תכנית הלימודים

תכנית המאפשרת שילוב בין לימודים לעבודה

תכנית הלימודים

הלימודים מרוכזים ב 12 חודשים - שלושה סמסטרים ברצף (כולל סמסטר קיץ)

הלימודים  נערכים בימי חמישי מהצהריים ובימי שישי עד הצהריים ומאפשרים שילוב בין לימודים לעבודה. קיימות דרישות קריאה ומטלות לימוד משבוע לשבוע. התכנית משלבת למידה אקדמית ברשת האינטרנט.

היקף התכנית: 40 שעות לימוד סמסטריאליות.

בכל סמסטר ייערכו סיורים לימודיים החורגים משעות הלימוד הרגילות - פירוט מלא יינתן למתקבלים.

 

מטלות והרכב ציון גמר

תלמידים יידרשו לעמוד בבחינות ומטלות אחרות בכתב ובע"פ בהתאם לדרישות של כל קורס.

שקלול ציון הגמר יתקבל ע"פ החישוב הבא:

· משקל ממוצע הציונים בלימודים - 40%

· משקל ממוצע ציון בשני סמינריונים - 40%

· משקל ציון פרויקט הגמר - 20%

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive