סטאז' - סדנת התמחות בהוראה לצורך קבלת רישיון הוראה

רכזת פדגוגית: רוני פלס

רכזת מינהלית לתכניות כניסה להוראה: הדר זיידנר

סטאז' - סדנת התמחות בהוראה לצורך קבלת רישיון הוראה

סדנת חובה לצורך קבלת רישיון הוראה בכפוף לנהלי משרד החינוך

 


מועד פתיחת ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד - 02/05/2023


 

שנת ההתמחות בהוראה הינה תכנית תמיכה למורים חדשים מטעם האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך אשר מחייבת את כלל בוגרי תעודת ההוראה לשם הענקת רישיון הוראה.

ההתמחות בהוראה (סטאז') מתבצעת בשנת העבודה הראשונה במערכת החינוך כמורים בפועל ובשכר. שלב זה הוא שלב חובה לכל בוגרי המסלולים ללימודי תעודת הוראה.

כל זמן שלא מבצעים את שנת ההתמחות לא זכאים לרישיון הוראה.

עובדי הוראה קבועים במערכת החינוך, או בעלי ותק של 5 שנים בהוראה, יכולים לשלוח בקשה לפטור משנת התמחות, ע"י פנייה אל אגף כניסה להוראה במשרד החינוך, אל מר ברוך אלון בדוא"ל: baruchal@education.gov.il

 

קהל יעד

ניתן להשתלב בסדנת ההתמחות החל משנת הלימודים האחרונה לתואר ולתעודת ההוראה, בסיום של 80% לפחות מחובות הלימודים

ובתנאי שהושלמו 100% מההתנסות המעשית, במסגרת תעודת ההוראה. ניתן להתחיל את שנת ההתמחות בכל שנה במהלך או לאחר תום לימודי ההכשרה להוראה.

אין הגבלת זמן למועד תחילת ההתמחות.

סטודנטים שאינם מאוני' ת"א יתבקשו להמציא ממוסד הלימודים אישור סיום 80% מחובות לימודיהם לתעודת הוראה או לחילופין טופס 115.

 

תנאים שצריכים להתקיים בשנת התמחות בהוראה

 1. העסקה במערכת החינוך בזיקה לתחומי הכשרתו של המתמחה  ובהוראת שכבת הגיל אליה הוכשר בתעודת ההוראה. 
 2. התמחות בבית הספר למשך שישה חודשים מלאים לפחות.
 3. עבודה בהוראה בשכר, בהיקף של שליש משרה לפחות, ברפורמת "אופק חדש" – 12 שעות וברפורמת "עוז לתמורה" – 13.5 שעות.
  חלוקת שעות המשרה (בהתייחסות למינימון הנדרש לסטאז') בכל אחד מסוגי ההעסקה:

  רפורמת "אופק חדש":

               יסודי – 8 שעות הוראה פרונטליות + 2 שעות הוראה פרטניות + 2 שעות שהייה (סה"כ 12 שעות).

               חטיבת הביניים – 7 שעות הוראה בכיתה + 2 שעות הוראה פרטניות + 3 שעות שהייה (סה"כ 12 שעות).

               רפורמת "עוז לתמורה" (תיכון):

                8 שעות הוראה בכיתה + 2 שעות פרטניות + 3.5 שעות שהייה (סה"כ 13.5 שעות).

               מסגרת ללא רפורמה (כמו תל"ן): יסודי – 10 שעות הוראה פרונטליות, על יסודי – 8 שעות הוראה פרונטליות.

 4. לעובדים ברפורמת "אופק חדש" שעות ההוראה חייבות לכלול שעות פרונטאליות, כלומר הוראה במליאת הכיתה באופן עצמאי לקבוצת לומדים קבועה, מינימום 15 תלמידים. בבית ספר יסודי – 8 שעות שבועיות; בחטיבת ביניים – 7 שעות שבועיות.  
 5. ליווי מקצועי של חונך, שהוא איש סגל במערכת החינוכית בה עובד המתמחה. 
 6. סדנת תמיכה, העצמה והתפתחות מקצועית באחד מהמוסדות האקדמאים המוכרים לכך.
 7. תצפיות ותהליכי הערכה לגבי המתמחה המתבצעים בבית הספר על ידי המורה החונך ומנהל/ת בית הספר (הערכת אמצע והערכה מסכמת).

מסגרות ההתמחות

ההתמחות בהוראה צריכה להתקיים במסגרת בה יש פיקוח של משרד החינוך. כלומר, ניתן לעבוד גם במסגרות שאינן שייכות למשרד החינוך אך נמצאות בפיקוחו.

לתשומת לב: מועמדים אשר מתמחים בהעסקה שלא על ידי משרד החינוך – עליכם לבדוק עם מנהל/ת בית הספר האם המסגרת בה את/ה מתמחה מאושרת על ידי משרד החינוך לסטאז'.

 

השיבוץ להתמחות

על המועמד להתמחות לחפש את משרת ההוראה בהתאם למקצוע ההוראה ושכבת הגיל להם הוכשר. דרכים למציאת עבודה בהוראה:

 • התייעצות עם המנהלת בה התקיימה ההתנסות המעשית - השתלבות בבית הספר.
 • פנייה במייל למפקח/ת בישוב בו אתם מחפשים משרת הוראה (כוללת, מקצועית, חנ"מ, חנ"ג).
 • חיפוש משרת הוראה באתרים הבאים: אתר משרד החינוך, הסתדרות המורים, אירגון המורים, שתי"ל

המעוניינים לעבוד בבתי ספר יסודיים יפנו למפקחים הכוללים של בתי הספר במחוזות השונים במשרד החינוך או למפקחים המקצועיים.

המעוניינים לעבוד בחטיבות הביניים או בבתי ספר התיכוניים יפנו ישירות למנהלי בתי הספר.

מתמחים בחינוך המיוחד חייבים להגיע דרך הפיקוח, אלא אם הם משתבצים להכשרה למסגרת חינוכית שאינה שיכת למשרד החינוך (כמו למשל בית אקשטיין או בתי"ס אנתרופוסופיים וכד'). יש להגיע למפקח.ת של המחוז המבוקש רק מחודש יוני ואילך, לאחר גמר ועדות ההשמה. להלן כל הפרטים של מפקחי החינוך המיוחד בכל המחוזות.

 

עם מציאת מסגרת העסקה יש לפתוח תיק עובד הוראה.

 

לשאלות נפוצות אודות סטאז' - סדנת התמחות בהוראה לצורך קבלת רישיון הוראה>>

 

 


 

הרשמה

ההרשמה לסדנה אפשרית גם לאלו שאין להם עדיין מקום עבודה. ניתן להתחיל את הסדנה ובמקביל למצוא עבודה עד ל- 20 בחודש דצמבר על מנת שהשנה תיחשב כשנת סטאז'. במידה שנמצא מקום עבודה יש לעדכן את מזכירות המרכז מיידית לבדיקת מסגרת ההעסקה.

היקף:  60 שעות.

15 מפגשים אחת לשבועיים, בין השעות 16:30 - 19:30   באופן היברידי

מחיר: 130 ש"ח לכלל המתמחים.

 

 


 

תכני סדנת ההתמחות

 • תמיכה בתהליכים אישיים בהם מתנסים המתמחים בהוראה.
 • סוגיות פרופסיונאליות כלליות בתחומי הפדגוגיה, הדידקטיקה, הזהות המקצועית וההתפתחות המקצועית.
 • ילובנו היבטים שונים בעבודת המורה ובהם:
  -  תהליך הכניסה למערכת הבית-ספרית וההשתלבות בה לאורך השנה
  -  אינטראקציות של המורה עם ההורים, התלמידים ובעלי התפקיד השונים בבית-הספר
  -  יחסי מתמחה ומורה חונך בהקשר לתמיכה ולהערכה.

תנאי קבלת רישיון לעיסוק בהוראה ממשרד החינוך

 • עמידה בהצלחה בהערכה המסכמת בסוף שנת העבודה הראשונה כמורה וקבלת מכתב המאשר הצלחתך בשנת ההתמחות, ממנהלת אגף התמחות בהוראה.
 • עמידה בהצלחה בדרישות סדנת ההתמחות בהוראה.
 • תעודת סיום תואר ראשון
 • תעודת הוראה.

 


 

החממה התל-אביבית

קבוצת סטאז' ייחודית למורים.ות המלמדים.ות בבתי ספר על יסודיים בעיר תל אביב יפו.

התכנית כוללת השתייכות לקבוצה עירונית, החושפת להיכרות עם מערכת החינוך בעיר ופותחת אפשרויות להשתלבות בה.

במסגרת ההתמחות יקבלו המתמחים.ות ליווי אישי וקבוצתי ע"י מנטור\ית מטעם בית הספר.

מידע ורישום לקבוצת סטאז' החממה התל אביבית>>

 


 

קהילת ס.מ.ל.


קבוצת סטאז' ייחודית לבוגרי תעודת הוראה ב: פיזיקה, ביולוגיה, מדעי המחשב, מתמטיקה.

באוניברסיטת תל אביב נפתחה משנת הלימודים תשפ"א קהילת סטאז' ייחודית. ייחודה של קהילת סטאז' זו היא, שכל חבריה מלמדים את מקצועות המדעים והמתמטיקה, כולל צוות המנחים אשר ילוו את הקבוצה לאורך כל המפגשים.

על כן תינתן בסדנה תמיכה מקצועית לפי תחומי ההוראה של המשתתפים.

מידע נוסף ורישום לקבוצת סטאז' קהילת ס.מ.ל>>

 


 

למידע נוסף 

הדר זיידנר
רכזת מינהלית לתוכניות כניסה להוראה:
שעות קבלה: ראשון, שלישי וחמישי, 17:00-10:00     
טלפון:  03-6406260    דוא"ל  merkaz@tauex.tau.ac.il

 

 

 

 

נוהלי המרכז
-  הודעות על ביטול רישום והפסקת לימודים יש להעביר למשרדי המרכז בכתב בלבד (פקס/דוא"ל). על התלמיד מוטלת האחריות לוודא כי הודעתו התקבלה.
-  הנהלת התכנית תהיה רשאית להחליט על הפסקת לימודיו של תלמיד עקב אי-עמידה בדרישות האקדמיות ו/או המנהלתיות, או בשל קשיי השתלבות, וזאת לאחר הליך שימוע.

 


 
 

קישורים רלוונטים

 

 

ט.ל.ח.

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>