ועדות בית הספר

ועדת הוראה

אחראית על תכניות הלימודים ומטפלת בכל העניינים הקשורים בתכניות הלימודים, אישורן, הפעלתן והערכתן.

פרופ' אבנר בן-עמוס – יו"ר

פרופ' אודרי אדי-רקח

פרופ' יזהר אופלטקה

פרופ' מיכל אל-יגון

פרופ' מיכל טבח

ד"ר מיכל טננבאום

ד"ר מירי ימיני

ד"ר אורלי להב

פרופ' דוד מיודוסר

פרופ' עפרה ענבר

חגית ברק - ראש מינהל

ויויאן גולד - מרכזת הוועדה

נציג סטודנטים

 

 


 

 

ועדה לענייני פרט

מטפלת בתלמידים אשר בעיותיהם החריגות והמיוחדות לא מצאו פתרונן על-פי הכללים המקובלים

פרופ' מיכל אל-יגון

ויויאן גולד

 

נציגת בית הספר לחינוך בוועדת ההיגוי האוניברסיטאית של המרכז לקידום ההוראה

פרופ' רחל גלי צינמון

 

ועדת היגוי תואר ראשון

מטפלת בתואר הראשון החדש

פרופ' דוד מיודוסר – בתוקף תפקיד

פרופ' אודרי אדי-רקח – יו"ר

פרופ' מיכל אל-יגון

פרופ' מיכל טבח

ד"ר ריקרדו טרש

ד"ר מירי ימיני

ד"ר ענת כהן

גב' אודליה בכר

חגית ברק – ראש מינהל

ויויאן גולד

 

נציגי בית הספר בספריית מדעי החברה וניהול

טיפול במכלול הנושאים הקשורים במדיניות רכש, בפיתוח הספריה ובשימושיה

פרופ' יזהר אופלטקה

חגית ברק - ראש מינהל

 

ועדה יחידתית לתלמידי מחקר

מטפלת בכל הנושאים הקשורים ללימודים לדוקטורט

פרופ' רפי נחמיאס - יו"ר

פרופ' אבנר בן-עמוס

פרופ' דן גבתון

 

פרופ' טובה מוסט

פרופ' רחל גלי צינמון

פרופ' פסיה צמיר

פרופ' דוד מיודוסר - בתוקף תפקיד

ממלאי מקום:

ד"ר דוד גינת

ד"ר מיכל טננבאום

איריס גורביץ - מזכירת הוועדה

 

ועדת תקשוב והוראה מקוונת

מטפלת במכלול הנושאים הקשורים בפיתוח מערכות המחשוב והשימוש במחשוב לצרכי הוראה ומחקר

ד"ר ארנון הרשקוביץ - יו"ר

ד"ר ענת כהן

פרופ' דוד מיודוסר

פרופ' רפי נחמיאס

ד"ר טל סופר

אלינור פאר - ראש צוות מחשוב

אריאל בן-ארי - טכנאי מחשוב ומולטי מדיה

חגית ברק - ראש מינהל

 

ועדת מחקר

מטפלת בעידוד וקידום המחקר בבית הספר לחינוך

פרופ' לילך שלו-מבורך - יו"ר

ד"ר מיכל טננבאום

פרופ' מיכל טבח

ד"ר מירי ימיני

פרופ' משה ישראלאשוילי

פרופ' דוד מיודוסר – בתוקף תפקיד

פרופ' פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א

 

 

ועדת מלגות

מטפלת בקביעת קריטריונים לזכאות ובבחירת הזכאים למלגות שונות בהתאם לקריטריונים אלה

ד"ר ריקרדו טרש - יו"ר

ד"ר ענת כהן

ד"ר ערן תמיר

חגית ברק - ראש מינהל

ויויאן גולד - מזכירת הוועדה

 

ועדה להוגנות מגדרית

מטפלת בגיבוש עקרונות ופעולות לקידום הוגנות מגדרית בבית הספר לחינוך, עבור הסגל והתלמידים.

פרופ' אודרי אדי-רקח - יו"ר

ד"ר יובל ג'ובני

פרופ' מיכל טבח

פרופ' עפרה ענבר

פרופ' רחל גלי צינמון

חגית ברק - ראש מינהל

 

ועדה אקדמית של המרכז האוניברסיטאי לפיתוח אנשי חינוך

מטפלת בקביעת מגמות וערוצים לפיתוח מקצועי של אנשי חינוך, תוך התבססות על הידע המחקרי ומיטב המרצים שבאוניברסיטת ת"א

ד"ר ראובן בבאי - יו"ר

פרופ' דוד מיודוסר – בתוקף תפקיד

פרופ' פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א

פרופ' עפרה ענבר

ד"ר יפה בן-עמי - מנהלת המרכז

חגית ברק - ראש מינהל בית הספר

נגה מנור

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive