מורים מן החוץ ועמיתי הוראה

שםתפקידמיקוםטלפון / פקסדוא"ל
אריאל אבישרעמית הוראהמכסיקו
ד"ר אדר לאה אוני גרינברגמורה מן החוץבנין הסנאט, חדר 114
03-6405273
03-6409697
ד"ר שירי אייבזומורה מן החוץשרת
ד"ר אילון איידלשטיןעמית הוראהרוזנברג, חדר 201א
ד"ר רות אלדג'יםעמית הוראה
ד"ר אסתר[אסי] אפרת קופרמןעובד מחקרשרת, חדר 434
03-6408763
03-7367812
עמית הוראהשרת, חדר 434
03-6408763
03-7367812
ד"ר מאירה אפרתי וירצעמית הוראהשרת, חדר 200
03-6407126
ד"ר גדי ביאליקעמית הוראהשרת, חדר 229
03-6407103
ד"ר נגה בלבןעמית הוראהשרת, חדר 239
ד"ר נילי בלסבלגעמית הוראה
ד"ר איריס בן דודמורה מן החוץשרת, חדר 4א
רנית בראשיעמית הוראה
גליה ברגמןמורה מן החוץ
ד"ר רות ברקאיעמית הוראהשרת
03-6407107
ד"ר אלין סימה גבאיעמית הוראה
ד"ר שרון גבע יונוביץעמית הוראה
ד"ר רבקה גדותעמית הוראהשרת, חדר 434
רבקה גוטליבעמית הוראה
ארנון גולדפינגרעמית הוראהמכסיקו
03-6408403
03-5272063
ד"ר חוה גולדשטייןמורה מן החוץ
03-6408469
ד"ר שולמית גילוץעמית הוראהשרת, חדר 434
03-6407794
מיכל גלבוע-אטרמורה מן החוץ
03-7412729
ד"ר מיכל גרוס ספקטורעמית הוראהשרת, חדר 310
ד"ר שירי דניאלס בלטושעמית הוראהשרת, חדר 226
פרופ' טומי דרייפוסאמריטוסשרת, חדר 313
03-6408486
03-6413754
מורה מן החוץשרת, חדר 313
03-6408486
03-6413754
ד"ר תמר הופמן כהנאעמית הוראהשרת, חדר 321
03-6408102
ד"ר ענת הורהעמית הוראהשרת, חדר 303
03-6051490
ד"ר מיטל הורקין נשיאעמית הוראה
ד"ר אדם[אדם הישראלי] הישראלימורה מן החוץשרת
03-6408469
03-6408184
ד"ר איתי הסעמית הוראה
03-6908758
03-6408758
03-6909477
ד"ר שרון[שרון הרדוף] הרדוף יפהעובד מחקרשרת, חדר 434
מורה מן החוץשרת, חדר 434
פרופ' עמרם וולנסקימורה מן החוץ
סגל אקדמי בכיר
ד"ר עליזה וסרמןעמית הוראהשרת, חדר 234
שרת, חדר 234
ד"ר דינה ורדימורה מן החוץ
ד"ר אורית זיועמית הוראהשרת, חדר 200
03-6407120
03-6409477
מירי זריהן - אוליברעמית הוראה
מנאר חדאדעמית הוראהשרת
ד"ר צילה חורשמורה מן החוץ
ד"ר אלכסנדר חייטעמית הוראהשרת, חדר 003א
03-6498758
03-6408758
ד"ר אורלי חייםעובד מחקרשרת, חדר 311
09-7718647
עמית הוראהשרת, חדר 311
09-7718647
ד"ר תמה חלפיןעמית הוראה
ד"ר בשמת טוביןמורה מן החוץשרת, חדר 311
ד"ר ודים טליסעמית הוראה
03-6407865

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive