מורים מן החוץ ועמיתי הוראה

תוצאות חיפוש עבור האות א

שםתפקידמיקוםטלפון / פקסדוא"ל
אורלי אזולאי
עמית הוראה
ד"ר שירי אייבזומורה מן החוץשרת
ד"ר אילון איידלשטיןעמית הוראהרוזנברג, חדר 201א
ד"ר נתנאלה אליאסעמית הוראה
ישראלה אלימלךעמית הוראה
פרופ' חאלד אערארעמית הוראה
ד"ר אסתר אפרת קופרמןשרת, חדר 434
03-7367812
עובד מחקרשרת, חדר 434
03-7367812
עמית הוראהשרת, חדר 434
03-7367812
ד"ר מאירה אפרתי וירצעמית הוראהשרת, חדר 200
03-6407126
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive