מורים מן החוץ ועמיתי הוראה

שםתפקידמיקוםטלפוןדוא"ל
ד"ר אילון איידלשטיןעמית הוראהרוזנברג, חדר 201א
אורית אייזןעמית הוראה
ד"ר רות אלדג'יםעמית הוראה
ישראלה אלימלךעמית הוראה
ד"ר צמח[צחי] אסיףעמית הוראה
03-6405144
ד"ר אסתר[אסי] אפרת קופרמןעובד מחקרשרת, חדר 434
03-6408763
עמית הוראהשרת, חדר 434
03-6408763
ד"ר מאירה אפרתי וירצרעמית הוראהשרת, חדר 200
03-6407126
ד"ר גדי ביאליקעמית הוראהשרת, חדר 229
03-6407103
ד"ר נגה בלבןעמית הוראהשרת, חדר 239
שרת, חדר 239
ד"ר נילי בלסבלגעמית הוראהשרת, חדר 226
ד"ר איריס בן דודמורה מן החוץשרת, חדר 4א
ד"ר רות ברקאיעמית הוראהשרת
03-6407107
ד"ר אלין סימה גבאיעמית הוראה
ד"ר רבקה גדותעמית הוראהשרת, חדר 434
הדס יפה גוטליב בורשטיןעמית הוראה
ד"ר חוה גולדשטייןמורה מן החוץשרת
ד"ר שולמית גילוץעמית הוראהשרת, חדר 434
03-6407794
ד"ר מיכל גרוס ספקטועמית הוראהשרת, חדר 310
ד"ר שירי דניאלס בלטושעמית הוראהשרת, חדר 226
פרופ' טומי דרייפוסאמריטוסשרת, חדר 313
03-6408486
מורה מן החוץשרת, חדר 313
03-6408486
ד"ר תמר הופמןעמית הוראהשרת, חדר 321
03-6408102
ד"ר ענת הורהעמית הוראהשרת, חדר 303
ד"ר מיטל הורקין נשיאעמית הוראה
ד"ר אדם[אדם הישראלי] הישראלימורה מן החוץשרת
03-6408469
ד"ר שרון[שרון הרדוף] הרדוף יפהעובד מחקרשרת, חדר 434
מורה מן החוץשרת, חדר 434
ד"ר רחלה מיכל ווסרעמית הוראהשרת
03-6405901
ד"ר עליזה וסרמןעמית הוראהשרת, חדר 234
ד"ר אורית זיועמית הוראהשרת, חדר 200
03-6407120
מירי זריהן - אוליברעמית הוראה
ד"ר מנאר חדאד חנאעמית הוראהשרת, חדר 239
ד"ר צילה חורשעמית הוראה
ד"ר אלכסנדר חייטעמית הוראהשרת, חדר 003א
03-6498758
03-6408758
ד"ר אורלי חייםעמית הוראהשרת, חדר 311
ד"ר בשמת טוביןעמית הוראהשרת, חדר 311
ד"ר ודים טליסעמית הוראה
03-6407865
ד"ר נטע טנר יהלוםעמית הוראה
אחראית מעבדת הוראה
ד"ר עירית ינירעמית הוראהשרת
ד"ר דפנה יצחקיעמית הוראה
ד"ר תמר כהן קהתעמית הוראהשרת, חדר 224
הדס כהן רוזנברגעמית הוראה
תמר לבידוןמורה מן החוץ
ד"ר אורי לשמןעמית הוראהשרת, חדר 317
03-6409636
שרת, חדר 317
03-6409636
ד"ר סמדר מורעמית הוראהשרת, חדר 321
שרת, חדר 321

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive