שעות קבלה של מרצים

שם

שעות קבלה

חדר

טל'

דוא"ל

אבן-דר מאנדל ליאת

 

בתיאום

 

 

liatmand@gmail.com

אדי-רקח אודרי

פרופ'

סמ' ב'

ג' 13-12

344

 

7124

 

adiun@post.tau.ac.il

אופלטקה יזהר

פרופ'

סמ' א'

ג' 11-10

סמ' ב'

ה' 13-12

420

8845

oplatka@post.tau.ac.il

 

אידלשטיין איילון

ד"ר

ד' 10:15-9:45

207 רוזנברג

בתיאום

 

 

ayalon69@inter.net.il

 

אייבזו שירי

ד"ר

סמ' א'

ה' 14:45-13:45

בתיאום

 

 

shiriay@post.tau.ac.il

 

איכנגרין אדוה

ד"ר

סמ' ב'

ד' 19-18

בתיאום

03 א'

 

adva@post.tau.ac.il

 

אינגבר שרה

ד"ר

ג' 14-13

בתיאום

302

 

7117

ingber.sara@gmail.com

 

אלאג'ים רותי

 

בתיאום

434

7797

rutrutal@gmail.com

 

אלגרסי אלה

 

ה' 18-17:15

בתיאום

316

 

elaal@education.gov.il      

אלוני דליה

ד"ר

סמ' א'

ג' 10-9

בתיאום

 

 

daliatvalony@gmail.com

 

אל-יגון מיכל

פרופ'

ה' 13-12

 

327

7120

alyagon@post.tau.ac.il

 

אלימלך ישראלה

עו"ד

סמ' א'

ג' 18-17

בתיאום

430

6267

Ie221078@gmail.com

 

אמיר עופר

ד"ר

סמ' א'

ד' 14-13

בתיאום

הפרעות בתקשורת

תל השומר

 

oferamir@post.tau.ac.il

 

אמית אביב

ד"ר

 

235

5526

avivam@post.tau.ac.il

אפרתי וירצר מאירה

ד"ר

ג' 11-10
בתיאום

200

 

7126

meiraefr@post.tau.ac.il

 

ארבל אילנה

ד"ר

בתיאום טלפוני

054-7491199

 

 

iarbel@netvision.net.il

 

ארגמן עינב

ד"ר

א' 13-12

בתיאום

003

 

einav32@gmail.com

 

ארהרד רחל

פרופ'

סמ' ב'

ד' 17-16

342

 

8540

erhardr@post.tau.ac.il

 

ארם דורית

פרופ'

ד' 9-8

בתיאום

302

 

7117

dorita@post.tau.ac.il

 

אשמן אהובה

ד"ר

בתיאום

 

 

ashman1@013.net  

בבאי ראובן

ד"ר

ג' 13-12

בתיאום

305

 

8841

 

reuvenb@post.tau.ac.il

 

בוטויניק-רותם אירנה

ד"ר

סמ' א'

ה' 12-11

בתיאום

 

 

botwink@post.tau.ac.il

 

בוקובזה גבי

ד"ר

סמ' ב'

ה' 12-11

בתיאום

226

7980

bukobza@gmail.com

 

ביאליק גדי

ד"ר

ה'

17:15-16:15

255

7103

bialikga@tauex.tau.ac.il

 

ביברמן שלו ליאת

ד"ר

 

 

 

liatbshalev@gmail.com

 

בלבן נוגה

ד"ר

ב' 12-10

בתיאום

239

8485

nogab@post.tau.ac.il

 

בן-דב אילנה

ד"ר

א' 14-13

בתיאום

002

7458

ilanab@post.tau.ac.il

 

בן דוד לארה

ד"ר

 

 

 

Lara.tavarnesi@gmail.com

 

בן-דוד הדר איריס

 

סמ' א'

ג' 13-12

252

8629

iris59063@yahoo.com

 

בן-עמוס אבנר

פרופ'

ה' 16-15

306 א

7025

 

benamos@post.tau.ac.il

ברדלבסקי רוני

 

יועץ סטטיסטי

430

6267

 

ברקאי רות

ד"ר

בתיאום

346

 

7107

ruthi11@netvision.net.il

גבאי אלין

 

ג' 18:00

בתיאום

 

 

gabayaline@gmail.com

 

גביעון אביה

ד"ר

סמ' א'

ה' 16-15

בתיאום

239

8485

aviahg@post.tau.ac.il

 

גבתון דן

פרופ'

סמ' ב'

ג' 17-16

413

 

8940

 

dangi@post.tau.ac.il

 

ג'ובני יובל

 

ד"ר

סמ' א'

ג' 19-18

סמ' ב'

ג' 17-16

בתיאום

234

5112

jobani@tauex.tau.ac.il

 

גוטמן עידית

ד"ר

סמ' ב'

ג' 10-9

בתיאום

 

 

ieitka@post.tau.ac.il

 

גיא רבקה

ד"ר

ג' 12-11

334

7102

rivkagai@post.tau.ac.il

 

גילוץ שולי

 

 

 

 

shulig@gmail.com

גינת דוד

ד"ר

ג' 14-13

בתיאום

329

 

8151

ginat@post.tau.ac.il

 

גלוזמן טניה

ד"ר

 

 

 

Maximum185@gmail.com

גמזו אסף

 

סמ' א'

א' 14:00

בתיאום

 

 

assaflibs@gmail.com

 

ג'נאים לינה

 

ב', ג' ,ד'

15-9

334

7102

lenagnai@post.tau.ac.il

 

גרוס-ספקטור מיכל

 

ה' 18-17

בתיאום

002

7458

spectors@netvision.net.il

 

דותן דרור

 

סמ' ב'

ד' 11-10

בתיאום

003

 

dror.dotan@gmail.com

 

דניאל אלה

ד"ר

ה' 16-15

בתיאום

322

7105

della@tauex.tau.ac.il

 

דניאלס-בלטוש שירי

ד"ר

ד' 19-18

בתיאום

226

7980

shiridb@netvision.net.il

 

דרומי אסתר

פרופ'

שבתון

443

 

6563

dromi@post.tau.ac.il

 

דרור יובל

 

פרופ'

ה' 13-12

בתיאום

340

 

8853

droryuvl@tauex.tau.ac.il

 

דרסלר מירי

ד"ר

ג' 12-10

למד"ע

9663

Miri.dressler@gmail.com

 

הופמן תמי

ד"ר

סמ' א'

בתיאום

סמ' ב'

ג' 13:30-12

321

8840

Tami8570@gmail.com

tammyhof@post.tau.ac.il

 

הורה ענת

 

ה' 15-14

בתיאום

 

 

anathora@post.tau.ac.il

 

הלפרן אורלי

ד"ר

סמ' ב'

ג' 17-16

בתיאום

 

 

hpinny@012.net.il

 

הס איתי

ד"ר

סמ' א'

ב' 15-14

בתיאום

 

 

itayhhh@gmail.com

 

הראל יוני

ד"ר

ב' 13-12

בתיאום

03 א'

 

yoniharel@gmail.com

 

הרדוף-שרון יפה

 

ד' 10-9

בתיאום

434

7797

sharonh2@post.tau.ac.il

 

הרשקוביץ ארנון

ד"ר

ד'

13:30-12:30

בתיאום

316

6581

arnonhe@tauex.tau.ac.il

 

וגמן-רוזי אורית

ד"ר

ב' 11-10

בתיאום

226

7980

wegmanr@post.tau.ac.il

 

ודר וייס דנה

ד"ר

ג' 13-12

בתיאום

 

 

weissda@gmail.com

 

וולנסקי עמי

פרופ'

סמ' א'

ה' 18-17

329

 

7622

amivolan@post.tau.ac.il

 

וידיסלבסקי נילי

 

בתיאום

 

334

 

7102

pinividi@smile.net.il

 

ורדי דינה

ד"ר

ב' 11-10

בתיאום

 

 

dina_vardi@walla.com

 

זיו אורית

ד"ר

א' 11-10:15

בתיאום

200

7126

oritziv@post.tau.ac.il

 

זיידמן זית ענת

ד"ר

ה' 14-13

בתיאום

336

6937

anatzaidman@post.tau.ac.il

 

חורש צילה

ד"ר

 

 

 

 

חייט אלכסנדר

ד"ר

בתיאום

224

 

khait@post.tau.ac.il

 

חיים אורלי

ד"ר

א' 17:45

בתיאום

232

5529

haimorly@zahav.net.il

 

טבח מיכל

ד"ר

ג' 19-18

בתיאום

347

7107

tabachm@post.tau.ac.il

 

טובין בשמת

ד"ר

ה' 18-17:30

20-19:30

בתיאום

311

5872

btubin@yahoo.com

 

טייטלבאום-סוויד ריקי

ד"ר

סמ' ב'

ה' 12-11

הפרעות

בתקשורת

9217

taite@post.tau.ac.il

 

טל פנינת

ד"ר

ה' 13-12

בתיאום

310

7105

taldean@netvision.net.il

 

טליס ודים

 

בתיאום

436

 

talisv@yahoo.com

 

טננבאום מיכל

ד"ר

ה' 12-11

בתיאום

304א

 

8846

mtannen@post.tau.ac.il

 

טנר נטע

 

 

 

 

Neta_tanner@yahoo.com

 

טרש ריקרדו

ד"ר

ב' 18-17

בתיאום

339

7331

ricardo@post.tau.ac.il

 

יוקל אריאלה

ד"ר

סמ' ב'

ה' 19-18

בתיאום

 

 

ariela.slp@gmail.com

 

ימיני מירי

ד"ר

ה' 10-9

336

7116

miriye@post.tau.ac.il

 

יכיני מיה

 

ד' 13-12

בתיאום

239

 

yachinim@post.tau.ac.il

 

יעקבסון יהודה

ד"ר

סמ' ב'

ג' 19:30

בתיאום

 

5401522

שלוחה 101

yehudaj@post.tau.ac.il

 

יעקובוביץ רגב

ד"ר

ה' 16-15

בתיאום

201

רוזנברג

8102

regevym@gmail.com

 

ישראלאשוילי משה  

פרופ'

סמ' א' שבתון

סמ' ב'

ה' 12-11

בתיאום

345

8171

mosheil1@post.tau.ac.il

 

כהן אביב

ד"ר

א' 16-15

בתיאום

313

 

aac2144@tc.columbia.edu

 

כהן אורי

ד"ר

סמ' א'

ג' 16-15

סמ' ב'

ב' 15-14

338

 

7115

uricohen@post.tau.ac.il

 

כהן לימור

 

ג' 14-13

בתיאום

430

6267

limorwww@walla.com

 

כהן-עזריה יעל

ד"ר

סמ' ב'

ג' 11-10

בתיאום

 

 

y79@inter.net.il

 

כהן ענת

ד"ר

ג' 10-9

בתיאום

322

8842

anatco@post.tau.ac.il

 

כהן שגית

 

סמ' א'

א' 18:30-18

בתיאום

 

 

sgitic@gmail.com

 

כהן רוזנברג הדס

 

סמ' א'

ג' 12:30-11:45

בתיאום

430

6267

hadascoro@gmail.com

 

כהנא איריס

 

 

 

 

Iris-kahana@012.net.il

כפרי יעל

עו"ד

סמ' א'

א' 12-11

בתיאום

430

6267

kafriya@post.tau.ac.il

 

לאור-בלסבלג נילי

ד"ר

ג' 15-14

בתיאום

 

 

niliblas@gmail.com

להב אורלי

ד"ר

ד' 14-12

בתיאום

419

7981

lahavo@post.tau.ac.il

 

לוי דורון

 

ב' 16-15

בתיאום

 

 

doronle1@gmail.com

 

לוי עדי

ד"ר

סמ' ב'

א' 13-12

בתיאום

224

 

Adilevy77@gmail.com

 

לוי ציונה

ד"ר

סמ' ב'

ה' 17-16

בתיאום

 

 

z_levi@netvision.net.il

 

לוי-קרן מיכל

ד"ר

סמ' ב'

ה' 13-12

בתיאום

227

 

kerenm@post.tau.ac.il

 

לוין איליה

פרופ'

שבתון

 

335

 

8486

Ilia1@post.tau.ac.il

לוינסון אסתר

ד"ר

ד' 12-14

בתיאום

347

7107

levenso@post.tau.ac.il

 

ליבנה עדית

 

סמ' ב'

ג' 17-16

בתיאום

255

 

7103

iditliv@post.tau.ac.il

 

ליבנה עינת

 

 

235

5527

eynatlivne@mail.tau.ac.il

ליבר ענת

 

סמ' א'

ג' 16:15-15:15

בתיאום

03 א'

 

anatliber@gmail.com

 

לרר-כנפו אורית

 

סמ' ב'

ג' 13:15

בתיאום

 

 

cadoe@zahav.net.il

 

מארק נילי

ד"ר

ג' 17-16

בתיאום

200

7126

nilim@post.tau.ac.il

 

מוסט טובה

פרופ'

סמ' ב'

ה' 16-15

בתיאום

304

 

8941

 

tovam@post.tau.ac.il

 

מור סמדר

 

סמ' א'

ג' 17-16

סמ' ב'

ג' 19-18

בתיאום

03 א'

 

smadarmo@post.tau.ac.il

 

מטיאש יהושע

ד"ר

סמ' א'

ג' 16:00-15:30

בתיאום

224

 

msyoshua@mscc.huji.ac.il

 

מיודוסר דוד

פרופ'

ג' 17-16

בתיאום

404

 

8843

 

miodu@tauex.tau.ac.il

 

מיכאל רינת

ד"ר

ג' 10-9

בתיאום

253

7118

freskori@post.tau.ac.il

 

מקדוסי עודד

 

סמ' א'

ג' 11-10

בתיאום

229

7103

odedmc@gmail.com

 

נאמן יהל רויטל

 

 

 

 

nrevital@walla.co.il

נאסר-אבו אלהיג'א פאדיה

פרופ'

ג' 14-13

422

 

8859

 

fadia@post.tau.ac.il

 

נחמיאס רפי

פרופ'

ג'

בתיאום

438

6532

nachmias@post.tau.ac.il

 

ניימן אירית

 

א' 13:30

בתיאום

 

 

iritn@gaash.co.il

 

נץ הדר

ד"ר

ה' 13-12

בתיאום

 

 

netzh@post.bgu.ac.il

 

סגל אסנת

 

סמ' א'

ה' 11-10

בתיאום

 

 

segalll@netvision.net.il

 

סימן-טוב איילת

ד"ר

ב' 10-9

בתיאום

 

 

yosicpa@netvision.net.il

 

סיניאנסקי טובה

 

א' 14-13

בתיאום

227

 

 

tovas@post.tau.ac.il

 

סלונים כרמית

 

סמ' ב'

א' 8:30-8:00

בתיאום

321

8840

Carmit61@gmail.com

 

ספקטור-כהן אילנה

 

סמ' א'

ימים א-ד

בתיאום

252

5529

espector@post.tau.ac.il

 

עוז מיכל

 

ב' 11-10

בתיאום

227

 

oz220798@zahav.net.il

 

ענבר עפרה

פרופ'

א' 12-11

440

8854

ofrain@post.tau.ac.il

פורקוש-ברוך אלונה

ד"ר

סמ' ב'

א' 9-8

בתיאום

434

7794

alonabar@post.tau.ac.il

 

פייטן ארז

 

 

 

 

erezpyet@mail.tau.ac.il

פלוטקין-עמרמי גליה

ד"ר

סמ' ב'

ב' 17-16

בתיאום

03 א'

 

plotking@post.tau.ac.il

 

פלייסיג דידה

ד"ר

סמ' א'

ב' 10-9

בתיאום

 

 

 

פן לאה

 

סמ' ב'

א' 10:00

בתיאום

 

 

lpenn71@gmail.com

 

פרוגל שי

ד"ר

סמ' א'

ג' 11-10

450 ב'

גילמן

 

shaif@post.tau.ac.il

 

פרידמן נעמה

פרופ'

ג' 18-17

בתיאום

240

 

5257

naamafr@post.tau.ac.il

 

צהר רוזן מירב

ד"ר

ב' 17:45

בתיאום

03 א'

 

meiravroz@levinsky.ac.il

 

צוק כנרת

 

ב' 14-13

בתיאום

 

 

kineretzuk@gmail.com

 

צורף אסף

ד"ר

ה' 12-11

בתיאום

 

 

assafs@post.tau.ac.il

 

ציבולסקי דינה

 

בתיאום

 

 

dina.tsybulsky@mail.huji.ac.il

צינמון-גלי רחל

פרופ'

ב' 16-15

בתיאום

439

8417

cinamon@tauex.tau.ac.il

 

צמיר פסיה

פרופ'

ג' 9-8

בתאום

343

6513

pessia@post.tau.ac.il

 

קארן טל

 

 

 

 

 

קהן טלי

 

 

235

 

talikahan@mail.tau.ac.il          

 

קהת תמר

 

א' 14-13

בתיאום

233

5529

tkehat@gmail.com

 

קוגלר גילי

ד"ר

א' 15:45

בתיאום

 

 

gilikugler@gmail.com

 

קופרטי-צור נדין

פרופ'

 

303

בניין ווב

5008

kuperty@post.tau.ac.il

 

קפלן-נאמן ריקי

ד"ר

סמ' ב'

ה' 16-15

בתיאום

 

 

kaplann@post.tau.ac.il

 

קרניול רחל

פרופ'

ב' 12-10

בתיאום

127

6763

rkarniol@post.tau.ac.il

 

ראונר גדי

ד"ר

ג' 14-13

בתיאום

313

 

 

gadirauner@gmail.com

 

ראש האי אביגיל

 

סמ' ב'

א' 10:00

בתיאום

 

 

avigail2u@gmail.com

 

רביד דורית

פרופ'

סמ' א'

ד' 14-13

סמ' ב'

ה' 12-11

בתיאום

303

8626

 

doritr@post.tau.ac.il

 

רוט-ברקאי יעל

 

ב' 10-9

בתיאום

346

 

7107

yaelrb@013.net

 

רוטביין יוסי

ד"ר

ג' 17-16

003 א'

 

rotbain@enh.org.il

רום-שילוני דלית

ד"ר

בתיאום מראש

באמצעות דוא"ל

 

7995

dromshil@post.tau.ac.il

 

רונן בת-שבע

ד"ר

סמ' א'

ד' 15-14

סמ' ב'

ד' 13-12

בתיאום

03 א'

 

bat_7@hotmail.com

 

ריינדרס כפרי סיגל

 

סמ' ב'

ג' 11-10

בתיאום

003 א'

 

sigalrk@gmail.com

 

רינגוולד פרימרמן דליה

ד"ר

סמ' א'

ד' 17-16

סמ' ב'

ג' 11-10

בתיאום

253

 

7118

dalia.ringwald@gmail.com

 

שדה נאוה

ד"ר

א' 18:00

בתיאום

 

 

sadehnav@post.tau.ac.il

 

שוורץ בלומה

 

 

 

 

drsbkb@netvision.net.il

 

שטרמן-הררי רונית

 

סמ' א'

ד' 16-14

בתיאום

239

 

szteroni@netvision.net.il

 

שלו-מבורך לילך

פרופ'

ג' 15-14

בתיאום

237

9384

lilachsm@tauex.tau.ac.il

 

שם טוב נפתלי

ד"ר

סמ' א'

א' 14-13

בתיאום

 

 

naphtaly75@gmail.com

 

שני מיכל

ד"ר

סמ' א'

ב' 19-18

בתיאום

 

 

michal.shani18@gmail.com

 

שרעבי עדי

ד"ר

סמ' א'

ה' 10-9

בתיאום

253

7118

adishara12@gmail.com

 

תירוש דינה

פרופ'

ג' 13-12

335

8486

dina@post.tau.ac.il

 

תמיר ערן

 

סמ' א'

ג' 18-17

סמ' ב'

ה' 15-14

233

7122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive