הכשרת מורים חונכים ומורים מלווים - למידה מרחוק

התכנית מיועדת למורים החונכים מתמחה בפועל או למורים המלווים בפועל "מורה חדש".

תכנית דו-שנתית.  קורס מקוון + שני מפגשים (פתיחה וסיום) שיתקיימו באוניברסיטת תל-אביב.

 

 

הכשרת החונכים היא רכיב חובה לצורך קבלת גמול חונכות ברפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה".

 

רציונל:

מורים בעלי ניסיון חונכים את עמיתיהם הצעירים באופן טבעי בתוך המערכת. עם זאת, המפגש בין החונך למורה מעלה שאלות רבות ובכלל זה איך שומרים על המתח שבין הנחיה להערכה; בין העברת ידע לביסוס הידע שנמצא אצל המורה החדש; בין המבט האישי במורה הספציפי לבין צרכי בית הספר והמערכת. ומה ההבדל בין העמדה של הוראה לעמדה של הנחיה.

במסגרת התכנית נעמיק בסוגיות הללו, נחדד את שאלת הזהות האישית של כל אחד מכם ונתמוך בתהליכי החניכה שאתם מלווים היום בבית הספר.
 

 

מטרות:

·         פיתוח תפיסת תפקיד של "מורה חונך" / "מורה מלווה" כעמית.

·         הקניית כישורי הדרכה, ייעוץ והנחייה.

·         הקניית עקרונות, אסטרטגיות וכלים בתחומי החניכה.

·         תמיכה בתהליכי החניכה של המשתתפים. 

 

קריטריונים וכישורים נדרשים:

  1. תואר ראשון (B.A/B.ed) ותעודת הוראה, ממוסד מוכר.
  2. ותק של חמש שנים לפחות בהוראה.
  3. המלצה של מנהל/ת בית הספר או הפיקוח.
  4. התנסות בחונכות/ליווי במקביל להשתתפות המורה המתמחה בסדנת התמחות או השתתפות המורה החדש בקורס למורים חדשים.

 

דרישות התכנית:

  • השתתפות פעילה בפורום התכנית.
  • עמידה במטלות התכנית.


בוגרי התכנית אשר יעמדו בדרישות התכנית כולה (שנתיים), יקבלו אישור על עמידה בהצלחה בהשתלמות להכשרת מורה חונך / מורה מלווה.


היקף:  30 שעות בכל שנת לימוד, סה"כ 60 שעות בשנתיים ובנוסף ליווי/חניכה בפועל.
מוכר לגמול השתלמות לעובדי הוראה

 

קורס מקוון  הכולל שני מפגשים פרונטאלים באוניברסיטת תל-אביב.
 

דמי רישום: 65 ש"ח בלבד בכל שנה. 
 

רכזת: רעות שפר

טלפון: 03-6406260   דוא"ל  merkaz@tauex.tau.ac.il

 

להרשמה נדרש:

למלא את טופס ההרשמה ולצרף העתק תעודת השכלה ותעודת הוראה

למלא ולשלוח טופס מלא וחתום של המלצת מנהל/ת ביה"ס.

תשלום דמי רישום.

קישור לטופס הרשמה - יפורסם כאן עם פתיחת הרישום

קישור לטופס המלצת מנהל/ת

 

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive