• ראשי
 • תואר שני — מינהל ומנהיגות בחינוך

  ראש התכנית: פרופ' דן גבתון

  בואו לרכוש יסודות עיוניים ומעשיים במינהל ומנהיגות חינוכית ולהתמחות בניהול בתי ספר ובמילוי תפקידי הנהגה מרכזיים במערכת החינוך.

   

  תכניות הלימוד:

  • מינהל ומנהיגות בחינוך - משך הלימוד לתואר הוא שנתיים
  • מינהל ומנהיגות בחינוך - תכנית מרוכזת בשנה אחת

   

  מטרת הלימודים במינהל ומנהיגות בחינוך (סימול 0716)

   

  להקנות לתלמידים יסודות עיוניים ומעשיים במינהל ומנהיגות בחינוך ולהכשיר את המוסמכים למילוי תפקידים מרכזיים במינהל מערכת החינוך. במסלול עם עבודת גמר מודגשת ההכשרה למחקר, בעוד שההכשרה לקראת מעשה הניהול מודגשת במסלול ללא עבודת גמר.

   

  בתכנית יושם דגש על הנושאים הבאים:

  • מנהיגות ומנהיגים חינוכיים - תפקידם, תכונותיהם ומקומם בביה"ס. ניתנת תשומת הלב לתרומתם של הפילוסופיה, ההיסטוריה, הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה, הכלכלה, המשפט וטכנולוגיות המידע למינהל החינוך, להכשרה בתחומי המחקר ובמעשה הניהול
  • ארגונים חינוכיים - תוך התמקדות בביה"ס בישראל, מבנם, מאפייניהם ודרכי ניהולם
  • מדיניות החינוך בישראל - תוך דגש על תהליכי גלובליזציה, מירכוז וביזור, שוויון ואי-שוויון, והשוואה למדינות אחרות

   

  מסלולי לימוד

   

  התכנית מציעה שני מסלולי לימוד:

  • מסלול עם עבודת גמר - במסלול זה מודגשת ההכשרה למחקר. מכסת השעות הנדרשת במסלול זה הינה 32 ש"ס             
  • מסלול ללא עבודת גמר - במסלול זה מודגשת ההכשרה לקראת מעשה הניהול. מכסת השעות הנדרשת במסלול זה הינה 40 ש"ס

   

   

  תכנית מרוכזת בשנה אחת - לימודי מינהל ומנהיגות בחינוך (0776)

  •  התכנית היא במסלול לימודים ללא עבודת גמר
  •  משך הלימודים שנה כולל סמסטר קיץ אחד

  לפרטים נוספים

  לייעוץ ולפרטים נוספים

   
   
  ראש החוג: פרופ' יזהר אופלטקה
  ימי קבלה:
  שנתי: יום ג', שעות קבלה :11:00-10:00
  בניין שרת, חדר 420
  03-6408845
  ראש התכנית למינהל ומנהיגות בחינוך: פרופ' דן גבתון
  ימי קבלה:
  ימי ה'
  שעות קבלה:
  17:00 - 18:00
  בניין שרת, חדר 413
  03-6408940
  עוזרת מינהלית: לאה זולוטוב
  ימי קבלה:
  א', ג', ד', ה'
  שעות קבלה:
  12:00-9:30
  בניין שרת, חדר 414 ב'
  03-6407978
   
   
  מזכירת סטודנטים: מירי כהנסקי
  ימי קבלה:
  א', ב',ד', ה', 12:00-9:30, ג' 14:00-9:30
  בניין שרת, חדר401א'
  03-6405497
   
   

   

  הקבלה לתכנית הלימודים מותנית בעמידה בכל התנאים המפורטים:
   

   

  תנאי רישום וקבלה במינהל ומנהיגות בחינוך

   

  • רשאים להירשם ללימודים מועמדים בעלי תואר בוגר(תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בציון גמר "טוב" (80) ומעלה או בעלי תואר מוסמך (תואר שני) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בציון של 85 ומעלה..
  • הקבלה מותנית הן בהישגים לימודיים והן בהתאמת המועמדים, בכפוף להחלטות ועדת הקבלה.
  • עדיפות תינתן  לבעלי ניסיון במינהל החינוך ועבודה חינוכית. יש לצרף מסמכים והמלצות המעידים על ניסיון זה.
  • הקבלה לתואר שני תהיה למסלול ללא עבודת גמר. מעבר למסלול עם עבודת גמר יקבע בסוף שנת הלימודים הראשונה בהתאם לקריטריונים המפורטים בידיעון ביה"ס לחינוך.
        enlightened במקרים חריגים תשקול ועדת הקבלה את קבלתם של מועמדים בעלי רקע רלוונטי, שאינם עומדים בסף הקבלה הנדרש.
   
             בנוסף לטופסי הרישום, על כל מועמד למלא את טופס מספר 6
   

  בחינת פטור בסטטיסטיקה כתנאי סף להשתתפות בקורסים המתודולוגיים

  התלמידים נדרשים להשיג פטור בסטטיסטיקה (ציון 60 לפחות) כתנאי להשתתפות בקורסים המתודלוגיים.

  לרשות התלמידים המעוניינים בכך, מוצע קורס הכנה שמטרתו ללמד מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה החיוניים להמשך לימודים בתואר השני. ההשתתפות בקורס היא רשות בלבד, וניתן לגשת לבחינת פטור בסטטיסטיקה ללא השתתפות בקורס. פרטים בנוגע לקורס ולתאריכי הבחינה ראו באתר ביה"ס לחינוך.

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive