מורים מן החוץ ועמיתי הוראה

שםתפקידמיקוםטלפון / פקסדוא"ל
אריאל אבישרעמית הוראהמכסיקו
ד"ר אדר לאה אוני גרינברגמורה מן החוץבנין הסנאט, חדר 114
03-6405273
03-6409697
ד"ר שירי אייבזומורה מן החוץ
ד"ר אילון איידלשטיןעמית הוראהרוזנברג, חדר 201א
רות אלדג'יםעמית הוראה
ד"ר נתנאלה אליאסעמית הוראה
פרופ' חאלד אערארעמית הוראה
ד"ר אסתר[אסי] אפרת קופרמןעובד מחקרשרת, חדר 434
03-6408763
03-7367812
עמית הוראהשרת, חדר 434
03-6408763
03-7367812
ד"ר מאירה אפרתי וירצעמית הוראהשרת, חדר 200
03-6407126
ד"ר גדי ביאליקעמית הוראהשרת, חדר 229
03-6407103
ד"ר נגה בלבןעמית הוראהשרת, חדר 239
ד"ר נילי בלסבלגעמית הוראה
ד"ר איריס בן דודמורה מן החוץ
ד"ר דקלה נחמה בראוןעמית הוראה
גליה ברגמןמורה מן החוץ
ד"ר רות ברקאיעמית הוראהשרת
03-6407107
ד"ר אלין סימה גבאיעמית הוראה
ד"ר שרון גבע יונוביץעמית הוראה
ד"ר רבקה גדותעמית הוראהשרת, חדר 434
עדו גדעוןעמית הוראה
רבקה גוטליבעמית הוראה
ד"ר עידית גוטמןעמית הוראה
ארנון גולדפינגרעמית הוראהמכסיקו
03-6408403
03-5272063
ד"ר שולמית גילוץעמית הוראהשרת, חדר 434
03-6407794
ד"ר מיכל גרוס ספקטורעמית הוראהשרת, חדר 310
ד"ר שירי דניאלס בלטושעמית הוראהשרת, חדר 226
ד"ר תמר הופמן כהנאעמית הוראהשרת, חדר 321
03-6408102
ד"ר ענת הורהעמית הוראהשרת, חדר 303
03-6051490
ד"ר מיטל הורקין נשיאעמית הוראה
ד"ר אדם[אדם הישראלי] הישראלימורה מן החוץ
03-6408469
03-6408184
ד"ר איתי הסעמית הוראה
03-6908758
03-6408758
03-6909477
ד"ר שרון[שרון הרדוף] הרדוף יפהעובד מחקרשרת, חדר 434
מורה מן החוץשרת, חדר 434
ד"ר עליזה וסרמןעמית הוראהשרת, חדר 234
ד"ר דינה ורדימורה מן החוץ
ד"ר אורית זיועמית הוראהשרת, חדר 200
03-6407120
03-6409477
מירי זריהן - אוליברעמית הוראה
מנאר חדאדעמית הוראה
ד"ר צילה חורשמורה מן החוץ
ד"ר אלכסנדר חייטעמית הוראהשרת, חדר 003א
03-6498758
03-6408758
ד"ר אורלי חייםעובד מחקרשרת
09-7718647
עמית הוראהשרת
09-7718647
ד"ר תמה חלפיןעמית הוראה
ד"ר בשמת טוביןמורה מן החוץ
קרין טלמורה מן החוץ

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive