• ראשי
 • התמחות בחינוך דמוקרטי

  ראש ההתמחות: פרופ' אבנר בן-עמוס

  ידיים מורמות להצבעה

  התמחות ייחודית וחדשנית בנושא החינוך הדמוקרטי, המבקשת להפגיש את הלומדים בה עם יישומים דמוקרטיים מתקדמים פורצי דרך בשדה החינוכי והחברתי בארץ:

   

  • הקניית ידע עיוני, מחקרי ויישומי על החינוך הדמוקרטי
  • מפגש עם בעלי תפקיד המעורבים בפיתוח בתי ספר ייחודיים ומחדשים
  • חשיפת התלמידים לרעיונות חינוכיים שונים הקשורים בבתי ספר חדשניים

  אודות 

   

  ההתמחות בחינוך דמוקרטי מקדמת את הלימוד הביקורתי ואת המחקר של פדגוגיות אלטרנטיביות המטפחות יישומים דמוקרטיים במערכות חינוכיות וחברתיות. ההתמחות  נועדה להקנות ידע עיוני ומחקרי על משמעות החינוך הדמוקרטי, על המחקר המלווה את מימושו ועל אודות תהליכי תכנון, למידה, הוראה והערכה המאפיינים את מסגרותיו.

   

  מטרת הלימודים

   

  ההתמחות תחשוף את הסטודנטים לרעיונות חינוכיים שונים ומגוונים הקשורים בבתי ספר חדשניים ולגישות לפיתוח אישי וקבוצתי, בהתייחסות לאידיאולוגיות פילוסופיות שונות תוך התמודדות עם שאלות רחבות אודות ידע, חינוך וחברה.

  מטרת ההתמחות לקדם מחקר והבניית ידע בחינוך דמוקרטי תוך זימון מפגש מפרה בין סטודנטים, אנשי סגל, ואנשי חינוך בעלי רקע מקצועי מגוון המעורבים בפיתוח תכניות חינוכיות ובתי ספר ייחודיים ומחדשים.

   

  בהתמחות יושם דגש על נושאים כגון :

  • מודלים חלופיים ללמידה והוראה
  • היסטוריה ופילוסופיה של החינוך הפרוגרסיבי
  • עיצוב מחקר בנושאי החינוך הדמוקרטי
  • מנהיגות אותנטית
  • זהות חינוכית מתעצבת בראי המחקר החינוכי

   

  מסלולי לימוד

   

  ההתמחות מציעה שני מסלולי לימוד:

  • מסלול עם עבודת גמר (מחקרי), מכסת השעות הנדרשת במסלול זה הינה 30 ש"ס
  • מסלול ללא עבודת גמר, מכסת השעות הנדרשת במסלול זה הינה 36 ש"ס

  משך הלימודים לתואר הוא שנתיים.

  לייעוץ ולפרטים נוספים

   
   
  ראש החוג: פרופ' יזהר אופלטקה
  ימי קבלה:
  ימי ג'
  שעות קבלה:
  11:00-10:00
  בניין שרת, חדר 420
  03-6408845
  ראש ההתמחות בחינוך דמוקרטי: אבנר בן-עמוס
  ימי קבלה:
  ימי ה'
  שעות קבלה:
  17.00-16.00
  בניין שרת, חדר306 ב'
  03-6407025
  עוזרת מינהלית: לאה זולוטוב
  ימי קבלה:
  א', ג', ד', ה'
  שעות קבלה:
  12:00-9:30
  בניין שרת, חדר 414 ב'
  03-6407978
  מזכירת סטודנטים: מירי כהנסקי
  ימי קבלה:
  א', ב',ד', ה' , 12:00-9:30; ג' 14:00-9:30
  בניין שרת, חדר401א'
  03-6405497
  הקבלה לתכנית הלימודים מותנית בעמידה בכל התנאים המפורטים:
   

  תנאי רישום וקבלה

   

  • רשאים להרשם לתכנית בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בציון סופי של 80 ומעלה.
  • התכנית מיועדת בעיקר למי שפועלים במסגרות חלופיות קיימות : בתי ספר דמוקרטים, בתי ספר בהם פועלת תכנית "החלוץ החינוכי" של משרד החינוך, בתי ספר בתהליכי שינוי, בתי ספר אנתרופוסופיים , דו-לשוניים, חילוניים-דתיים, "ירוקים","נסיוניים" ועוד. כמו כן לאנשי חינוך מכלל מסגרות החינוך הפורמאליות והבלתי פורמאליות אשר מעונינים להרחיב את הידע האקדמי אודות החינוך, בד בבד עם הבנה וניתוח תיאורטי על פעולת "השדה", ועוסקים בתהליכי שינוי במסגרות חינוך פורמליות  ובלתי פורמליות.
  • ראיון אישי יתקיים במידת הצורך.
  • הקבלה לתואר שני היא למסלול ללא עבודת גמר.
  • המעבר ממסלול ללא עבודת גמר למסלול עם עבודת גמר יקבע בסוף שנת הלימודים הראשונה בהתאם לקריטריונים המפורטים בידיעון ביה"ס לחינוך.
  enlightenedבמקרים חריגים תשקול ועדת הקבלה את קבלתם של מועמדים בעלי רקע רלוונטי, שאינם עומדים בסף הקבלה הנדרש.
   
         בנוסף לטופסי הרישום, יש למלא את טופס מספר 6
   

  בחינת פטור בסטטיסטיקה כתנאי סף להשתתפות בקורסים המתודולוגיים

  התלמידים במסלול ללא עבודת גמר, פטורים מחובת בחינת פטור בסטטיסטיקה. תלמידים שיתקבלו למסלול עם עבודת גמר נדרשים להשיג פטור בסטטיסטיקה (ציון 60 לפחות) כתנאי סף להשתתפות בקורסים המתודולוגיים. 

  לרשות התלמידים המעוניינים בכך, מוצע קורס הכנה שמטרתו ללמד מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה החיוניים להמשך לימודים בתואר השני. ההשתתפות בקורס היא רשות בלבד, וניתן לגשת לבחינת פטור בסטטיסטיקה ללא השתתפות בקורס. פרטים בנוגע לקורס ולתאריכי הבחינה ראו באתר ביה"ס לחינוך.

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive