מורים מן החוץ ועמיתי הוראה

שםתפקידמיקוםטלפוןדוא"ל
אריאל אבישרעמית הוראהמכסיקו
ד"ר אילון איידלשטיןעמית הוראהרוזנברג, חדר 201א
אורית אייזןעמית הוראה
ישראלה אלימלךעמית הוראה
ד"ר צמח אסיףעמית הוראה
ד"ר אסתר[אסי] אפרת קופרמןעובד מחקרשרת, חדר 434
03-6408763
עמית הוראהשרת, חדר 434
03-6408763
ד"ר מאירה אפרתי וירצרעמית הוראהשרת, חדר 200
03-6407126
ד"ר גדי ביאליקעמית הוראהשרת, חדר 229
03-6407103
ד"ר נגה בלבןעמית הוראהשרת, חדר 239
ד"ר נילי בלסבלגעמית הוראהשרת, חדר 226
ד"ר איריס בן דודמורה מן החוץ
ד"ר דקלה נחמה בראוןעמית הוראה
ד"ר רות ברקאיעמית הוראהשרת
03-6407107
ד"ר אלין סימה גבאיעמית הוראה
ד"ר שרון גבע יונוביץעמית הוראה
ד"ר רבקה גדותעמית הוראהשרת, חדר 434
רבקה גוטליבעמית הוראה
הדס יפה גוטליב בורשטיןעמית הוראה
ד"ר עידית גוטמןעמית הוראה
ד"ר חוה גולדשטייןמורה מן החוץ
ד"ר שולמית גילוץעמית הוראהשרת, חדר 434
03-6407794
ד"ר מיכל גרוס ספקטועמית הוראהשרת, חדר 310
ד"ר שירי דניאלס בלטושעמית הוראהשרת, חדר 226
ד"ר תמר הופמןעמית הוראהשרת, חדר 321
03-6408102
ד"ר ענת הורהעמית הוראהשרת, חדר 303
ד"ר מיטל הורקין נשיאעמית הוראה
ד"ר אדם[אדם הישראלי] הישראלימורה מן החוץ
03-6408469
ד"ר שרון[שרון הרדוף] הרדוף יפהעובד מחקרשרת, חדר 434
מורה מן החוץשרת, חדר 434
ד"ר רחלה מיכל וסרעמית הוראה
ד"ר עליזה וסרמןעמית הוראהשרת, חדר 234
ד"ר אורית זיועמית הוראהשרת, חדר 200
03-6407120
מירי זריהן - אוליברעמית הוראה
ד"ר מנאר חדאד חנאעמית הוראהשרת
ד"ר צילה חורשעמית הוראה
ד"ר אלכסנדר חייטעמית הוראהשרת, חדר 003א
03-6498758
03-6408758
ד"ר אורלי חייםעמית הוראהשרת, חדר 311
ד"ר ודים טליסעמית הוראה
03-6407865
ד"ר נטע טנר יהלוםעמית הוראה
אחראית מעבדת הוראה
ד"ר עירית ינירעמית הוראהשרת
ד"ר דפנה יצחקיעמית הוראה
הדס כהן רוזנברגעמית הוראה
יעל כפריסגל אקדמי זוטר, חדר 01
עמית הוראה, חדר 01
תמר לבידוןמורה מן החוץ

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive