הנחיית מיינדפולנס וחמלה בשדה החינוכי

מיינדפולנס וחמלה בשדה החינוכי
תוכנית לאנשי ונשות חינוך, טיפול וייעוץ במתכונת היברידית - למידה פרונטלית ומקוונת

 

ניהול אקדמי: מתי ליבליך
בהנחיית הסגל הבכיר של המרכז לחינוך קשוב ואכפתי:
מתי ליבליך, ד"ר רוני ברגר, רביד בוגר, ד"ר ריקרדו טרש, מוריה רוזנברג

 

                   

              
בשיתוף עם המרכז לחינוך קשוב ואכפתי
מחזור תשפ"ד - תשפ"ה 

 

** חדש - שני מסלולים לבחירה **


1. מסלול חד שנתי להתפתחות ותרגול אישי של מיינדפולנס וחמלה (תשפ"ד)  - שנה א' בלבד של המסלול הדו שנתי.
2. מסלול דו שנתי להתפתחות אישית והנחייה של מיינדפולנס וחמלה בשדה החינוכי (תשפ"ד-תשפ"ה) - שנה א' נלמדת במשותף עם המסלול החד שנתי.
 

מסלול חד-שנתי: מיינדפולנס וחמלה בשדה החינוכי

 

תוכנית מקצועית וחווייתית לאנשי ונשות המקצועות החברתיים (חינוך, טיפול, ייעוץ, חינוך א-פורמלי, רווחה, בריאות וכדומה) בנושא מיינדפולנס וחמלה בשדה החינוכי - טיפולי, המבססת תרגול אישי מעמיק שמטרתו לטפח את המיומנויות הרגשיות-חברתיות בתוך הסביבה החינוכית.
מתכונת היברידית המשלבת לימודים פרונטליים ומקוונים.


 


מסלול דו-שנתי להנחיית מיינדפולנס וחמלה בשדה החינוכי

 


תוכנית מקצועית דו-שנתית לאנשי ונשות המקצועות החברתיים (חינוך, טיפול, ייעוץ, חינוך א-פורמלי, רווחה, בריאות וכד') לתרגול והנחיית מיינדפולנס, חמלה ופדגוגיה של אכפתיות בשדה החינוכי-טיפולי.
התכנית משלבת תרגול אישי מעמיק, עם אסטרטגיות פדגוגיות שמטרתן לטפח את המיומנויות הרגשיות-חברתיות בתוך הסביבה החינוכית-טיפולית.

התוכניות מיועדות לאנשי ונשות המקצועות החברתיים (חינוך, טיפול, ייעוץ, חינוך אפורמלי, רווחה, בריאות וכד') המעוניינים לרכוש ידע וכלים לשילוב מיינדפולנס וחמלה בחייהם המקצועיים ואישיים.


 


 

קריטריונים לקבלה

 • הכשרה מוכרת ו\או ניסיון מקצועי מוכח בשדה החינוכי, טיפולי או ייעוצי. אנשי מקצוע אחרים מוזמנים להגיש מועמדות בצירוף מכתב מלווה ולהתראיין על תקן חריג.
 • המלצה ממנהל.ת מקצועית.
 • השלמת תהליך הרשמה הכולל ריאיון אישי.

* לא נדרש ותק בתרגול מדיטציה או בהנחיית קבוצות.

* לא.נשים ללא רקע תרגולי בסיסי נדרשת השלמת קורס מבוא דיגיטלי בהנחיית מתי ליבליך - ללא עלות.  

 


 

היקף לימודים

המסלול החד-שנתי:
120 שעות אקדמיות.


המסלול הדו-שנתי: 
שנה א' - 120 שעות אקדמיות.
שנה ב' - 120 שעות אקדמיות.


 

הרכב התוכנית: 

 • הרצאות חווייתיות.
 • מפגשי תרגול בקבוצות של עד 25 א.נשים.
 • שני ימי תרגול מרוכזים בשנה א'.
 • בנוסף בשנה ב' \ המסלול הדו שנתי בלבד:
 • התנסויות בהנחיית מיינדפולנס וחמלה במסגרת מפגשי התרגול.
 • לימוד התוכנית 'הזמנה לנתינה אכפתית'.
 • פרקטיקום שנתי.
 • הדרכה וליווי ביישום.

 


 

מטרות התוכנית

שנה א' 

 • ביסוס תרגול אישי וחקירה פנימית על בסיס קשיבות (מיינדפולנס) וחמלה עצמית, כולל הבנה תיאורטית מעמיקה של המנגנונים שבבסיס התרגול.
 • יישום מבט זה ביחסים בסביבה המקצועית והאישית בשדה החינוכי.

שנה ב'

 • לדון ביצירת דרכי הנחיה לאור הנלמד בקורס ולתרגל אותן במהלך הלימודים.
 • טיפוח כישורי ההנחיה הקבוצתית בהקשר הבית-ספרי.
 • לימוד התוכנית הזמנה לנתינה אכפתית, העקרונות שבבסיסה, תרגילי המפתח ודגשים ליישומה עם קהלים שונים (מורים ותלמידים בגילאי גן-י"ב).
 • קבלת כלים להעברת התוכנית הזמנה לנתינה אכפתית לצוותים חינוכיים.
 • קבלת כלים להנחיית צוותים חינוכיים בהעברת התוכנית הזמנה לנתינה אכפתית לתלמידים.
 • לדון ביצירת דרכי הנחיה לאור הנלמד בקורס ולתרגל אותן במהלך הלימודים.

 

 


 

תעודת סיום

למסיימים בהצלחה אשר יעמדו בדרישות התוכנית החד-שנתית תוענק תעודת השתתפות בהשתלמות מיינדפולנס וחמלה בשדה החינוכי מטעם אוניברסיטת ת"א והמרכז לחינוך קשוב ואכפתי.
למסיימים בהצלחה אשר יעמדו בדרישות התוכנית הדו-שנתית תוענק תעודת סיום: הנחיית מיינדפולנס וחמלה בשדה החינוכי מטעם אוניברסיטת ת"א והמרכז לחינוך קשוב ואכפתי.

 


 

גמול השתלמות עם ציון לעובדי הוראה של משרד החינוך

 

מסלול חד-שנתי היקף הקורס 120 שעות

עוז לתמורה/עולם ישן: 120 שעות
אופק חדש:  בשבתון בלבד - 60 שעות
 

 

מסלול דו-שנתי 240 שעות

 • עוז לתמורה/עולם ישן: 240 שעות (השעות מאושרות לכל התוכנית - שנתיים.
  עו"ה שנרשם ולמד בתכנית החד-שנתית ויצטרף לאחר מכן לתוכנית הדו-שנתית, יקבל עבור שנה ב' מחצית השעות)
 • אופק חדש - בשבתון בלבד: - 120 שעות
  עו"ה שנרשם ולמד בתכנית החד-שנתית ויצטרף לאחר מכן לתוכנית הדו-שנתית, יקבל עבור שנה ב' מחצית השעות)


נדרש מילוי טופס הגשת בקשה למפקח.ת על הפיתוח המקצועי במחוז.
טופס בקשת מסלול אישי ניתן לקבל ממזכירות המרכז - אוניברסיטת תל-אביב

ייעוץ פרטני לגבי גמול השתלמות במסלול אישי וטופס בקשה ניתן לקבל במזכירות האוניברסיטה: 03-6408162
 


 

עובדי הוראה בשבתון:

השתתפות כספית של קרנות השתלמות לעובדי הוראה בשבתון המועסקים ע"י משרד החינוך, מותנה בהכרה ובאישור הקורס בקרן.
היקף ההשתלמות בשעות להגשה לאישור הקרן: שנה א' -  4 ש"ש, שנה ב' - 4 ש"ש.
קוד מוסדנו בקרנות: 230.

 


 


 

 

לאתר התוכנית החד שנתית > https://www.educare.co.il/education
להגשת מועמדות > https://wkf.ms/3q9AoqG

לאתר התוכנית הדו שנתית > https://www.educare.co.il/instructors
להגשת מועמדות > https://wkf.ms/3Uqsiop
 
לשאלות ולמידע נוסף על התכנית ניתן לפנות לדוא"ל: hello@educare.co.il

 

   

 

 


 

על המרצים:

 

ד"ר ריקרדו טרש 

שותף מייסד במרכז לחינוך קשוב ואכפתי, חבר סגל, חוקר ומרצה בביה"ס לחינוך ובביה"ס למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. מתמחה בחקר ההשפעות הנוירולוגיות והפסיכולוגיות של תרגול מיינדפולנס בקרב ילדים ומבוגרים. מפתח וחוקר תכניות להוראת מיינדפולנס במסגרות החינוך הפורמאלי.

 

ד"ר רוני ברגר  

שותף מייסד במרכז לחינוך קשוב ואכפתי, פסיכולוג קליני, מרצה בכיר וחבר סגל בתוכנית הבינלאומית של משבר וטראומה באוניברסיטת תל-אביב, וחבר הוועדה המייעצת של המרכז לחמלה ואלטרואיזם באוניברסיטת סטנפורד. מומחה בהתמודדות עם מצבי דחק וטראומה, ממקימי העמותה הבינלאומית של פסיכולוגים ללא גבולות (Psychology Beyond Borders).

 

גב' מתי ליבליך  

שותפה מייסדת במרכז לחינוך קשוב ואכפתי, מפתחת ומנחה הכשרות בנושא מיינדפולנס לאנשי טיפול וחינוך במסגרות שונות מזה שני עשורים.  שותפה מייסדת בתוכנית לתרפיה מבוססת מיינדפולנס בביה"ס לעבודה סוציאלית, היחידה ללימודי המשך, באוניברסיטת בר-אילן. כותבת ועורכת רב המכר 'מיינדפולנס – להיות כאן ועכשיו' בהוצאת כתר. מתרגלת ולומדת את תחום המיינדפולנס מזה 30 שנה.

 

גב' רביד בוגר  

שותפה מייסדת במרכז לחינוך קשוב ואכפתי, פסיכולוגית קוגניטיבית ועובדת בשירות הפסיכולוגי חינוכי בו היא מובילה את תחום המיינדפולנס ומנחה פסיכולוגים בשילוב מיינדפולנס בעבודה החינוכית והטיפולית. מנחה השתלמויות וסדנאות מיינדפולנס לצוותי הוראה וטיפול, תלמידים והוריהם.

 

גב' מוריה רוזנברג  

שותפה מייסדת במרכז לחינוך קשוב ואכפתי, אשת חינוך, רקדנית יוצרת ומורה מוסמכת ליוגה. מתמחה בפיתוח תוכן חינוכי רגשי-חברתי מבוסס מיינדפולנס, תנועה וחמלה, ובהנחיית צוותי הוראה ויעוץ במגוון מסגרות חינוכיות.

 

מר דני מקורי  

מנחה סדנאות מוזיקה, מיינדפולנס ותקשורת מקרבת. מאז 2006 הוא מלמד ומלווה יחידים, זוגות, וקבוצות בארץ ובעולם, בחברות, ארגונים, בתי-ספר, ומוסדות אקדמאים. במשך יותר מעשור עבד דני בארגון הבינלאומי מוזיקאים ללא גבולות, בו הטמיע פרוייקטים חברתיים וקהילתיים באיזורי סכסוך ואחרי סכסוך ברחבי העולם. בעבודתו הוא משלב יצירתיות, משחקיות, ותקשורת לא מילולית.

 

גב' אילת ירון 

יועצת חינוכית ולשעבר המפקחת על היועצות במחוז חיפה, מרצה במכללת אורנים ויועצת בבית הספר הבינ"ל בטכניון. היא לומדת ומלמדת מיינדפולנס למעלה מ-20 שנים במסגרות שונות, ומלווה חולים ובני משפותיהם בהתמודדות עם מחלות קשות בדרך המיינדפולנס. אילת מנחה מוסמכת במרכז לחינוך קשוב ואכפתי במסגרתו היא מנחה צוותי הוראה ותלמידים.

 

גב' ענת לוי פישר  

ענת הינה תרפיסטית ומדריכת תרפיסטים באמנות. היא עובדת עם ילדים צעירים, במסגרות של חינוך רגיל וחינוך מיוחד, הן במגזר היהודי והן במגזר הערבי. ענת מנחה מוסמכת של המרכז לחינוך קשוב ואכפתי, וכן בוגרת קורס MBSR שהתקיים בפאלו אלטו בארצות הברית. בנוסף להנחייתה במרכז היא מתנדבת במסגרת העמותה ומרכזת את הקורס מנחה מוסמכ\ת למיינדפולנס וחמלה בשדה החינוכי

 

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>