תכנית הלימודים

תכנית המאפשרת שילוב בין לימודים לעבודה

תכנית הלימודים

הלימודים מרוכזים ב 12 חודשים - שלושה סמסטרים ברצף (כולל סמסטר קיץ)

הלימודים  נערכים בימי חמישי מהצהריים ( 13:30-21:00)  ובימי שישי עד הצהריים  (08:30-13:30)  ומאפשרים שילוב בין לימודים לעבודה. קיימות דרישות קריאה ומטלות לימוד משבוע לשבוע. התכנית משלבת למידה אקדמית ברשת האינטרנט.

היקף התכנית: 40 שעות לימוד סמסטריאליות.

בכל סמסטר ייערכו סיורים לימודיים החורגים משעות הלימוד הרגילות - פירוט מלא יינתן למתקבלים.

 

מטלות והרכב ציון גמר

תלמידים יידרשו לעמוד בבחינות ומטלות אחרות בכתב ובע"פ בהתאם לדרישות של כל קורס.

שקלול ציון הגמר יתקבל ע"פ החישוב הבא:

· משקל ממוצע הציונים בלימודים - 40%

· משקל ממוצע ציון בשני סמינריונים - 40%

· משקל ציון פרויקט הגמר - 20%

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive