כנס - החברה הישראלית לחינוך משווה

30 בנובמבר 2014, 14:00 - 18:00 
בית ספר לחינוך ע"ש קונסטנטינר 
ללא עלות
כנס - החברה הישראלית לחינוך משווה

תכנית הכנס

 

חלק ראשון: חדר 431

 

14:00-14:15 דברי נשיאת האגודה הישראלית לחינוך משווה, ד"ר ג'וליה רסניק, בית ספר לחינוך, האוניברסיטה העברית

 

14:15-15:00 הרצאת פתיחה. פרופסור גד יאיר, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה האוניברסיטה העברית. ככה מגדלים ילדים? ישראלים מתבוננים על חינוך לגרמניות.

15:00-15:30  הפסקה וכיבוד קל

 

חלק שני: חדרים 431, 432 מושבים מקבילים

 

15:30-17:45

 

 

 

בינלאום של החינוך העל יסודי
 

חדר 431

מדדים אתיים, אי שוויון ויעילות בחינוך

חדר 432

קבוצות לאומיות, אתניות ומגדריות והישגים חינוכיים מספר חדר יפורסם בהמשך

יו"ר פרופ' גילי דרורי

בית הספר לחינוך,

האוניברסיטה העברית

יו"ר פרופ' אדריאן זיידרמן

המחלקה לכלכלה,

אוניברסיטת בר אילן

יו"ר ד"ר הללי פינסון

בית הספר לחינוך,

אוניברסיטת בן-גוריון

 

 

 

 

גב' רוית מזרחי  שטלמן

 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,האוניברסיטה העברית בירושלים

 

מר אבי אוחיון

בית ספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן 

מר אדם הישראלי

בית ספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים

מקומם של מנהלי בתי ספר כסוכני גלוקליזציה במערכת החינוך הישראלית

חשיפת ההיבטים האתיים במבחני ההערכה הבינלאומיים-TIMSS

פרקטיקות של משפחות שילדיהן יהיו "דור ראשון להשכלה גבוהה": השוואה בין משפחות מזרחיות וערביות בישראל

 

 

 

 

 

 

מר אלכס פולוס

בית ספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב

 

גב' זהורית דדון גולן כלכלת החינוך, אוניברסיטת בר אילן

 

מר אמין אל גמל

כלכלת החינוך, אוניברסיטת בר אילן

אינטרנציונליזציה בבתי ספר בישראל

אינדיקטורים חדשים למדידת אי השוויון בישראל

בחירת הורים והישגי תלמידים – המקרה של בתי ספר ערביים בערים מעורבות

 

 

 

 

 

מר יובל דביר

בית ספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב

 

מר מור זהבי

כלכלת החינוך, אוניברסיטת בר אילן

 

גב' אפרת כהן-טואטי

בית ספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים

תוכנית הלימודים לקראת דיפלומת IB במערכת החינוך בישראל- חקר עמדות

בחירת הורים ויעילות בחינוך

מוכשרות לטכנולוגיה? בחינה מגדרית של דפוסי הכשרת בנות לשירות טכנולוגי בצה"ל

 

 

18.00-18:30 סיכום: ד"ר מירי ימיני, ד"ר ג'וליה רסניק ופרופ' זהבית גרוס

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive