שעות קבלה של מרצים

 

 

שם

 

שעות קבלה

חדר

טל'

דוא"ל

אבישר אריאל

 

בתיאום

 

 

arielavi@tauex.tau.ac.il

אדי-רקח אודרי

פרופ'

סמ' א'

ג' 12-13

סמ' ב'

ה' 11-12

344

7124

 adiun@tauex.tau.ac.il

אדלר עידית

ד"ר

בתיאום

 

 

iditadler@tauex.tau.ac.il

אוני גרינברג אדר

 

בתיאום

 

 

adarlea@tauex.tau.ac.il

אופלטקה יזהר

פרופ'

סמ' א'

ג' 11-10

סמ' ב'

ה' 13-12

420

8845

oplatka@tauex.tau.ac.il

אל-יגון מיכל

פרופ'

ה' 13-12

327

7120

alyagon@tauex.tau.ac.il

אלימלך ישראלה

עו"ד

סמ' ב'

ג' 18-17

בתיאום

430

6267

Ie221078@gmail.com

אסיף צמח

ד"ר

סמ' ב' 

ד' 16-17

בתיאום

3א'

 

tsemacha@tauex.tau.ac.il

אפרתי וירצר מאירה

ד"ר

ג' 11-10

בתיאום

200

7126

meiraefr@tauex.tau.ac.il

אפרתי וירצר מאירה

ד"ר

בתיאום

200

7126

meiraefr@post.tau.ac.il

ארם דורית

פרופ'

ד' 9-8

בתיאום

302

7117

dorita@tauex.tau.ac.il

בבאי ראובן

ד"ר

סמ' א ימי ג' 16-17 בתיאום

סמ' ב ימי ד' 18-19 בתיאום

305

8841

reuvenb@tauex.tau.ac.il

בוהדן שקד מירי

גב'

בתיאום

 

 

mirimoheban@gmail.com

בלסבלג לאור נילי

ד"ר

בתיאום

 

 

niliblas@gmail.com

בן-עמוס אבנר

פרופ'

בתיאום

306 א

7025

benamos@tauex.tau.ac.il

ברקאי רות

ד"ר

בתיאום

346

7107

ruthibar@tauex.tau.ac.il

גבאי אלין

ד"ר

בתיאום

 

 

gabayaline@gmail.com

גבתון דן

פרופ'

בתיאום

413

8940

dangi@tauex.tau.ac.il

ג'ובני יובל

ד"ר

ג' 19-18

234

5112

jobani@tauex.tau.ac.il

גולדפינגר ארנון

מר

בתיאום

 

 

goldfi@tauex.tau.ac.il

גינת דוד

ד"ר

בתיאום

 

329

8151

ginat@tauex.tau.ac.il

גלוזמן טניה

ד"ר

בתיאום

 

 

Maximum185@gmail.com

גרוס-ספקטור מיכל

 

ה' 18-17

בתיאום

2

7458

spectors@netvision.net.il

גרינשטיין ענת

ד"ר

בתיאום

 

 

anatgr78@gmail.com

דותן דרור

 

סמ' ב'

ד' 11-10 

בתיאום

3

 

dror.dotan@gmail.com

דניאל אלה

ד"ר

ה' 16-15

בתיאום

322

7105

della@tauex.tau.ac.il

דרסלר מירי

ד"ר

ג' 12-10 בתיאום

למד"ע

9663

Miri.dressler@gmail.com

הופמן תמי

ד"ר

בתיאום

321

 

tami8570@gmail.com

הורקין נשיא מיטל

 

 

 

ד"ר 

סמ' א'

ד' 11-12 סמ' סמ' ב'

ד' 13-14 בתיאום מראש

317

6183

metalnas@tauex.tau.ac.il

הרשקוביץ ארנון

ד"ר

ד'

בתיאום

316

6581

arnonhe@tauex.tau.ac.il

וגמן-רוזי אורית

ד"ר

ב' 11-10 

בתיאום

226

7980

wegmanr@tauex.tau.ac.il

וסרמן עליזה

ד"ר

בתיאום

 

 

alizaw99@gmail.com

זיו אורית

ד"ר

בתיאום

 

 

oritziv@tauex.tau.ac.il

זיידמן זית ענת

ד"ר

ה' 14-13

בתיאום

336

6937

anatzaidman@tauex.tau.ac.il

חורש צילה

ד"ר

ב' 14-15 בתיאום מראש

 

 

choresh@tauex.tau.ac.il

חייט אלכסנדר

ד"ר

בתיאום

224

 

khait@tauex.tau.ac.il

חיים אורלי

ד"ר

בתיאום

224

 

orlichai@tauex.tau.ac.il

טבח מיכל

ד"ר

 

347

7107

tabachm@tauex.tau.ac.il

טובין בשמת

ד"ר

ה'

 18-17:30

20-19:30 

בתיאום

311

5872

btubin@yahoo.com

טננבאום מיכל

פרופ'

בתיאום

304א

8846

mtannen@post.tau.ac.il

טנר נטע

ד"ר

בתיאום

 

 

tannerne@tauex.tau.ac.il

טרש ריקרדו

ד"ר

ב' 18-17

 בתיאום

339

7331

ricardo@tauex.tau.ac.il

יכיני מיה

 

ד' 13-12

 בתיאום

239

 

yachinim@tauex.tau.ac.il

ימיני מירי

פרופ'

בתיאום

336

7116

miriye@tauex.tau.ac.il

יניר עירית

ד"ר

בתיאום

 

 

irit_yanir@hotmail.com

יעקבסון יהודה

ד"ר

בתיאום

442

6045

yehudaj@tauex.tau.ac.il

יעקובוביץ רגב

ד"ר

בתיאום

 

 

regevym@gmail.com

ישעיהו מיכל

גב'

ה' 15-16 בתיאום מראש

258

 

yeshaayahu@post.tau.ac.il

כהן אורי

ד"ר

סמ' א'

ג' 16-15

סמ' ב'

ב' 15-14

338

7115

uricohen@tauex.tau.ac.il

כהן קהת תמר

ד"ר

בתיאום

 

 

tckcc50@gmail.com

כהן רוזנברג הדס

גב'

בתיאום

229

 

hadascoro@gmail.com

כפרי יעל

עו"ד

בתיאום

 

 

kafriya@tauex.tau.ac.il

לאור-בלסבלג נילי

ד"ר

בתיאום

 

 

niliblas@gmail.com

להב אורלי

ד"ר

ד' 14-12

בתיאום

419

7981

lahavo@tauex.tau.ac.il

לוין איליה

פרופ'

בתיאום

300

7109

ilia1@tauex.tau.ac.il

לוינסון אסתר

ד"ר

ד' 12-14

בתיאום

335א

 

levenso@tauex.tau.ac.il

מוסט טובה

פרופ'

סמ' ב'

 ה' 16-15

 בתיאום

304

8941

tovam@tauex.tau.ac.il

מור סמדר

ד"ר

בתיאום

285

 

smadarmo@tauex.tau.ac.il

מורג אורית

ד"ר

בתיאום

 

 

oritmorag@gmail.com

מיודוסר דוד

פרופ'

ג' 17-16

בתיאום

404

8843

miodu@tauex.tau.ac.il

מלקמן ערן

ד"ר

ה' 10-11 בתיאום מראש

345

8171

eranmelkman@tauex.tau.ac.il

מרק זגדון ניצה

ד"ר

בתיאום

 

 

nitzam@tauex.tau.ac.il

נאמן אנט

גב'

בתיאום

 

 

anettneeman@gmail.com

נאסר-אבו אלהיג'א פאדיה

פרופ'

ג' 14-13

422

8859

fadia@tauex.tau.ac.il

נחמיאס רפי

פרופ'

ג'

בתיאום

438

6532

nachmias@tauex.tau.ac.il

ניימן אירית

ד"ר

בתיאום

 

 

iritn10@gmail.com

נץ הדר

ד"ר

בתיאום

 

 

hadarnetz@tauex.tau.ac.il

סימן טוב איילת

ד"ר

בתיאום

 

 

yosicpa@netvision.net.il

סיניאנסקי טובה

גב'

בתיאום

 

 

tovas@tauex.tau.ac.il

סמדג'ה מרילין

ד"ר

ה' 8-9 בתיאום מראש

 

 

marielynesmadja@gmail.com

עוז מיכל

 

ב' 11-10

 בתיאום

227

 

oz220798@zahav.net.il

פורקוש-ברוך אלונה

ד"ר

בתיאום

434

7794

alonabar@tauex.tau.ac.il

פרגמן אלון

ד"ר

בתיאום

 

 

fragman.alon@gmail.com

פרידמן נעמה

פרופ'

ג' 18-17

 בתיאום

240

5257

naamafr@tauex.tau.ac.il

צהר רוזן מירב

ד"ר

בתיאום

 

 

meiravroz@levinsky.ac.il

צורף אסף

ד"ר

ה' 12-11

 בתיאום

 

 

assafs@tauex.tau.ac.il

צינמון-גלי רחל

פרופ'

ב' 16-15

 בתיאום

439

8417

cinamon@tauex.tau.ac.il

צמיר פסיה

פרופ'

ג' 9-8

בתיאום

343

6513

pessia@tauex.tau.ac.il

קורן מיה

גב'

בתיאום

 

 

maya4math@gmail.com  

קלי מרום

ד"ר

בתיאום

 

 

mkalie@tauex.tau.ac.il

רוטביין יוסי

ד"ר

ג' 17-16

003 א'

 

rotbain@enh.org.il

רוט-ברקאי יעל

ד"ר

בתיאום

 

 

yrothbarkay@gmail.com

ריינדרס כפרי סיגל

ד"ר

בתיאום

258

 

sigalrk@gmail.com

רינגוולד פרימרמן דליה

ד"ר

סמ' א'

 ד' 17-16

 סמ' ב'

 ג' 11-10

 בתיאום

253

7118

dalia.ringwald@gmail.com

רמות רוני

גב'

בתיאום

 

 

ronyramot@gmail.com

שוורץ בלומה

 

בתיאום

 

 

drsbkb@netvision.net.il

שטרמן-הררי רונית

 

סמ' א'

 ד' 16-14

 בתיאום

239

 

szteroni@netvision.net.il

שלו-מבורך לילך

פרופ'

ד' 15-14

 בתיאום

237

9384

lilachsm@tauex.tau.ac.il

שפלן שני

גב'

ד' 10-12 בתיאום מראש

330

7125

shanish6@post.tau.ac.il

תירוש דינה

פרופ'

ד' 18-19 בתיאום

306

 

dina@tauex.tau.ac.il

תמיר ערן

 

בתיאום

 

233

7122

etamir88@tauex.tau.ac.il

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>