מורים מן החוץ ועמיתי הוראה

שםתפקידמיקוםטלפוןדוא"ל
אריאל אבישרעמית הוראהמכסיקו
ד"ר אדר לאה אוני גרינברגמורה מן החוץ, חדר 114
03-6405273
ד"ר אילון איידלשטיןעמית הוראהרוזנברג, חדר 201א
ישראלה אלימלךעמית הוראה
ד"ר צמח אסיףעמית הוראה
ד"ר מאירה אפרתי וירצרעמית הוראהשרת, חדר 200
03-6407126
03-6407126
ד"ר גדי ביאליקעמית הוראהשרת, חדר 229
03-6407103
ד"ר שי בידרמןמורה מן החוץ
ד"ר נגה בלבןעמית הוראהשרת, חדר 239
שרת, חדר 239
ד"ר נילי בלסבלגעמית הוראהשרת, חדר 226
ד"ר איריס בן דודמורה מן החוץשרת, חדר 4א
ד"ר דורית בן עמי ארדעמית הוראה
ד"ר דקלה נחמה בראוןעמית הוראה
רנית בראשיעמית הוראה
גליה ברגמןמורה מן החוץ
ד"ר אבלינה ברטמורה מן החוץ
09-8829667
03-6408380
ד"ר רות ברקאיעמית הוראהשרת
03-6407107
ד"ר אלין סימה גבאיעמית הוראה
ד"ר שרון גבע יונוביץעמית הוראה
ד"ר רבקה גדותעמית הוראהשרת, חדר 434
רבקה גוטליבעמית הוראה
ד"ר עידית גוטמןעמית הוראה
ד"ר חוה גולדשטייןמורה מן החוץשרת
ד"ר שולמית גילוץעמית הוראהשרת, חדר 434
03-6407794
ד"ר מיכל גרוס ספקטועמית הוראהשרת, חדר 310
ד"ר שירי דניאלס בלטושעמית הוראהשרת, חדר 226
פרופ' טומי דרייפוסאמריטוסשרת, חדר 313
03-6408486
מורה מן החוץשרת, חדר 313
03-6408486
ד"ר תמר הופמןעמית הוראהשרת, חדר 321
03-6408102
ד"ר ענת הורהעמית הוראהשרת, חדר 303
ד"ר אדם[אדם הישראלי] הישראלימורה מן החוץשרת
03-6408469
ד"ר עליזה וסרמןעמית הוראהשרת, חדר 234
שרת, חדר 234
ד"ר דינה ורדימורה מן החוץ
ד"ר אורית זיועמית הוראהשרת, חדר 200
03-6407120
פרופ' יאיר זלטנרייךעמית הוראה
מירי זריהן - אוליברעמית הוראה
ד"ר מנאר חדאד חנאעמית הוראהשרת
ד"ר צילה חורשמורה מן החוץ
ד"ר אלכסנדר חייטעמית הוראהשרת, חדר 003א
03-6498758
03-6408758
ד"ר אורלי חייםעובד מחקרשרת, חדר 311
עמית הוראהשרת, חדר 311
ד"ר בשמת טוביןמורה מן החוץשרת, חדר 311
קרין טלמורה מן החוץשרת, חדר 432
ד"ר ודים טליסעמית הוראה
03-6407865
ד"ר נטע טנר יהלוםעמית הוראה
אחראית מעבדת הוראה

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive