ארכיון לחינוך יהודי

ע"ש אביעזר ילין מיסודה של הסתדרות המורים

הארכיון לחינוך יהודי - מתוך גליון בנושא ילדות ונעורים בעתות משבר ותמורה חברתית
הארכיון לחינוך יהודי - מתוך גליון בנושא ילדות ונעורים בעתות משבר ותמורה חברתית
  • אודות הארכיון לחינוך יהודי
  • כתב העת "דור לדור"
  • האגודה הישראלית לחקר תולדות החינוך
  • אוספי הארכיון
אודות הארכיון לחינוך יהודי

כתובת: בית הספר לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר, קרית האוניברסיטה רמת-אביב 69978
מיקום: הספריה המרכזית סוראסקי

רצוי לתאם ביקור ראשון מראש

ימי ג' 12:30-8:30,  וימי ד' 15:30-8:30

טלפון: 03-6408464 פקס: 03-6407833

דוא"ל: eduarc@tauex.tau.ac.il


אחראית ארכיון: אלה טרומנשלייגר

 

הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה משמש מרכז מידע לתולדות החינוך היהודי בארץ ובתפוצות. הארכיון נוסד בשנות החמישים על-ידי הסתדרות המורים, שהכירה בצורך לשמר את המסמכים והתעודות, שליוו את צמיחת מערכת החינוך בארץ-ישראל מראשית המאה, עת הוקמו בתי-הספר הלאומיים-חילוניים הראשונים. במקביל, נאספו שרידי עדויות מרשתות החינוך המפוארות של קהילות ישראל שחרבו.

הארכיון שוכן באוניברסיטת תל-אביב ופועל במסגרת בית הספר לחינוך. הוא שוקד ליצור קשר עם מחנכים ומוסדות חינוך בארץ ובגולה. הארכיון שומר כל אשר נכתב ונוצר במהלך עבודתם של אנשי חינוך - בכיתות לימוד, באסיפות מורים, בארגונים מקצועיים ובקהילות. האוספים משמשים חוקרי חינוך, סטודנטים והמכשירים עצמם להוראה.

 

הארכיון מוציא לאור כתב עת מדעי בשיתוף כל בתי-הספר לחינוך בישראל: דור לדור- קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות.

 

הארכיון לחינוך יהודי הוא ארכיון ציבורי, המנוהל בפיקוח גנז המדינה.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive