מורים מן החוץ ועמיתי הוראה

שםתפקידמיקוםטלפוןדוא"ל
ד"ר אדר לאה אוני גרינברגמורה מן החוץבנין הסנאט, חדר 114
03-6405273
ד"ר אילון איידלשטיןעמית הוראהרוזנברג, חדר 201
ישראלה אלימלךעמית הוראה
ד"ר צמח[צחי] אסיףעמית הוראה
03-6405144
ד"ר אסתר[אסי] אפרת קופרמןעובד מחקרשרת, חדר 434
03-6408763
עמית הוראהשרת, חדר 434
03-6408763
ד"ר מאירה אפרתי וירצרעמית הוראהשרת, חדר 200
03-6407126
ד"ר שירה בזקעמית הוראה
ד"ר גדי ביאליקעמית הוראהשרת, חדר 229
03-6407103
ד"ר נילי בלסבלגעמית הוראהשרת, חדר 226
ד"ר איריס בן דודמורה מן החוץ
ד"ר דקלה נחמה בראוןעמית הוראה
ד"ר אבלינה ברטמורה מן החוץשרת
09-8829667
03-6408380
ד"ר רות ברקאיעמית הוראהשרת
03-6407107
הדס יפה גוטליב בורשטיןעמית הוראהשרת
052-5829472
4056 (פנימי)
ד"ר עידית גוטמןעמית הוראה
ד"ר חוה גולדשטייןמורה מן החוץ
ד"ר שולמית גילוץעמית הוראהשרת, חדר 434
03-6407794
ד"ר מיכל גרוס ספקטורעמית הוראהשרת, חדר 310
ד"ר שירי דניאלס בלטושעמית הוראהשרת, חדר 226
ד"ר תמר הופמןעמית הוראהשרת, חדר 321
050-7326472
03-6406472
ד"ר ענת הורהעמית הוראהשרת, חדר 303
ד"ר אדם[אדם הישראלי] הישראלימורה מן החוץ
ד"ר רחלה מיכל ווסרעמית הוראהשרת
03-6405901
ד"ר עליזה וסרמןעמית הוראהשרת, חדר 234
ד"ר אורית זיועמית הוראהשרת, חדר 200
03-6407120
ד"ר צילה חורשעמית הוראה
ד"ר אלכסנדר חייטעמית הוראהשרת, חדר 003
03-6498758
03-6408758
ד"ר אורלי חייםעמית הוראהשרת, חדר 311
ד"ר בשמת טוביןעמית הוראהשרת, חדר 311
קרין[קארן טל] טלמורה מן החוץשרת, חדר 432
ד"ר ודים טליסעמית הוראה
03-6407865
ד"ר נטע טנר יהלוםעמית הוראה
אחראית מעבדת הוראה
ד"ר עירית ינירעמית הוראהשרת
הדס כהן רוזנברגעמית הוראה
יעל כפריסגל אקדמי זוטרמינקהוף משפ, חדר 05
עמית הוראהמינקהוף משפ, חדר 05
אורית לרר כנפומורה מן החוץשרת
ד"ר אורי לשמןעמית הוראהשרת, חדר 317
03-6409636
שרת, חדר 317
03-6409636
ד"ר סמדר מורעמית הוראהשרת, חדר 321
שרת, חדר 321
פרופ' מאיר מידבבדימוסשרת, חדר 329
03-6408181
מורה מן החוץשרת, חדר 329
03-6408181
שרת, חדר 329
03-6408181
ד"ר רגב מיכאלי יעקובוביץעמית הוראהשרת
ד"ר ניצה מרק זיגדוןמורה מן החוץ
ד"ר אירית ניימןעמית הוראה
03-6408842
ד"ר אילת סימן טובעמית הוראהשרת, חדר 3

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive