ד"ר טל סופר

מנהלת ביה"ס לחינוך סגל אקדמי בכיר
ד"ר טל סופר
טלפון פנימי: 03-6407571
טלפון נוסף: 03-6406035
פקס: 03-6408461
משרד: שרת, 235

מידע כללי

בעלת תואר ראשון בסוציולוגיה, תואר שני בלימודי עבודה ותואר שלישי בחינוך באוניברסיטת תל-אביב. מנהלת שתי יחידות אקדמיות: היחידה ללמידה אקדמית מקוונת Virtual TAU והיחידה לחיזוי טכנולוגי.

עוסקת ומתמחה במחקרים העוסקים בתחום חיזוי טכנולוגי, טכנולוגיות בחינוך, שוק העבודה העתידי ומקצועות העתיד. עוסקת בפיתוח תחומי ידע והכשרות נדרשות בשוק עבודה משתנה והטמעת חדשנות טכנולוגית בארגונים בדגש על למידה מבוססת רשת (E-Learning).

במסגרת עבודתה משמשת כיועצת למקבלי החלטות במשרדי ממשלה וגופי חינוך שונים, כגון: משרד החינוך, משרד המדע והטכנולוגיה, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, קדימה מדע אורט העולמי.

בעלת ניסיון רב במחקרים בינלאומיים ומעורבת רבות בפרויקטים עבור האיחוד האירופי לרבות ניהול קונסורציומים במסגרת תכנית המחקר האירופית.

 

Curriculum Vitae

Head of Virtual TAU - the center for Web-Supported Academic Instruction

https://education.tau.ac.il/virtualtau

Head of the unit for Technology and Society Foresight

https://education.tau.ac.il/ictaf/odot

 

School of Education, Tel-Aviv University, Tel-Aviv 69978, Israel

Tel: 03-6406035, Fax: 03-6405528,

e-mail: talsofer@post.tau.ac.il

 

Education

1983-1986       BA, Tel-Aviv University, Department of Sociology & Anthropology.

1988-1992       MA, Tel-Aviv University, Department of Labor Studies

2001-2006       Ph.D., Tel-Aviv University, School of Education          

                                                                                                                                                           

 Academic and Professional Experience

1987 - 1993

The Interdisciplinary Center for Technological Analysis & Forecasting (ICTAF), at Tel Aviv University

Researcher

1993 – 2012

The Interdisciplinary Center for Technological Analysis & Forecasting (ICTAF), at Tel Aviv University

Finance & human resources management

1993 – 2012

The Interdisciplinary Center for Technological Analysis & Forecasting (ICTAF), at Tel Aviv University

Senior Researcher

 

2013 – 2016

The Interdisciplinary Center for Technological Analysis & Forecasting (ICTAF), at Tel Aviv University

Deputy Director

2013 – Present

Tel Aviv University, School of Education

Senior Researcher

 

2013 – Present

Tel Aviv University, School of Education

Head of the center for Web-Supported Academic Instruction

2013 – Present

Tel Aviv University, School of Education

Head of the unit for Technology and Society Foresight

1998 – 2014

European Commission

Coordinator in projects funded by the EC Framework Programs since the 5th

2015 – Present

European Commission

Evaluator, Horizon 2020

2015 – Present

European Commission

Expert (counselor), DG for Research & Innovation

2017

Tel Aviv University, School of Education

Lecturer in the MA Executive program in education

 

 

Participation in National and International Professional Committees

2005 - Present              Member of the Scientific Board, ICCR - The Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social Sciences. Vienna, Austria

2005 - Present              Member in the FEMISE, Euro-Mediterranean network. The network of FEMISE is comprised of 80 institutes representing the 37 partners of the Barcelona Process, which have the main objective of performing research on economic and social issues. www.femise.org

2007 – 2012                 Member of the committee for "knowledge for All", UNESCO – The Israel National Commission for UNESCO

2013 - Present              Member of the Academic steering committee of World Ort.

2013 - Present              Member of Meytal Steering Committee (Inter-University committee for Academic Instruction via Advanced Learning Technology).

2014 - Present              Member of the Internet committee of Tel Aviv University.

2014 - Present              Member of the ICT committee in the school of Education, Tel Aviv University

2015 - 2016                  Chairman of the committee for evaluation of research proposals in the area of science education, (appointed by the chief Scientist of the Israeli Ministry of Science, Technology & Space)

2014 - 2016                  Member of the SFRI (Strategic Foresight for R&I Policy in Horizon 2020) Expert Group, European Commission, Directorate General for Research and Innovation 

2015 - Present              Member of the Public Council for the Protection of Privacy (appointed by the Israel Minister of Justice)

 

 

 Awarded Grants

 

International Grants                                                                                       

Year

Name

Grant

1998 - 2001

OPET network - European Network For The Promotion of Energy, coordinator

European Commission

2003 - 2006

E-living in a digital Europe, FP5 EU project, PI

European Commission

2006 - 2008

ELOST - E-Government for Low-Socio Economic Status Groups, FP6 EU project. Coordinator.

European Commission

2008- 2010

SSH-Future – The Future of Social Sciences and Humanities in Europe, FP6 EU project, PI

European Commission

2008 - 2010

NBIC – Knowledge Politics and New Converging Technologies: A social Science Perspective, FP6 EU project, PI.

European Commission

2009-2011

PERFECTION – performance Indicators for Health, Comfort and Safety of the Indore Environment,  PI

European Commission

2010 - 2012

FESTOS – Foresight of Evolving Security Threats Posed by Emerging Technologies. FP7 EU project. Coordinator.

European Commission

2010 - 2013

PRACTIS – Privacy Appraising Challenges to Technologies and Ethics, FP7 EU project. Coordinator.

European Commission

2011 – 2014

SIAM: Security Impact Assessment Measure, PI

European Commission

2012 – 2015

RACE 2050: Responsible innovation Agenda for Competitive European transport industries 2050, PI

European Commission

2014 – 2016

FORCE - Foresight Coordination for Europe, FP7, PI          

European Commission

2016 – Present

WYRED  - Networked Youth Research for Empowerment in the Digital society, PI

European Commission

 

 

National Grants

Year

Name

Grant

1991

Alternatives for Science Policy in Israel

Ministry of Science & Technology            

1991

Trends in the Professional Status of Women in Israel According to the Immigration from CIS (former U.S.S.R)

NA`AMAT- Movement of Working Women & Volunteers

1992

Teleworking - Technological and Social Aspects

Ministry of Communication

1993

Demand for Energy Supply in the Year 2025

Ministry for Energy

1994

Future Technological Trends in Educational Curriculum

in the Fields of Electronics, Mechanics & Biotechnology

Ministry of Education

1995

Worldwide Development Trends in Education Systems

Ministry of Education

1995

The Impact of Technology Development on the Future Labor Market

Ministry of Education

1996

Training 2000 - for BEZEQ

BEZEQ the Israeli Communication Company

1996

Forecast of Teaching - Manpower Requirements for the Year 2005

Ministry for Education

1997

Leisure in Israel - Future Trends

The Kahanoff Foundation

1997

The Future Needs for Training and Skills in the Engineering Field

“Yeda” Foundation

1997

Definition, Identification and Fostering of Technological Knowledge Centers

IMI Systems, 'TAAS'

1997

Economic Potential of the Biotechnology Industry in Israel

Ministry of Science &

Technology

1998

The Manpower Potential in Biotechnology in Israel

Ministry of Science &

Technology

1999

Training Trends in Technology and Engineering in Israel and other Countries

Ministry of Education

1999

Future Trends in Education for potential registration

ORT – Hermelin College

2000

Technology - driven impacts in the Health field

Clalit-Health Services

2001

Development of Training Programs In the fields of SSH

MAHAR Foundation

2001

Future trends in the field of ICT and the impact on Education

Ministry of Education

2003

Skills for All” - Trends in Education and Learning in an Era of Labor Market Changing

Ministry of Education

2003

Computerized Communications Policy of Education Ministries in Developed countries                     

Ministry of Education

2003

Technology Education:  Trends, Curriculum & applications

Ministry of Education

2004

Skills and Training Needs for Economist in the Public Sector in Israel for the Next Decade      

Ministry of Education

2005

The Jewish People in the Year 2025

The Jewish People Policy Institute

2006

Future Opportunities of Middle Triole Pupils in the Labor Market

ACADEMIA foundation

2009

Knowledge Centers

TAAS

2012

"Long Weekend": Implications on special sectors, social gaps and local authorities           

The Ministry of Development of the Negev and the Galilee

2013/4

Perception of Privacy due to emerging technologies

The Israel Internet Association

2013/5

Challenges and Developments in Israeli Agriculture

Agriculture Ministry

2014/5

The future of Education – Scenarios for 2030

Kadima Mada, World ORT.

2014/6

Assessment of Tablets' usage for learning among high school students

Education Center, Ben Gurion in Hefer Valley Regional Municipality

2015

Cyber Security Technology Foresight

ICRC, Blavatnik Interdisciplinary Cyber Research Center, Tel Aviv University

 

 

 

 

 

 

Research Interests

 • Educational Technologies - educational technologies with specialization on e- learning: academic online courses, MOOCs; e-assessment and implementation of technological innovation in education.
 • Technology Foresight - the impact of emerging technologies on society: specialization in foresight methodologies in fields such as: the future of education, work and leisure, occupations and skills; e-government etc.
 • Privacy and Ethics aspects in light of emerging technologies - .

 

Publications

Peer Review Publications:

 1. Soffer, T., Nachmias, R., & Ram, J. (2010) Diffusion of Web Supported Learning in Higher Education- The TAU Case. Educational Technology and Society 13(3), 212-223. ISSN: 1436-4522, SJR-A1.
 2. Soffer, T., Cohen, A. (2015) Implementation of Tel Aviv University MOOCs in Academic Curriculum. The International Review of Research in Open and Distance Learning 16 (1), 80-97.ISSN:14923831.
 3. Soffer, T., Cohen, A. (2015) Privacy Perception of Adolescents in a Digital World. Bulletin of Science, Technology & Society, 34 (5-6), 145-158.  ISSN: 02704676. Published in Association with National Association for Science, Technology & Society.
 4. Cohen, A., Soffer, T. (2015) Academic Instruction in a Digital World: The Virtual TAU Case. Procedia-Social and Behavioral Journal. 177, 9–16. ISSN: 1877-0428
 5. Soffer, T., Kahan, T., & Livne, E. (2016).  E-Assessment of Online Academic Courses via Students' Activities and Attitudes. Studies in Educational Evaluation, special issue: Contemporary Teaching Evaluation: Challenges and Promises. ISSN 0191491X.
 6. Kahan, T., Soffer, T., & Nachmias, R. (In press). Types of participant behavior in a Massive Open Online Course. The International Review of Research in Open and Distributed Learning. ISSN:14923831.
 7. Soffer, T., Yaron, E. (In press). Perceived learning and students perceptions towards using tablets for learning: The mediating role of perceived engagement among high school students. Journal of Educational Computing Research. ISSN 15414140.

Research Reports

European and international research reports

 1. Soffer, T., Tal, A., Vaturi, A., Stup, A., Sharan, Y. (2001). Towards Sustainable Development Policy in Israel. 12 p., E/118.
 2. Soffer, T., Sharan, Y., Vaturi, A. (2002). Energy saving in Schools in Germany, Israel, and the Palestinian Authority. 37 p., EU FP5. E/123
 3. Soffer, T. (2003). Eschool – a community established within the frame of the European Schoolnet. OPET-Israel.  EU FP5. 143p.
 4. Raban, Y., Soffer, T. (2003). ICT Uptake and Usage: A Cross Sectional Analysis. D7.1report for E-Living: Life in a Digital Europe. EU FP5 project, 26p., E/125.
 5. Soffer, T., Raban, Y. (2004). Gender and ICT’s: Implications for Policy Strategy: E-Living: Life in a Digital Europe. EU FP5 project, 24p.
 6. Soffer, T. (coordinator), Ahituv, N., Alcaud, D., Crowley, J., Giorgi, L., Hauptman, A., Kunz, J., Liudger-Dienel, H., Pohoryles, R., Raban, Y., Sharan, Y., Wysokinska, Z., (2006– 2008). E-government for LOw Socio-economic sTatus groups (ELOST) EU project FP6. E/178.  www.elost.org.

6.1

Comparative study report on policies tools. (2006).188p. E/178b

6.2

Review of foresight studies and emerging technologies. (2006). 77p. E/178a

6.3

Field Survey on Low Socio-Economic Groups: Research Design: Fieldwork, Questionnaire, Focus Group Design. (2006). 42p. E/178c.

6.4

Foresight Study: Review of foresight studies and emerging technologies. (2006). 77p. E/178a.

6.5

Social and Cultural Barriers and Incentives for E-Government: Report on Methodologies for Cross-Culture Analysis. (2007). 31p. E/178d.

6.6

E-Government for Groups with a Low-Economic Status: Socio-Economic, Demographic   and Cultural Overview. (2007). 85p. E/178e

6.7

Field Surveys On Low Socio-Economic Groups: Report on Findings. (2007). 79p. E/178f

6.8

Social and culture barriers and incentives for e-Government: Cross-cultural on barriers and incentives for LSGs' use of e-Government. (2007). 98p. E/178g

6.9

Final report on implementation and assessment of toolbox. (2008). 25p. E/178i

6.10

Foresight Study: Findings from the foresight process and recommendations. (2008), 40p.

E/178h

6.11

Policy recommendations for e-Inclusion of Low Socioeconomic Status Groups (LSG) in e-Government Services, Final report for ELOST: E-Government for Low-Socio Economic Status Groups. EU FP6. 70p. (2008). 70p. E/178j.

 

 1. Soffer, T., Hauptman, A. (2008). Methodology of the Foresight Exercise, Social Sciences and Humanities Futures. D10 report for SSH-Futures: Social Sciences and Humanities for Europe, Citizen and Governance in a Knowledge-Based Society, EU FP6. 49p.
 2. Soffer, T., Sharan, Y. (2008). “Knowledge NBIC” – Country report: The Israeli case. Knowledge NBIC: Knowledge politics and New Converging Technologies – A Social Science Perspective, EU FP6. 15p.
 3. Soffer, T., Nicholas, J. (2009). “What Futures?”: Findings from the foresight process. D11 report for SSH-Futures: Social Sciences and Humanities for Europe, Citizen and Governance in a Knowledge-Based Society, EU FP6. 206p.
 4. Rokicka, E., Soffer, T. (2011). "Control and Prevention": Final Report on Knowledge control. D5.2 report for FESTOS: Foresight of Evolving Security Threats Posed by Emerging Technologies, EU FP7. 79p.
 5. Soffer, T. (coordinator), Ahituv, N., Aufferman, B., Bach, N., Birnhack, M., Giorgi, L., Hauptman, A., Liudger Dienel, H., Lobet-Maris, C., Pohoryles, R., Raban, Y., Rouvroy, A., Wysokinska, Z. (2010-2013). Privacy Appraising Challenges to Technologies and Ethics, PRACTIS. EU FP7. www.practis.org

11.1

Horizon scanning: Report on technologies with potential privacy impacts. (2011). 91p.

11.2

Final Horizon Scanning Report. (2011). 124p.

11.3

Perception of Privacy: Best practice ethical model. (2010). 17p.

11.4

Literature Overview on Changing Privacy Perceptions. (2010). 55p.

11.5

Report on Changing Perceptions of Privacy and the Changing Role of the State. (2011). 130p.

11.6

Future Scenarios of Privacy: Scenario Descriptions. (2011). 68p.

11.7

Report on potential changes in privacy climates and their impacts on ethical approaches. (2012). 90p.

11.8

Future Ethical, Legal and Social Frameworks for the Privacy/ Technology Interface: Overview on Ethical and Legal Issues. (2011). 44p.

11.9

Final report on future ethical, legal and social frameworks for the privacy/technology interface. (2012). 157p.

11.10

Privacy-Oriented Technology Assessment: Privacy by Design. (2012). 43p.

11.11

Future implications for government, other stakeholders and individuals: Analysis of the Legal Implications of Emerging & Future Technologies. (2012). 49p.

11.12

Privacy implications of emerging technologies for stakeholders: Research summary and policy recommendations. (2013). 139p.

11.13

Privacy – Appraising Challenges to Technologies and Ethics: Final report: Summary of Main Results. (2014). 39p.

 1.  Raban, Y., Soffer, T., Hauptman, A. (2015). Review and mapping of methodologies for effective evaluation of future security risks to society. D3.1 report for FORCE: Foresight Coordination for Europe. EU FP7. 41p.
 2. Raban, Y., Soffer, T. (2015). Final Synthesis Report on Security Oriented Foresight Mapping of Outputs and Methods. D3.4 report for FORCE: Foresight Coordination for Europe. EU FP7. 76p.
 3. Soffer, T., Gibory. U., Back. S., Wolf, I. (2016). Future Scenarios in Education – A projection for education renewal. Soffer, T. (Ed.). World ORT. 107p.
 4. Strategic Foresight for R&I Policy in Horizon 2020, report of the Expert Group. (2017). European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Directorate A, Policy Development and Coordination. Unit A3 — Horizon 2020 Policy. 106p.

National research reports

 1. Raz, B., Eilon, I., Dror, I., Soffer, T., Munkin, Y., Etkin,T. (1991) Alternatives for Science Policy in Israel. Ministry of Science and Technology (proprietary).
 2. Raz, B., Soffer, T. (1991). Trends in the Professional Status of Women in Israel - According to the Immigration from CIS (former U.S.S.R). NA`AMAT- Movement of Working Women & Volunteers. 60p., H/109.
 3. Raz, B., Soffer, T. (1991). Trends in the Israeli Information Industry Marketplace - Pilot Study. H/ (proprietary). 32p., H/104.
 4. Baal-Shem, J., Raban, Y., Eilon, Y., Lapid, P., Soffer, T. (1992). Teleworking - Technological and Social Aspects. Ministry of Communication. 147p., H/126.
 5. Dror, I., Soffer, T., Shteinbaum, Z. (1994). Demand for Energy Supply in the Year 2025. Ministry of Energy. H/139.
 6. Soffer, T., Raz, B., Shtinboum, Z., Raban, Y. (1994). Future Technological Trends in Educational Curriculum in the Fields of Electronics, Mechanics and Biotechnology. Ministry of Education. 136p., H/154.
 7. Sokolov, M., Soffer, T., Amit, E. (1995).Worldwide Development Trends in Education Systems - A survey. Ministry of Education. 127p., H/165
 8. Soffer, T., Hauptman, A. (1995). The Impact of Technology Development on the Future of Labor Market. Ort Israel.
 9. Soffer, T., Harel, M. (1995). Training 2000, - Long-term planning for human resources in BEZEQ. BEZEQ. H/160.
 10. Sokolov, M., Soffer,T., Shay-El, Y., Bal-Shem, Y., Raban, Y. (1996). Forecast of Teaching - Manpower Requirements for the Year 2005. Ministry of Education. 184p., H/165.
 11. Soffer, T., Sharan, Y., Hauptman, A. (1997). Leisure in Israel - future trends. The Kahanoff Foundation. 178 p., H/143.
 12. Soffer, T. (1997). The Needs for Training of Members of the “Yeda” Foundation (Engineering-Academia Section). “Yeda” Foundation. 29 p., H/186.
 13. Sharan,Y.,  Hauptman,  A., Soffer,T., Rosenberg S. (1997). Definition, Identification and Fostering of Technological Knowledge Centers. “TAAS” -Israel Defense Industries. 54 p., H/187.
 14. Tapuhi, E., Raban, Y., Soffer, T., Galil, K. (1997). Economic Potential of the Biotechnology Industry in Israel. Ministry of Science and Technology. H/192A.
 15. Tapuhi, E., Raban, Y., Soffer, T., Galil, K. (1998). The Manpower Potential in Biotechnology in Israel; A Survey. Ministry of Science and Technology. 15 p., H/192 B.
 16. Soffer, T., Hauptman, A. (1999). Training Trends in Technology and Engineering in Israel and other Countries. Ministry of Education. 40 p., H/210.
 17. Soffer, T., Sokolov, M., Hauptman, A., Harel, M., Shay-El, Y. (1999). Registration Potential and Preferred Learning Disciplines. ORT Hermelin College in Netanya. 49 p., H/211.
 18. Sharan, Y., Hauptman, A., Ish-Hurviz, I., Soffer, T. (2000). Executive Workshop: Technology - driven impacts on “Clalit-Health Services”. Clalit-Health Services. 107 p., H/229.
 19. Soffer, T., Marcus-Kalish, M. (2001). Development of Training Programs for the Sector of Social Science and Humanities. MAHAR Foundation. 70 p., H/243.
 20. Soffer, T., Hauptman, A., Mualem, E. (2001). ICT–Information Communication Technologies Survey in Education. Ministry of Education. 83 p., H/249.
 21. Soffer, T., Sharan, Y., Hauptman, A., Semyonov, M. (2003). “Skills for All” - Trends in Education and Learning in an Era of Labor Market Changing. Ministry of Education. 69p., H/247.
 22. Soffer, T., Sharan, Y., Hauptman, A., Devir, O. (2003). Computerized communications Policy of Education Ministries in the Developed countries. Ministry of Education. 116p., H/284.
 23. Soffer, T., Hauptman, A., Tal, A., Baal-Shem, Y., Markus-Kalish, M., Negrano, Y. (2003). Technology Education – Trends, Curriculum and applications. Ministry of Education. 88p., H/280.
 24. Soffer, T., Sharan, Y. (2004). Skills and Training Needs for Economist in the Public Sector in Israel for the Next Decade. Ministry of Education. 90p., H/303.
 25. Soffer, T., Hauptman, A., Sharan Y. (2005). The Jewish People in the Year 2025. The Jewish People Policy. Institute 117p., H/307.
 26. Soffer, T., Vaturi, A., Sharan, Y. (2006). Future Opportunities of Middle Triole Pupils in the Labor Market. ACADEMIA foundation. 100p., H/318.
 27. Soffer, T., Kaz, O., Vaturi, A. (2012). Long Weekend: Implications on special sectors, social gaps and local authorities. Ministry for Development of the Negev and the Galilee. 52p., H/361,
 28. Soffer, T., Kahan, T., Livne, E. (2014). Assessment of Tablets' usage for learning among high school students: Students Survey Results. Education Center, Ben Gurion in Hefer Valley Regional Municipality. 22p.
 29. Raban, Y., Soffer, T. (2014). Privacy Perception among Israeli Citizens. The Israel Internet Association. 74p.
 30. Soffer, T., Hauptman, A., Leviatan, N. (2015). Challenges and Technology Developments in Israel’s Agriculture. The Ministry of Agriculture. 70p. 
 31. Soffer, T., Peleg, S. Yaron, E. (2015). Assessment of Tablets' usage for learning among high school students. Education Center, Ben Gurion in Hefer Valley Regional Municipality. 47p.
 32. Back, S., Soffer, T., Kupermintz, H., Wolf, A., Gibory, U. (2017). New trends in education technology, skills and pedagogy for the 21st century. World Ort, Kadima Mada, 125p.

 

Chapters in Books

 1. Soffer, T., Raban, Y. (2007). Gender and ICTs, in Information and Communications Technologies in Society, E-living in a digital Europe, Routledge publication,
 2. Hauptman, A., Sharan, Y., Soffer, T. (2011). Privacy Perception in the ICT era and beyond, “Towards Responsible Research and Innovation in the Information and Communication Technologies Fields” , Von Shomberg. R. (ed.), European Commission, ISBN:, 978-92-79-20404-3  http://www.cse.dmu.ac.uk/~bstahl/index_html_files/2011.3647_mep.pdf

 

Conference Publications

Publications in English

 1. Soffer, T., Ram, Y., & Nachmias, R. (2004). Diffusion of Web – Supported Academic Instruction. Paper for The Ed-Media conference, Italy.
 2. Soffer, T. (2010). "What Future" – Finding form the foresight study on Social Sciences & Humanities. Paper for the SSH-FUTURES EU project, final conference, Brussels, Belgium.
 3. Soffer, T. (2011). Attitudes towards Control of Sensitive Knowledge. Paper for the FESTOS EU project final conference, Brussels, Belgium.
 4. Soffer, T. (2013). Privacy Challenges Facing Future and Emerging Technologies. Paper for the 6th International Workshop on Privacy and anonymity in the Information Society (PAIS). Genova, Italy.
 5. Soffer, T. (2013) Privacy Challenges Facing Future and Emerging Technologies. Paper for the CPDP conference for Computer, Privacy & Data Protection in Brussels, Belgium.
 6. Cohen, A., Sofer, T. (2013). Academic Instruction in Digital World: The Virtual TAU Case. Paper for the 4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. Barcelona, Spain.
 7. Ahituv, N., Bach, N., Birnhack, M., Soffer, T., & Luoto, L. (2014). New challenges to privacy due to emerging technologies and different privacy perceptions of younger generations: The EU PRACTIS project. Proceedings of Informing Science & IT Education Conference (InSITE) 2014 (pp. 1-23). Retrieved from http://Proceedings.InformingScience.org/InSITE2014/InSITE14p001-023Ahituv0529.pdf
 8. Soffer, T., & Cohen, A. (2015). Implementation of MOOCs as Part of the Academic Curriculum at Tel Aviv University. Paper for the Global Learn 2015, Global Conference on Learning and Technology, FernUniversität in Hagen, Berlin.
 9. Soffer, T. (2015). The future of Education – Between “Segmented Education” to “Education for All” scenarios for 2030. Paper for the World ORT Educators’ Forum in London.
 10. Kahan, T., Soffer, T., & Nachmias, R. (2015). Types of Participants’ Behaviors in a Massive Open Online Course. Paper for the EDEN 2015 Annual Conference - Expanding Learning Scenarios, Barcelona, Spain.
 11. Shimony, U. Cohen, A., Nachmias, R., & Soffer, T. (2015). The Online Learners in MOOC Social Environments. Paper for the EDEN 2015 Annual Conference - Expanding Learning Scenarios, Barcelona, Spain.
 12. Soffer, T., Kahan, T., & Nachmias, R. (2016). Students' Utilization of Flexibility of Time and Place in a Fully Online Academic Course. Paper for the International conference on The Future of Education, 6th edition, Florence, Italy.   

Publications in Hebrew

 1. Soffer, T., Ram, Y., & Nachmias, R. (2004). Academic Instructors who Adopt Web Supported Learning: who are they and what are their incentives?. Paper for The 2th Annual conference Meital conference, Bar Ilan University, Israel.
 2. Soffer, T., Ram, Y., & Nachmias, R. (2005). Characteristics and Attitudes of Academic Instructions that Adopt Innovation in Web-Supported learning. Paper for The 3th Annual Conference of Meital, Ben Gurion University, Israel.
 3. Soffer, T., Nachmias, R. (2006). The Diffusion Process of Web- Supported Learning in the Academic Instruction. Paper for the Annual conference for PhD students of the Netvision Institute for Internet Studies. Tel-Aviv, Israel.
 4. Soffer, T., Nachmias, R. (2007). Diffusion of the internet in the academic instruction.  Paper for The 5th Annual conference of Meital. Holon institution of technology, Israel.
 5. Soffer, T. (2011). Privacy perception among adolescents in the era of emerging technologies. Paper for The 9th Annual conference of Meital. Tel Aviv University, Israel.
 6. Soffer, T., Cohen, A., & Nachmias, R. (2013). Technological innovation in academic instruction - directions and thoughts: Tel Aviv University, case study. Paper for the 11th Annual MEITAL National Conference, The Hebrew University of Jerusalem, Israel.
 7. Soffer, T. Cohen, A, & Nachmias, R. (2014). Developing and implementation process of MOOCs as part of the academic degree in Tel Aviv University.  Paper for The 12th Annual MEITAL National Conference "New Technologies and Their Evaluation in Online Teaching and Learning", The Levinsky College of Education, Israel. 
 8. Cohen, A., & Soffer, T. (2014). Evaluation of students’ activity in fully online academic course. Paper for The 12th Annual MEITAL National Conference "New Technologies and Their Evaluation in Online Teaching and Learning", The Levinsky College of Education, Israel.
 9. Kahan, T., Soffer, T., & Nachmias, R. (2014). Students’ usage of learning resources in MOOC: a comparison between certificate and non-certificate earners. Paper for The 12th Annual MEITAL National Conference "New Technologies and Their Evaluation in Online Teaching and Learning", The Levinsky College of Education, Israel.
 10. Livne, E., Soffer, T., & Nachmias, R. (2014). Development of Massive Open Online Course (MOOC) at Tel Aviv University. Paper for The 12th Annual MEITAL National Conference "New Technologies and Their Evaluation in Online Teaching and Learning", The Levinsky College of Education, Israel.
 11. Soffer, T., Cohen, A., & Nachmias, R. (2013). Technological innovation in academic instruction - directions and thoughts: Tel Aviv University, case study. Paper for the 11th Annual MEITAL National Conference, The Hebrew University of Jerusalem, Israel.
 12. Soffer, T. Cohen, A, & Nachmias, R. (2014). Developing and implementation process of MOOCs as part of the academic degree in Tel Aviv University.  Paper for The 12th Annual MEITAL National Conference "New Technologies and Their Evaluation in Online Teaching and Learning", The Levinsky College of Education, Israel. 
 13. Cohen, A., & Soffer, T. (2014). Evaluation of students’ activity in fully online academic course. Paper for The 12th Annual MEITAL National Conference "New Technologies and Their Evaluation in Online Teaching and Learning", The Levinsky College of Education, Israel.
 14. Kahan, T., Soffer, T., & Nachmias, R. (2014). Students’ usage of learning resources in MOOC: a comparison between certificate and non-certificate earners. Paper for The 12th Annual MEITAL National Conference "New Technologies and Their Evaluation in Online Teaching and Learning", The Levinsky College of Education, Israel.
 15. Livne, E., Soffer, T., & Nachmias, R. (2014). Development of Massive Open Online Course (MOOC) at Tel Aviv University. Paper for The 12th Annual MEITAL National Conference "New Technologies and Their Evaluation in Online Teaching and Learning", The Levinsky College of Education, Israel.
 16. Livne, E., Soffer, T., & Nachmias, R. (2014). Development of Massive Open Online Course (MOOC) at Tel Aviv University. Paper for The 12th Annual MEITAL National Conference "New Technologies and Their Evaluation in Online Teaching and Learning", The Levinsky College of Education, Israel
 17. Kahan, T., Soffer, T., & Nachmias, R. (2015). Studying the Characteristics of Video Usage by Learners in MOOC. Paper for The Chais 10th annual conference in Israel (2015).
 18. Livne, E., Soffer, T., & Nachmias, R. (2015). Pedagogical Considerations of Instructors Who Teach MOOCs at Tel Aviv University. Poster for the 10th Chais Annual Conference, Open University, Israel.
 19. Shimony, U., Cohen, A., Nachmias, R., Soffer, T. (2015). The online learner in MOOC social channels. Paper for The 13th Annual MEITAL National Conference "New Technologies and Their Evaluation in Online Teaching and Learning, Technion–Israel Institute of Technology campus, Israel.
 20. Kahan, T., Soffer, T., & Nachmias, R. (2016). Characterizing types of learners in a Massive Open Online Course (MOOC). Paper for The Chais 11th annual conference in Israel.
 21. Kahan, T., Soffer, T., & Nachmias, R. (2017). Students' Utilization of Flexibility of Time, Place and Contents in a Fully Online Academic Course. Poster for The Chais 12th annual conference in Israel.
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive