• ראשי
 • שעות קבלה של מרצים

   

   

  שם

   

  שעות קבלה

  חדר

  טל'

  דוא"ל

  אבישר אריאל

   

  בתיאום

   

   

  arielavi@tauex.tau.ac.il

  אדי-רקח אודרי

  פרופ'

  סמ' א'

  ג' 12-13

  סמ' ב'

  ה' 11-12

  344

  7124

   adiun@tauex.tau.ac.il

  אדלר עידית

  ד"ר

  בתיאום

   

   

  iditadler@tauex.tau.ac.il

  אוני גרינברג אדר

   

  בתיאום

   

   

  adarlea@tauex.tau.ac.il

  אופלטקה יזהר

  פרופ'

  סמ' א'

  ג' 11-10

  סמ' ב'

  ה' 13-12

  420

  8845

  oplatka@tauex.tau.ac.il

  אל-יגון מיכל

  פרופ'

  ה' 13-12

  327

  7120

  alyagon@tauex.tau.ac.il

  אלימלך ישראלה

  עו"ד

  סמ' ב'

  ג' 18-17

  בתיאום

  430

  6267

  Ie221078@gmail.com

  אסיף צמח

  ד"ר

  סמ' ב' 

  ד' 16-17

  בתיאום

  3א'

   

  tsemacha@tauex.tau.ac.il

  אפרתי וירצר מאירה

  ד"ר

  ג' 11-10

  בתיאום

  200

  7126

  meiraefr@tauex.tau.ac.il

  אפרתי וירצר מאירה

  ד"ר

  בתיאום

  200

  7126

  meiraefr@post.tau.ac.il

  ארם דורית

  פרופ'

  ד' 9-8

  בתיאום

  302

  7117

  dorita@tauex.tau.ac.il

  בבאי ראובן

  ד"ר

  סמ' א ימי ג' 16-17 בתיאום

  סמ' ב ימי ד' 18-19 בתיאום

  305

  8841

  reuvenb@tauex.tau.ac.il

  בוהדן שקד מירי

  גב'

  בתיאום

   

   

  mirimoheban@gmail.com

  בלסבלג לאור נילי

  ד"ר

  בתיאום

   

   

  niliblas@gmail.com

  בן-עמוס אבנר

  פרופ'

  בתיאום

  306 א

  7025

  benamos@tauex.tau.ac.il

  ברקאי רות

  ד"ר

  בתיאום

  346

  7107

  ruthibar@tauex.tau.ac.il

  גבאי אלין

  ד"ר

  בתיאום

   

   

  gabayaline@gmail.com

  גבתון דן

  פרופ'

  בתיאום

  413

  8940

  dangi@tauex.tau.ac.il

  ג'ובני יובל

  ד"ר

  ג' 19-18

  234

  5112

  jobani@tauex.tau.ac.il

  גולדפינגר ארנון

  מר

  בתיאום

   

   

  goldfi@tauex.tau.ac.il

  גינת דוד

  ד"ר

  בתיאום

   

  329

  8151

  ginat@tauex.tau.ac.il

  גלוזמן טניה

  ד"ר

  בתיאום

   

   

  Maximum185@gmail.com

  גרוס-ספקטור מיכל

   

  ה' 18-17

  בתיאום

  2

  7458

  spectors@netvision.net.il

  גרינשטיין ענת

  ד"ר

  בתיאום

   

   

  anatgr78@gmail.com

  דותן דרור

   

  סמ' ב'

  ד' 11-10 

  בתיאום

  3

   

  dror.dotan@gmail.com

  דניאל אלה

  ד"ר

  ה' 16-15

  בתיאום

  322

  7105

  della@tauex.tau.ac.il

  דרסלר מירי

  ד"ר

  ג' 12-10 בתיאום

  למד"ע

  9663

  Miri.dressler@gmail.com

  הופמן תמי

  ד"ר

  בתיאום

  321

   

  tami8570@gmail.com

  הורקין נשיא מיטל

   

   

   

  ד"ר 

  סמ' א'

  ד' 11-12 סמ' סמ' ב'

  ד' 13-14 בתיאום מראש

  317

  6183

  metalnas@tauex.tau.ac.il

  הרשקוביץ ארנון

  ד"ר

  ד'

  בתיאום

  316

  6581

  arnonhe@tauex.tau.ac.il

  וגמן-רוזי אורית

  ד"ר

  ב' 11-10 

  בתיאום

  226

  7980

  wegmanr@tauex.tau.ac.il

  וסרמן עליזה

  ד"ר

  בתיאום

   

   

  alizaw99@gmail.com

  זיו אורית

  ד"ר

  בתיאום

   

   

  oritziv@tauex.tau.ac.il

  זיידמן זית ענת

  ד"ר

  ה' 14-13

  בתיאום

  336

  6937

  anatzaidman@tauex.tau.ac.il

  חורש צילה

  ד"ר

  ב' 14-15 בתיאום מראש

   

   

  choresh@tauex.tau.ac.il

  חייט אלכסנדר

  ד"ר

  בתיאום

  224

   

  khait@tauex.tau.ac.il

  חיים אורלי

  ד"ר

  בתיאום

  224

   

  orlichai@tauex.tau.ac.il

  טבח מיכל

  ד"ר

   

  347

  7107

  tabachm@tauex.tau.ac.il

  טובין בשמת

  ד"ר

  ה'

   18-17:30

  20-19:30 

  בתיאום

  311

  5872

  btubin@yahoo.com

  טננבאום מיכל

  פרופ'

  בתיאום

  304א

  8846

  mtannen@post.tau.ac.il

  טנר נטע

  ד"ר

  בתיאום

   

   

  tannerne@tauex.tau.ac.il

  טרש ריקרדו

  ד"ר

  ב' 18-17

   בתיאום

  339

  7331

  ricardo@tauex.tau.ac.il

  יכיני מיה

   

  ד' 13-12

   בתיאום

  239

   

  yachinim@tauex.tau.ac.il

  ימיני מירי

  פרופ'

  בתיאום

  336

  7116

  miriye@tauex.tau.ac.il

  יניר עירית

  ד"ר

  בתיאום

   

   

  irit_yanir@hotmail.com

  יעקבסון יהודה

  ד"ר

  בתיאום

  442

  6045

  yehudaj@tauex.tau.ac.il

  יעקובוביץ רגב

  ד"ר

  בתיאום

   

   

  regevym@gmail.com

  ישעיהו מיכל

  גב'

  ה' 15-16 בתיאום מראש

  258

   

  yeshaayahu@post.tau.ac.il

  כהן אורי

  ד"ר

  סמ' א'

  ג' 16-15

  סמ' ב'

  ב' 15-14

  338

  7115

  uricohen@tauex.tau.ac.il

  כהן קהת תמר

  ד"ר

  בתיאום

   

   

  tckcc50@gmail.com

  כהן רוזנברג הדס

  גב'

  בתיאום

  229

   

  hadascoro@gmail.com

  כפרי יעל

  עו"ד

  בתיאום

   

   

  kafriya@tauex.tau.ac.il

  לאור-בלסבלג נילי

  ד"ר

  בתיאום

   

   

  niliblas@gmail.com

  להב אורלי

  ד"ר

  ד' 14-12

  בתיאום

  419

  7981

  lahavo@tauex.tau.ac.il

  לוין איליה

  פרופ'

  בתיאום

  300

  7109

  ilia1@tauex.tau.ac.il

  לוינסון אסתר

  ד"ר

  ד' 12-14

  בתיאום

  335א

   

  levenso@tauex.tau.ac.il

  מוסט טובה

  פרופ'

  סמ' ב'

   ה' 16-15

   בתיאום

  304

  8941

  tovam@tauex.tau.ac.il

  מור סמדר

  ד"ר

  בתיאום

  285

   

  smadarmo@tauex.tau.ac.il

  מורג אורית

  ד"ר

  בתיאום

   

   

  oritmorag@gmail.com

  מיודוסר דוד

  פרופ'

  ג' 17-16

  בתיאום

  404

  8843

  miodu@tauex.tau.ac.il

  מלקמן ערן

  ד"ר

  ה' 10-11 בתיאום מראש

  345

  8171

  eranmelkman@tauex.tau.ac.il

  מרק זגדון ניצה

  ד"ר

  בתיאום

   

   

  nitzam@tauex.tau.ac.il

  נאמן אנט

  גב'

  בתיאום

   

   

  anettneeman@gmail.com

  נאסר-אבו אלהיג'א פאדיה

  פרופ'

  ג' 14-13

  422

  8859

  fadia@tauex.tau.ac.il

  נחמיאס רפי

  פרופ'

  ג'

  בתיאום

  438

  6532

  nachmias@tauex.tau.ac.il

  ניימן אירית

  ד"ר

  בתיאום

   

   

  iritn10@gmail.com

  נץ הדר

  ד"ר

  בתיאום

   

   

  hadarnetz@tauex.tau.ac.il

  סימן טוב איילת

  ד"ר

  בתיאום

   

   

  yosicpa@netvision.net.il

  סיניאנסקי טובה

  גב'

  בתיאום

   

   

  tovas@tauex.tau.ac.il

  סמדג'ה מרילין

  ד"ר

  ה' 8-9 בתיאום מראש

   

   

  marielynesmadja@gmail.com

  עוז מיכל

   

  ב' 11-10

   בתיאום

  227

   

  oz220798@zahav.net.il

  פורקוש-ברוך אלונה

  ד"ר

  בתיאום

  434

  7794

  alonabar@tauex.tau.ac.il

  פרגמן אלון

  ד"ר

  בתיאום

   

   

  fragman.alon@gmail.com

  פרידמן נעמה

  פרופ'

  ג' 18-17

   בתיאום

  240

  5257

  naamafr@tauex.tau.ac.il

  צהר רוזן מירב

  ד"ר

  בתיאום

   

   

  meiravroz@levinsky.ac.il

  צורף אסף

  ד"ר

  ה' 12-11

   בתיאום

   

   

  assafs@tauex.tau.ac.il

  צינמון-גלי רחל

  פרופ'

  ב' 16-15

   בתיאום

  439

  8417

  cinamon@tauex.tau.ac.il

  צמיר פסיה

  פרופ'

  ג' 9-8

  בתיאום

  343

  6513

  pessia@tauex.tau.ac.il

  קורן מיה

  גב'

  בתיאום

   

   

  maya4math@gmail.com  

  קלי מרום

  ד"ר

  בתיאום

   

   

  mkalie@tauex.tau.ac.il

  רוטביין יוסי

  ד"ר

  ג' 17-16

  003 א'

   

  rotbain@enh.org.il

  רוט-ברקאי יעל

  ד"ר

  בתיאום

   

   

  yrothbarkay@gmail.com

  ריינדרס כפרי סיגל

  ד"ר

  בתיאום

  258

   

  sigalrk@gmail.com

  רינגוולד פרימרמן דליה

  ד"ר

  סמ' א'

   ד' 17-16

   סמ' ב'

   ג' 11-10

   בתיאום

  253

  7118

  dalia.ringwald@gmail.com

  רמות רוני

  גב'

  בתיאום

   

   

  ronyramot@gmail.com

  שוורץ בלומה

   

  בתיאום

   

   

  drsbkb@netvision.net.il

  שטרמן-הררי רונית

   

  סמ' א'

   ד' 16-14

   בתיאום

  239

   

  szteroni@netvision.net.il

  שלו-מבורך לילך

  פרופ'

  ד' 15-14

   בתיאום

  237

  9384

  lilachsm@tauex.tau.ac.il

  שפלן שני

  גב'

  ד' 10-12 בתיאום מראש

  330

  7125

  shanish6@post.tau.ac.il

  תירוש דינה

  פרופ'

  ד' 18-19 בתיאום

  306

   

  dina@tauex.tau.ac.il

  תמיר ערן

   

  בתיאום

   

  233

  7122

  etamir88@tauex.tau.ac.il

   

   

  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive