הצגת מאמר בכנס צ'ייס

כנס ע"ש צ'ייס האחד-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה

21 פברואר 2016
תמונת הכנס
הצגה בכנס צ'ייס

בכנס ע"ש צ'ייס, 2016 הצגנו את המאמר:

אפיון טיפוסי לומדים בקורס פתוח מקוון מרובה משתתפים (MOOC) 
טלי קהן, טל סופר ורפי נחמיאס 

הכנס נועד לשמש במה להצגת מחקרים, העוסקים בטכנולוגיות למידה ובחדשנות טכנולוגית, לקדם קיומו של דיאלוג מחקרי-אקדמי

על נושאים אלו ולתרום לגיבושה של קהילת חוקרים בתחומי החדשנות וטכנולוגיות הלמידה בישראל.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive