מורים מן החוץ ועמיתי הוראה

שםתפקידמיקוםטלפון / פקסדוא"ל
אורלי אזולאי
עמית הוראה
ד"ר שירי אייבזומורה מן החוץשרת
ד"ר אילון איידלשטיןעמית הוראהרוזנברג, חדר 201א
ד"ר נתנאלה אליאסעמית הוראה
ישראלה אלימלךעמית הוראה
פרופ' חאלד אערארעמית הוראה
ד"ר אסתר אפרת קופרמןשרת, חדר 434
03-7367812
עובד מחקרשרת, חדר 434
03-7367812
עמית הוראהשרת, חדר 434
03-7367812
ד"ר מאירה אפרתי וירצעמית הוראהשרת, חדר 200
03-6407126
ד"ר אירינה בוטוויניקעמית הוראהביה"ס לשפות, חדר 411
03-6405019
07-7645894
ד"ר גדי ביאליקעמית הוראהשרת, חדר 229
03-6407103
ד"ר נגה בלבןעמית הוראהשרת, חדר 239
ד"ר נילי בלסבלגעמית הוראה
נדיה בלקינדעמית הוראהנפתלי
ד"ר איריס בן דודמורה מן החוץ
ד"ר דקלה נחמה בראוןעמית הוראה
רנית בראשיעמית הוראה
גליה ברגמןמורה מן החוץ
ד"ר אבלינה ברטמורה מן החוץ
09-8829667
03-6408380
ד"ר רות ברקאיעובד מחקרשרת
03-6407107
עמית הוראהשרת
03-6407107
ד"ר אלין סימה גבאיעמית הוראה
ד"ר רבקה גדותעמית הוראהשרת, חדר 434
עדו גדעוןעמית הוראה
רבקה גוטליבעמית הוראה
ד"ר שולמית גילוץעמית הוראהשרת, חדר 434
03-6407794
מיכל גלבוע-אטרמורה מן החוץ
03-7412729
ד"ר מיכל גרוס ספקטורעמית הוראהשרת, חדר 317
ד"ר שירי דניאלס בלטושעמית הוראהשרת, חדר 226
פרופ' טומי דרייפוסאמריטוסשרת, חדר 313
03-6408486
03-6413754
מורה מן החוץשרת, חדר 313
03-6408486
03-6413754
ד"ר תמר הופמן כהנאעמית הוראהשרת, חדר 321
03-6408102
ד"ר ענת הורהעמית הוראהשרת, חדר 303
03-6051490
ד"ר אדם הישראלימורה מן החוץשרת
03-6408469
03-6408184
ד"ר איתי הסעמית הוראה
03-6908758
03-6408758
03-6909477
ד"ר שרון[שרון הרדוף] הרדוף יפהעמית הוראהשרת, חדר 434
עובד מחקרשרת, חדר 434
פרופ' עמרם וולנסקימורה מן החוץ
סגל אקדמי בכיר
ד"ר עליזה וסרמןעמית הוראה
ד"ר דינה ורדימורה מן החוץ
ד"ר אורית זיועמית הוראהשרת, חדר 200
03-6407120
03-6409477
מירי זריהן - אוליברעמית הוראה
ד"ר ניצה חורבמורה מן החוץ
ד"ר צילה חורשמורה מן החוץ
ד"ר אלכסנדר חייטעמית הוראהשרת, חדר 003א
03-6498758
03-6408758
ד"ר אורלי חייםעמית הוראהשרת
09-7718647
ד"ר תמה חלפיןעמית הוראה

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive