פרופ' עפרה ענבר

מנהלת ביה"ס לחינוך סגל אקדמי בכיר
פרופ' עפרה ענבר
טלפון פנימי: 03-6408854
טלפון נוסף: 03-6406045
טלפון חיצוני: 03-6496721
משרד: שרת, 441

קורות חיים

מהלך לימודים

- אוניברסיטת ת"א ביה"ס לחינוך, 1999, ד"ר

- אוניברסיטת ת"א ביה"ס לחינוך, המגמה להוראת שפות, 1988, מ.א

- אוניברסיטת ת"א ביה"ס לחינוך, החוג לספרות אנגלית ואמריקאית, 1976. ב.א.

 

ניסיון מקצועי

- מרצה במכללת בית ברל 1986-2011)). מרצה בכירה מ-2008 

- מפקחת לאנגלית במשרד החינוך (1991-1997)

- ראש המסלול להוראת אנגלית במכללת בית ברל (2000-2004)

 

בבית הספר לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר 

- מרכזת תכנית לתואר שני בהוראת אנגליתMA TESOL לתלמידי חו"ל (2003-2010)

- מרצה בתכנית להוראת שפות ובתעודות הוראה (מ-2007)

- מרכזת התכניות לתעודות הוראה (2007-20011)

- מורה בכירה (מ-2008)

- ראש היחידה להכשרה להוראה (מ-2011)

 

מחקר נוכחי

- אוריינות ההערכה בקרב פרחי הוראה

- הוראת תכנים באנגלית במוסדות להשכלה גבוהה (אינגלישיזציה)

 

שיעורים (מבחר)

- סוגיות בהוראת שפות

- הערכה מעצבת

- תכנון לימודים והערכה בהוראת שפות בעידן דיגיטלי

- המורה כחוקר

- המורה לשפות: רקע, תפיסות וידע לשוני        

תחומי מחקר והוראה

תחומי מחקר

-מדיניות לשונית: הוראת ולמידת שפות; מורים לשפות; דוברות ילידית בהוראת שפות; תלמידים 

 עולים במערכת החינוך; הוראת ערבית לדוברי עברית; לומדי שפה צעירים;

-הערכת הישגים: תרבות ההערכה, הערכה מעצבת, אוריינות ההערכה, מבחנים בינלאומיים

פרסומים נבחרים

 

דוניצה-שמידט, ס. וענבר-לוריא ע. (עורכות). (בדפוס). סוגיות בהוראת שפות בישראל. תל אביב: מכון מופ"ת.

 

Donitsa-Schmidt, S., Inbar, O. & Shohamy, E. (2004). The effects of teaching Spoken Arabic on students' attitudes and motivation. The Modern Language Journal Vol 88 (2), 217-228.

 

Inbar-Lourie, O. (2005) Mind the gap: Self and perceived native speaker identities of EFL teachers. In E. Llurda (ed.) Non-Native Language Teachers: Perceptions, Challenges, and Contributions to the Profession. Boston, MA: Springer, 265-281.

 

Inbar-Lourie, O. (2007). Language assessment culture. In Shohamy, E. and Hornberger, N. H. (eds.), Encyclopedia of Language and Education, 2nd Edition, Volume 7: Language Testing and Assessment, Springer Science +Business Media LLC, pp. 285-300.

 

Inbar-Lourie, O. (2008). Building literacy in language assessment competencies: A focus on language testing courses. Language Testing 25(3), 385-402.

 

Inbar-Lourie, O. & Shohamy, E. (2009). Assessing young language learners: What is the construct? In Nikolv, Marianne (ed.) Contextualizing the Age Factor: Issues in Early Foreign Language Learning. Mouton de Gruyter. pp. 83-96.

 

Inbar, Lourie, O. & Donitsa-Schmidt, S. (2009). Exploring classroom assessment practices: The case of teachers of English as a Foreign Language. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice Vol 16(2, 185-204.

 

Inbar-Lourie, O. English only? The linguistic choices of teachers of young EFL learners. (2010) International Journal of Bilingualism Vol 14 (3), 351-367.

 

Inbar-Lourie, O. Language assessment literacy. Chapelle, C. (ed.). (in print). The Encyclopedia of Applied Linguistics. Blackwell Publishing.

 

Inbar-Lourie, O. & Donitsa-Schmidt, S. (forthcoming). Englishization in an Israeli teacher education college: Taking the first steps. In Dois, A., Lasagabaster, D. & Sierra, J. M. (Eds.) English-medium instruction at university worldwide: Challenges and ways forward. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive