סטאז' התמחות בהוראה

עודכן: 28.01.2021

סדנת חובה לצורך קבלת רישיון הוראה בכפוף לנהלי משרד החינוך

רכזת פדגוגית: איוה עתיר
רכזת ההתמחות: רעות שפר, דוא"ל merkaz@tauex.tau.ac.il

--- שנת הלימודים תשפ"א ---

 

 

הדרכה מקוונת של משרד החינוך בנושא שלבי הכניסה להוראה תתקיים ביום שלישי, 14.7.2020, בשעה 16:00 
להרשמה לחצו על הקישור הבא:

הדרכה מקוונת של משרד החינוך בנושא שלבי הכניסה להוראה

 


מידע אודות שנת ההתמחות:

שנת ההתמחות בהוראה הינה תכנית תמיכה למורים חדשים מטעם האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך אשר מחייבת את כלל בוגרי תעודת ההוראה לשם הענקת רישיון הוראה.

ההתמחות בהוראה (סטאז') מתבצעת בשנת העבודה הראשונה במערכת החינוך כמורים בפועל ובשכר. שלב זה הוא שלב חובה לכל בוגרי המסלולים ללימודי תעודת הוראה.

פטורים מהתמחות הם עובדי הוראה קבועים במערכת החינוך, או בעלי ותק של 5 שנים בהוראה, לאחר קבלת אישור לפטור מסטאז' על ידי שליחת מייל לד"ר מירי פוסטי מאגף כניסה להוראה במשרד החינוך בכתובת: postimiri@gmail.com

כל זמן שלא מבצעים את שנת ההתמחות לא זכאים לרישיון הוראה.

 

קהל יעד:

ניתן להשתלב בהתמחות החל משנת הלימודים האחרונה לתואר ולתעודת ההוראה, בסיום של 80% לפחות מחובות הלימודים. אין הגבלת זמן למועד תחילת ההתמחות. ניתן להתחילה בכל שנה במהלך או לאחר תום לימודי ההכשרה להוראה. סטודנטים שאינם מאוני' ת"א יציגו בהרשמתם לסדנה אישור סיום 80% מחובות הלימודים.

 

תנאים שצריכים להתקיים בשנת התמחות בהוראה:

 1. העסקה במערכת החינוך בזיקה לתחומי הכשרתו של המתמחה  ובהוראת שכבת הגיל אליה הוכשר בתעודת ההוראה. 
 2. התמחות בבית הספר למשך חצי שנת לימודים לפחות (באותה השנה(.
 3. עבודה בהוראה בשכר, בהיקף של שליש משרה לפחות, ברפורמת "אופק חדש" – 12 שעות וברפורמת "עוז לתמורה" – 13.5 שעות.
 4. לעובדים ברפורמת "אופק חדש" שעות ההוראה חייבות לכלול שעות פרונטאליות, כלומר הוראה במליאת הכיתה באופן עצמאי לקבוצת לומדים קבועה, מינימום 15 תלמידים. בבית ספר יסודי – 8 שעות שבועיות; בחטיבת ביניים – 7 שעות שבועיות.  
 5. ליווי מקצועי של חונך, שהוא איש סגל במערכת החינוכית בה עובד המתמחה. 
 6. סדנת תמיכה, העצמה והתפתחות מקצועית באחד מהמוסדות האקדמאים המוכרים לכך. 
 7. תצפיות ותהליכי הערכה לגבי המתמחה המתבצעים בבית הספר על ידי המורה החונך ומנהל/ת בית הספר (הערכת אמצע והערכה מסכמת).

מסגרות ההתמחות:

ההתמחות בהוראה צריכה להתקיים במסגרת בה יש פיקוח של משרד החינוך. כלומר, ניתן לעבוד גם במסגרות שאינן שייכות למשרד החינוך אך נמצאות בפיקוחו.

לתשומת לב המועמדים אשר מתמחים בהעסקה שלא על ידי משרד החינוך – עליכם לבדוק עם מנהל/ת בית הספר האם המסגרת בה את/ה מתמחה מאושרת על ידי משרד החינוך לסטאז'.

אם המסגרת שמצאתם אינה מאושרת לסטאז' ומנהל/ת המוסד רוצה להגיש בקשה להכרה כמסגרת התמחות ממשרד החינוך, יש לשלוח קול קורא דרך הקישור שנמצא בקובץ זה – לחץ כאן -  עד לתאריך 15.6.2020.

 

השיבוץ להתמחות:
על המועמד להתמחות לחפש את משרת ההוראה בהתאם למקצוע ההוראה ושכבת הגיל להם הוכשר. דרכים למציאת עבודה בהוראה:

 • התייעצות עם המנהלת בה התקיימה ההתנסות המעשית - השתלבות בבית הספר.
 • פנייה במייל למפקח/ת בישוב בו אתם מחפשים משרת הוראה (כוללת, מקצועית, חנ"מ, חנ"ג).
 • חיפוש משרת הוראה באתרים הבאים: אתר משרד החינוך, הסתדרות המורים, אירגון המורים, שתי"ל

המעוניינים לעבוד בבתי ספר יסודיים יפנו למפקחים הכוללים של בתי הספר במחוזות השונים במשרד החינוך או למפקחים המקצועיים.

המעוניינים לעבוד בחטיבות הביניים או בבתי ספר התיכוניים יפנו ישירות למנהלי בתי הספר.

מתמחים בחינוך המיוחד חייבים להגיע דרך הפיקוח, אלא אם הם משתבצים להכשרה למסגרת חינוכית שאינה שיכת למשרד החינוך (כמו למשל בית אקשטיין או בתי"ס אנתרופוסופיים וכד'). יש להגיע למפקח/ת של המחוז המבוקש רק מחודש יוני ואילך, לאחר גמר ועדות ההשמה. להלן כל הפרטים של מפקחי החינוך המיוחד בכל המחוזות.

 

עם מציאת מסגרת העסקה יש לפתוח תיק עובד הוראה.


 


הרשמה לסדנת התמחות בהוראה - באוניברסיטת תל-אביב


מתמחים שאין להם עדיין מקום עבודה רשאים להירשם, להתחיל ללמוד  ולמצוא עבודה ולהתחיל בה במהלך הלימודים ועד ממחצית חודש דצמבר בלבד, על מנת שהשנה תיחשב כשנת סטאז'. במידה שנמצא מקום עבודה יש לעדכן את מזכירות המרכז  מיידית לבדיקת מסגרת ההעסקה.

מתמחים אשר יירשמו לסדנה וטרם הושלמו תנאי הסף, שהם סיום 80% מסך לימודי תעודת ההוראה ומעבר של ההתנסות המעשית, נדרשים לעמוד בדרישות אלו עד לתאריך 20.12.2020. אי-עמידה בדרישות עלולה לגרום לכך ששנת ההתמחות לא תיחשב. מתמחים מאוניברסיטת ת"א – תתבצע בדיקה פנימית ע"י רכזת ההתמחות. מתמחים ממוסדות חיצוניים – יש להגיש אישור על עמידה בדרישות הסף עד לתאריך 20.12.2020. 

 

מפגשים:  15 מפגשים בימי ראשון, אחת לשבועיים, בין השעות 19:15 - 16:15 

מועד פתיחת הסדנה:  30.8.2020 - מפגש פתיחה וסדנת הכנה לכניסה להוראה

היקף:  60 שעות. 

דמי השתתפות 1: לבוגרי תעודת הוראה באוניברסיטאות: 130 ש"ח בלבד.
דמי השתתפות 2: לבוגרי תעודת הוראה ממוסדות אחרים (בהתאם להוראות משרד החינוך): 1,194 ש"ח.

 

*** קהילת סטאז' ייחודית להוראת הפיזיקה והמתמטיקה

סדנת סטאז' לקבוצה ייחודית לבוגרי תעודת הוראה בפיזיקה ומתמטיקה תתקיים בימי שני בין השעות 19:30-16:15. מפגש פתיחה יתקיים בתאריך 24.8.2020 בשעה 16:15 וייערך כשעתיים.

דמי השתתפות: 130 ש"ח בלבד. מידע נוסף

 


 

קישור לטופס הרשמה - עדכון: ההרשמה הסתיימה, ניתן להירשם כמתעניין לשנה הבאה תשפ"ב

 


 

תכני סדנת ההתמחות:

 • תמיכה בתהליכים אישיים בהם מתנסים המתמחים בהוראה.
 • סוגיות פרופסיונאליות כלליות בתחומי הפדגוגיה, הדידקטיקה, הזהות המקצועית וההתפתחות המקצועית.
 • ילובנו היבטים שונים בעבודת המורה ובהם:
  -  תהליך הכניסה למערכת הבית-ספרית וההשתלבות בה לאורך השנה
  -  אינטראקציות של המורה עם ההורים, התלמידים ובעלי התפקיד השונים בבית-הספר
  -  יחסי מתמחה ומורה חונך בהקשר לתמיכה ולהערכה.

 תנאי קבלת רישיון לעיסוק בהוראה ממשרד החינוך:

 • עמידה בהצלחה בהערכה המסכמת בסוף שנת עבודתו הראשונה כמורה.
 • עמידה בהצלחה בדרישות סדנת ההתמחות בהוראה.
 • סיום תואר ראשון ותעודת הוראה.


 

למידע נוסף: רכזת ההתמחות - רעות שפר

טלפון:  03-6406260    דוא"ל  merkaz@tauex.tau.ac.il

נוהלי המרכז:
-  הודעות על ביטול רישום והפסקת לימודים יש להעביר למשרדי המרכז בכתב בלבד (פקס/דוא"ל). על התלמיד מוטלת האחריות לוודא כי הודעתו התקבלה.
-  הנהלת התכנית תהיה רשאית להחליט על הפסקת לימודיו של תלמיד עקב אי-עמידה בדרישות האקדמיות ו/או המנהלתיות, או בשל קשיי השתלבות, וזאת לאחר הליך שימוע.


 

קישורים רלוונטים:
 
תהליכים בכניסה להוראה
 
-  אגף התמחות וכניסה להוראה באתר משרד החינוך - באתר ניתן למצוא מידע רב בנושא "שנת ההתמחות" הכולל הסברים לגבי ההתמחות, דרכי הכנת קורות חיים, הכנה לריאיון עבודה, הצעות עבודה וקבוצות דיון.
 
-  מידע מפורט אודות שנת ההתמחות ניתן למצוא באגרת משרד החינוך בקישור זה
 
-  סיכום מפורט של תהליך הכניסה להוראה בחוזר מנכ"ל - http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=120
 
-  אתר סטאז' קל – ילווה אתכם שלב אחרי שלב בתהליך הכניסה להוראה: https://stagkal.co.il/

בפורטל מוסדות חינוך של משרד החינוך, קיימת מערכת משרות פנויות ומועמדים להורא. כתובת האתר :

https://mosdot.education.gov.il/education-hr/teachers_beginners/positions-and-candidates/opening_positions

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive