ועדות בית הספר

ועדות בית-הספר

 

ועדת הוראה

אחראית על תכניות הלימודים ומטפלת בכל העניינים הקשורים בתכניות הלימודים, אישורן, הפעלתן והערכתן.

פרופ' אבנר בן עמוס - יו"ר

פרופ' אודרי אדי-רקח

פרופ' יזהר אופלטקה

פרופ' מיכל אל-יגון

ד"ר אלה דניאל

פרופ' מיכל טבח

ד"ר מיכל טננבאום

ד"ר מירי ימיני

ד"ר יהודה יעקובסון

ד"ר אורלי להב

פרופ' רחל גלי צינמון

חגית ברק - ראש מינהל

ויויאן גולד - מרכזת הוועדה

נציג סטודנטים

 

 

ועדה לענייני פרט

מטפלת בתלמידים אשר בעיותיהם החריגות והמיוחדות לא מצאו פתרונן על-פי הכללים המקובלים

פרופ' ענת זיידמן-זית – יו"ר

ויויאן גולד

 

נציגת בית הספר לחינוך בוועדת ההיגוי האוניברסיטאית של המרכז לקידום ההוראה

ד"ר אורלי להב

 

ועדת היגוי תואר ראשון

מטפלת בתואר הראשון החדש

פרופ' אודרי אדי-רקח – יו"ר

פרופ' מיכל אל-יגון

פרופ' מיכל טבח

ד"ר רקרדו טרש

ד"ר ענת כהן

פרופ' רחל גלי צינמון בתוקף תפקיד

חגית ברק – ראש מינהל

ויויאן גולד – ע' רמ"ה תלמידים

גב' אודליה בכר - עוזרת מינהלית

 

נציגי בית הספר בספריית מדעי החברה, חינוך וניהול

טיפול במכלול הנושאים הקשורים במדיניות רכש, בפיתוח הספריה ובשימושיה

פרופ' יזהר אופלטקה

חגית ברק - ראש מינהל

 

ועדה יחידתית לתלמידי מחקר

מטפלת בכל הנושאים הקשורים ללימודים לדוקטורט

פרופ' דורית ארם - יו"ר

פרופ' דן גבתון

פרופ' מיכל טבח

ד"ר מיכל טננבאום

פרופ' פסיה צמיר

פרופ' רחל גלי צינמון - בתוקף תפקיד

ממלאי מקום:

פרופ' ענת זיידמן-זית

פרופ' דורית רביד

איריס גורביץ - מזכירת הוועדה

 

ועדת תקשוב והוראה מקוונת

מטפלת במכלול הנושאים הקשורים בפיתוח מערכות המחשוב והשימוש במחשוב לצרכי הוראה ומחקר

ד"ר ארנון הרשקוביץ - יו"ר

פרופ' גלי צינמון – ראש ביה"ס

חגית ברק - ראש מינהל

ד"ר טל סופר

ד"ר ענת כהן

אלינור פאר - ראש צוות מחשוב

ניב הרמתי - מתאם מחשוב ומנהל אתר ביה"ס

אריאל בן-ארי - טכנאי מחשוב ומולטי מדיה

 

ועדת מחקר

מטפלת בעידוד וקידום המחקר בבית הספר לחינוך

פרופ' לילך שלו-מבורך - יו"ר

ד"ר אלה דניאל

ד"ר מיכל טננבאום

ד"ר מיכל טבח

ד"ר מירי ימיני

פרופ' משה ישראלאשווילי

פרופ' פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א

פרופ' רחל גלי צינמון – בתוקף תפקיד

 

ועדת מלגות

מטפלת בקביעת קריטריונים לזכאות ובבחירת הזכאים למלגות שונות בהתאם לקריטריונים אלה

ד"ר ריקרדו טרש - יו"ר

ד"ר ענת כהן

ד"ר ערן תמיר

חגית ברק - ראש מינהל

ויויאן גולד - מרכזת הוועדה

 

ועדה להוגנות מגדרית

מטפלת בגיבוש עקרונות ופעולות לקידום הוגנות מגדרית בבית הספר לחינוך, עבור הסגל והתלמידים.

ד"ר ארנון הרשקוביץ – יו"ר

ד"ר דוד גינת

ד"ר הדר נץ

פרופ' נעמה פרידמן

חגית ברק – ראש מינהל

 

ועדה אקדמית של המרכז האוניברסיטאי לפיתוח אנשי חינוך

מטפלת בקביעת מגמות וערוצים לפיתוח מקצועי של אנשי חינוך, תוך התבססות על הידע המחקרי ומיטב המרצים שבאוניברסיטת ת"א

ד"ר ראובן בבאי – יו"ר

פרופ' רחל גלי צינמון - בתוקף תפקיד

פרופ' פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א

ד"ר יפה בן-עמי - מנהלת המרכז

חגית ברק - ראש מינהל בית הספר

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive