מורים מן החוץ ועמיתי הוראה

תוצאות חיפוש עבור האות א

שםתפקידמיקוםטלפון / פקסדוא"ל
אורלי אזולאי
עמית הוראה
ד"ר אילון איידלשטיןעמית הוראהרוזנברג, חדר 201א
ד"ר נתנאלה אליאסעמית הוראה
ישראלה אלימלךעמית הוראה
פרופ' חאלד אערארעמית הוראה
ד"ר אסתר[אסי] אפרת קופרמןשרת, חדר 434
03-6408763
03-7367812
עובד מחקרשרת, חדר 434
03-6408763
03-7367812
עמית הוראהשרת, חדר 434
03-6408763
03-7367812
ד"ר מאירה אפרתי וירצעמית הוראהשרת, חדר 200
03-6407126
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive