עם ישראל
 • המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים
 • לימודי הערבית והאיסלם
 • לימודי התרבות העברית
 • לימודי מזרח אסיה
 • לימודי נשים ומיגדר
 • לימודים קלאסיים
 • ספרות
 • פילוסופיה
 • צרפתית
 • התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

פרטים על הקורסים בחוגים השונים ניתן למצוא באתר  :מדעי הרוח ובידיעון שבאתר בית הספר לחינוך.

 

*  לתשומת לב:
​רק לנרשמים דרך המרכז האוניברסיטאי לפיתוח אנשי חינוך יינתן אישור זכאות לגמול השתלמות (לעומדים בחובות).

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive