• ראשי
 • תעודת הוראה בלשון

  מרכזת: פרופ' דורית רביד

  המילה עברית מוקפת בהרבה מילים

  הסטודנטים יכירו את תכנית הלימודים החדשה במקצוע "עברית" (כשפת אם). הלשון העברית  נושאת את משא המורשת הטקסטואלית העברית, ובתור שכזאת היא סוכנת של התרבות העברית. מטרת הקורס לטפח עניין וסקרנות כלפי הלשון בכלל וכלפי העברית ודרכי השימוש בה בפרט, וכן הוקרת הלשון העברית על רבדיה, מתוך הבנת ערכה הרוחני לעם היהודי ולאור תפקידה המרכזי בתהליך התחייה הלאומית.

   

  כל זה ייעשה תוך טיפוח הכשירות הלשונית של הסטודנטים – השליטה בלשון, הכושר להשתמש בכלים לשוניים: הרחבת אוצר המילים; שכלול ההבעה בכתב ובעל פה וההבנה של טקסטים; שימוש תקין בלשון – בהגייה, בכתיב, במשמעות, בנטייה, בתצורה ובתחביר. בשיעור זה הסטודנטים ילמדו להתבונן בתופעות הלשון העברית ולהבין את החוקיות שבהן, ילמדו להכיר את התפתחות השפה.

   

   הסטודנט יתנסה בהעברת שיעורי עמיתים בצורה הדרגתית ומודרכת, מלווה במשוב מצד עמיתיו הסטודנטים ומצד המורה, תוך גיבוש זהות מקצועית כמורה ללשון, ופיתוח  חשיבה רפלקטיבית ומטא-קוגניטיבית אודות תהליכי הלמידה וההוראה בלשון.

   

  מוקד ההכשרה להוראה היא ההתנסות המעשית. המטרה להכשיר את הסטודנטים  לעבודה בבית הספר ולהיכרות עם תכניות הלימודים במערכת החינוך. ההתנסות בהוראה המעשית היא בתחום התמחותו של הסטודנט והיא מלווה ברכישת מיומנויות של שיתוף פעולה ותהליכי למידה בקבוצה ויישומן בעבודה עם התלמידים. יש לאמן את הסטודנטים לחשיבה ולהוראה, תוך הפעלתן של דרכי חשיבה אצל התלמידים.

   

  הסטודנטים יתנסו בהוראת יחידות לימוד: בתכנון, בביצוע ובהערכה; בניהול כיתה ובהוראה בקבוצות. הקורס יעסוק  בפיתוח דרכי הוראה מגוונות, ובהבניית סביבה לימודית מיטבית להוראת הלשון. יושם דגש בפיתוח תחום התקשורת הבין-אישית - אחד הכלים החשובים לעבודתו של מורה. הכרת סגנונות-למידה שונים של עצמם ושל חבריהם לכיתה.

   

  יודגש הקשר עם המורה המאמנת, הצוות החינוכי וקבוצת העמיתים, תוך פיתוח שיח מקצועי רפלקטיבי. תהליכי הלמידה בקורס יראו בפיתוח הדיאלוג החינוכי מפתח להעצמה וללמידה של הסטודנטים ושל תלמידיהם.

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive