כלים דיגיטליים התומכים בהוראה - מדריך

פירוט הכלים הפדגוגים כפי שמופיע בטקסט
  • הקדמה
  • כלים ללמידה שיתופית
  • כלי הערכה
  • כלים ליצירת תוכן
  • מישחוק, אינטראקציה והמחשות

​​

 

כלים דיגיטליים התומכים בלמידה מחזירים את ההרצאה למוקד הלמידה ומאפשרים לך המרצה:

* להעשיר את הלמידה במדיה והמחשות

* לשתף את התלמידים בצורה פעילה בשיעור ולהגיע לכל אחד מהם

* לקבל משוב מיידי

* להעריך את התלמידים במגוון דרכי בחינה והערכה

בחוצצים הבאים דוגמאות למגוון כלים שאנו מקווים שיהיו לך לעזר.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive