היחידה לחיזוי טכנולוגי וחברתי

היחידה לחיזוי טכנולוגי וחברתי (לשעבר המרכז הבינתחומי לניתוח ותחזית טכנולוגית) פועלת באוניברסיטת תל-אביב בביה"ס לחינוך. בתוקף ייעודה עוסקת היחידה בניתוח וחיזוי התפתחויות טכנולוגיות שונות והשפעותיהן על החברה והכלכלה.

pic man
היחידה לחיזוי טכנולוגי וחברתי
pic people
היחידה לחיזוי טכנולוגי וחברתי
pic world
היחידה לחיזוי טכנולוגי וחברתי
pic head
היחידה לחיזוי טכנולוגי וחברתי
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive