• ראשי
 • תעודת הוראה בספרות

  מרכזת: ד"ר עליזה וסרמן

  נוצה ושעון כיס מונחים על ספרים

  במסגרת ההכשרה להוראת הספרות הסטודנטים יכירו את תוכניות ההוראה, את תכני הלימוד, את ספרות העזר המקצועית ואת הספרות האקדמית הרלבנטית. כמו כן הם ידעו לעמוד על משמעותם של הטקסטים הנלמדים, להציע ולתכנן תוכנית הוראה מקיפה מגוונת ומגובשת לכיתה הטרוגנית, המציעה מגוון דרכים ושיטות להפגיש בהם את תלמידיהם עם תכני הלימוד תוך הקניית כלים בסיסיים לפרשנות ספרותית של הז'אנרים השונים, תוך הדגשה שהוראת הספרות כאמנות משלבת תוכן וצורה.

   

  התוכנית ושיטות ההוראה יותאמו לכיתה הלומדת ולאישיות המלמד. הסטודנט יתנסה בהעברת שיעורי עמיתים בצורה הדרגתית ומודרכת, מלווה במשוב מצד עמיתיו הסטודנטים ומצד המורה, תוך גיבוש זהות מקצועית כמורה לספרות, ופיתוח  חשיבה רפלקטיבית ומטא-קוגניטיבית אודות תהליכי הלמידה וההוראה בספרות.

   

  מוקד ההכשרה להוראה היא התנסות המעשית. המטרה להכשיר את הסטודנטים  לעבודה בבית הספר ולהיכרות עם תכניות הלימודים במערכת החינוך. ההתנסות בהוראה המעשית היא בתחום התמחותו של הסטודנט והיא מלווה ברכישת מיומנויות של שיתוף פעולה ותהליכי למידה בקבוצה ויישומן בעבודה עם התלמידים. יש לאמן את הסטודנטים לחשיבה ולהוראה, תוך הפעלתן של דרכי חשיבה אצל התלמידים. הסטודנטים יתנסו בהוראת יחידות לימוד: בתכנון, בביצוע ובהערכה; בניהול כיתה ובהוראה בקבוצות. הקורס יעסוק  בפיתוח דרכי הוראה מגוונות, ובהבניית סביבה לימודית מיטבית להוראת הספרות. יושם דגש בפיתוח תחום התקשורת הבין-אישית - אחד הכלים החשובים לעבודתו של מורה. הכרת סגנונות-למידה שונים של עצמם ושל חבריהם לכיתה.

   

  יודגש הקשר עם המורה המאמנת, הצוות החינוכי וקבוצת העמיתים, תוך פיתוח שיח מקצועי רפלקטיבי. תהליכי הלמידה בקורס יראו בפיתוח הדיאלוג החינוכי מפתח להעצמה וללמידה של הסטודנטים ושל תלמידיהם.

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive