• ראשי
 • שעות קבלה של מרצים

  שם

  שעות קבלה

  חדר

  טל'

  דוא"ל

  אבן-דר מאנדל ליאת

   

  בתיאום

   

   

  liatmand@gmail.com

  אדי-רקח אודרי

  פרופ'

  סמ' ב'

  ג' 13-12

  344

   

  7124

   

  adiun@post.tau.ac.il

  אופלטקה יזהר

  פרופ'

  סמ' א'

  ג' 11-10

  סמ' ב'

  ה' 13-12

  420

  8845

  oplatka@post.tau.ac.il

   

  אידלשטיין איילון

  ד"ר

  ד' 10:15-9:45

  207 רוזנברג

  בתיאום

   

   

  ayalon69@inter.net.il

   

  אייבזו שירי

  ד"ר

  סמ' א'

  ה' 14:45-13:45

  בתיאום

   

   

  shiriay@post.tau.ac.il

   

  איכנגרין אדוה

  ד"ר

  סמ' ב'

  ד' 19-18

  בתיאום

  03 א'

   

  adva@post.tau.ac.il

   

  אינגבר שרה

  ד"ר

  ג' 14-13

  בתיאום

  302

   

  7117

  ingber.sara@gmail.com

   

  אלאג'ים רותי

   

  בתיאום

  434

  7797

  rutrutal@gmail.com

   

  אלגרסי אלה

   

  ה' 18-17:15

  בתיאום

  316

   

  elaal@education.gov.il      

  אלוני דליה

  ד"ר

  סמ' א'

  ג' 10-9

  בתיאום

   

   

  daliatvalony@gmail.com

   

  אל-יגון מיכל

  פרופ'

  ה' 13-12

   

  327

  7120

  alyagon@post.tau.ac.il

   

  אלימלך ישראלה

  עו"ד

  סמ' א'

  ג' 18-17

  בתיאום

  430

  6267

  Ie221078@gmail.com

   

  אמיר עופר

  ד"ר

  סמ' א'

  ד' 14-13

  בתיאום

  הפרעות בתקשורת

  תל השומר

   

  oferamir@post.tau.ac.il

   

  אמית אביב

  ד"ר

   

  235

  5526

  avivam@post.tau.ac.il

  אסיף צמח ד"ר

  סמ' ב'

  ד' 16-17

  בתיאום

  3א'  

  tsemacha@tauex.tau.ac.il

  אפרתי וירצר מאירה

  ד"ר

  ג' 11-10
  בתיאום

  200

   

  7126

  meiraefr@post.tau.ac.il

   

  ארבל אילנה

  ד"ר

  בתיאום טלפוני

  054-7491199

   

   

  iarbel@netvision.net.il

   

  ארגמן עינב

  ד"ר

  א' 13-12

  בתיאום

  003

   

  einav32@gmail.com

   

  ארהרד רחל

  פרופ'

  סמ' ב'

  ד' 17-16

  342

   

  8540

  erhardr@post.tau.ac.il

   

  ארם דורית

  פרופ'

  ד' 9-8

  בתיאום

  302

   

  7117

  dorita@post.tau.ac.il

   

  אשמן אהובה

  ד"ר

  בתיאום

   

   

  ashman1@013.net  

  בבאי ראובן

  ד"ר

  ג' 13-12

  בתיאום

  305

   

  8841

   

  reuvenb@post.tau.ac.il

   

  בוטויניק-רותם אירנה

  ד"ר

  סמ' א'

  ה' 12-11

  בתיאום

   

   

  botwink@post.tau.ac.il

   

  בוקובזה גבי

  ד"ר

  סמ' ב'

  ה' 12-11

  בתיאום

  226

  7980

  bukobza@gmail.com

   

  ביאליק גדי

  ד"ר

  ה'

  17:15-16:15

  255

  7103

  bialikga@tauex.tau.ac.il

   

  ביברמן שלו ליאת

  ד"ר

   

   

   

  liatbshalev@gmail.com

   

  בלבן נוגה

  ד"ר

  ב' 12-10

  בתיאום

  239

  8485

  nogab@post.tau.ac.il

   

  בן-דב אילנה

  ד"ר

  א' 14-13

  בתיאום

  002

  7458

  ilanab@post.tau.ac.il

   

  בן דוד לארה

  ד"ר

   

   

   

  Lara.tavarnesi@gmail.com

   

  בן-דוד הדר איריס

   

  סמ' א'

  ג' 13-12

  252

  8629

  iris59063@yahoo.com

   

  בן-עמוס אבנר

  פרופ'

  ה' 16-15

  306 א

  7025

   

  benamos@post.tau.ac.il

  ברדלבסקי רוני

   

  יועץ סטטיסטי

  430

  6267

   

  ברקאי רות

  ד"ר

  בתיאום

  346

   

  7107

  ruthi11@netvision.net.il

  גבאי אלין

   

  ג' 18:00

  בתיאום

   

   

  gabayaline@gmail.com

   

  גביעון אביה

  ד"ר

  סמ' א'

  ה' 16-15

  בתיאום

  239

  8485

  aviahg@post.tau.ac.il

   

  גבתון דן

  פרופ'

  סמ' ב'

  ג' 17-16

  413

   

  8940

   

  dangi@post.tau.ac.il

   

  ג'ובני יובל

   

  ד"ר

  סמ' א'

  ג' 19-18

  סמ' ב'

  ג' 17-16

  בתיאום

  234

  5112

  jobani@tauex.tau.ac.il

   

  גוטמן עידית

  ד"ר

  סמ' ב'

  ג' 10-9

  בתיאום

   

   

  ieitka@post.tau.ac.il

   

  גיא רבקה

  ד"ר

  ג' 12-11

  334

  7102

  rivkagai@post.tau.ac.il

   

  גילוץ שולי

   

   

   

   

  shulig@gmail.com

  גינת דוד

  ד"ר

   

  329

   

  8151

  ginat@post.tau.ac.il

   

  גלוזמן טניה

  ד"ר

   

   

   

  Maximum185@gmail.com

  גמזו אסף

   

  סמ' א'

  א' 14:00

  בתיאום

   

   

  assaflibs@gmail.com

   

  ג'נאים לינה

   

  ב', ג' ,ד'

  15-9

  334

  7102

  lenagnai@post.tau.ac.il

   

  גרוס-ספקטור מיכל

   

  ה' 18-17

  בתיאום

  002

  7458

  spectors@netvision.net.il

   

  דותן דרור

   

  סמ' ב'

  ד' 11-10

  בתיאום

  003

   

  dror.dotan@gmail.com

   

  דניאל אלה

  ד"ר

  ה' 16-15

  בתיאום

  322

  7105

  della@tauex.tau.ac.il

   

  דניאלס-בלטוש שירי

  ד"ר

  ד' 19-18

  בתיאום

  226

  7980

  shiridb@netvision.net.il

   

  דרומי אסתר

  פרופ'

  שבתון

  443

   

  6563

  dromi@post.tau.ac.il

   

  דרור יובל

   

  פרופ'

  ה' 13-12

  בתיאום

  340

   

  8853

  droryuvl@tauex.tau.ac.il

   

  דרסלר מירי

  ד"ר

  ג' 12-10

  למד"ע

  9663

  Miri.dressler@gmail.com

   

  הופמן תמי

  ד"ר

  סמ' א'

  בתיאום

  סמ' ב'

  ג' 13:30-12

  321

  8840

  Tami8570@gmail.com

  tammyhof@post.tau.ac.il

   

  הורה ענת

   

  ה' 15-14

  בתיאום

   

   

  anathora@post.tau.ac.il

   

  הלפרן אורלי

  ד"ר

  סמ' ב'

  ג' 17-16

  בתיאום

   

   

  hpinny@012.net.il

   

  הס איתי

  ד"ר

  סמ' א'

  ב' 15-14

  בתיאום

   

   

  itayhhh@gmail.com

   

  הראל יוני

  ד"ר

  ב' 13-12

  בתיאום

  03 א'

   

  yoniharel@gmail.com

   

  הרדוף-שרון יפה

   

  ד' 10-9

  בתיאום

  434

  7797

  sharonh2@post.tau.ac.il

   

  הרשקוביץ ארנון

  ד"ר

  ד'

  13:30-12:30

  בתיאום

  316

  6581

  arnonhe@tauex.tau.ac.il

   

  וגמן-רוזי אורית

  ד"ר

  ב' 11-10

  בתיאום

  226

  7980

  wegmanr@post.tau.ac.il

   

  ודר וייס דנה

  ד"ר

  ג' 13-12

  בתיאום

   

   

  weissda@gmail.com

   

  וולנסקי עמי

  פרופ'

  סמ' א'

  ה' 18-17

  329

   

  7622

  amivolan@post.tau.ac.il

   

  וידיסלבסקי נילי

   

  בתיאום

   

  334

   

  7102

  pinividi@smile.net.il

   

  ורדי דינה

  ד"ר

  ב' 11-10

  בתיאום

   

   

  dina_vardi@walla.com

   

  זיו אורית

  ד"ר

  א' 11-10:15

  בתיאום

  200

  7126

  oritziv@post.tau.ac.il

   

  זיידמן זית ענת

  ד"ר

  ה' 14-13

  בתיאום

  336

  6937

  anatzaidman@post.tau.ac.il

   

  חורש צילה

  ד"ר

   

   

   

   

  חייט אלכסנדר

  ד"ר

  בתיאום

  224

   

  khait@post.tau.ac.il

   

  חיים אורלי

  ד"ר

  א' 17:45

  בתיאום

  232

  5529

  haimorly@zahav.net.il

   

  טבח מיכל

  ד"ר

   

  347

  7107

  tabachm@post.tau.ac.il

   

  טובין בשמת

  ד"ר

  ה' 18-17:30

  20-19:30

  בתיאום

  311

  5872

  btubin@yahoo.com

   

  טייטלבאום-סוויד ריקי

  ד"ר

  סמ' ב'

  ה' 12-11

  הפרעות

  בתקשורת

  9217

  taite@post.tau.ac.il

   

  טל פנינת

  ד"ר

  ה' 13-12

  בתיאום

  310

  7105

  taldean@netvision.net.il

   

  טליס ודים

   

  בתיאום

  436

   

  talisv@yahoo.com

   

  טננבאום מיכל

  ד"ר

  ה' 12-11

  בתיאום

  304א

   

  8846

  mtannen@post.tau.ac.il

   

  טנר נטע

   

   

   

   

  Neta_tanner@yahoo.com

   

  טרש ריקרדו

  ד"ר

  ב' 18-17

  בתיאום

  339

  7331

  ricardo@post.tau.ac.il

   

  יוקל אריאלה

  ד"ר

  סמ' ב'

  ה' 19-18

  בתיאום

   

   

  ariela.slp@gmail.com

   

  ימיני מירי

  ד"ר

  ה' 10-9

  336

  7116

  miriye@post.tau.ac.il

   

  יכיני מיה

   

  ד' 13-12

  בתיאום

  239

   

  yachinim@post.tau.ac.il

   

  יעקבסון יהודה

  ד"ר

  סמ' ב'

  ג' 19:30

  בתיאום

   

  5401522

  שלוחה 101

  yehudaj@post.tau.ac.il

   

  יעקובוביץ רגב

  ד"ר

  ה' 16-15

  בתיאום

  201

  רוזנברג

  8102

  regevym@gmail.com

   

  ישראלאשוילי משה  

  פרופ'

  סמ' א' שבתון

  סמ' ב'

  ה' 12-11

  בתיאום

  345

  8171

  mosheil1@post.tau.ac.il

   

  כהן אביב

  ד"ר

  א' 16-15

  בתיאום

  313

   

  aac2144@tc.columbia.edu

   

  כהן אורי

  ד"ר

  סמ' א'

  ג' 16-15

  סמ' ב'

  ב' 15-14

  338

   

  7115

  uricohen@post.tau.ac.il

   

  כהן לימור

   

  ג' 14-13

  בתיאום

  430

  6267

  limorwww@walla.com

   

  כהן-עזריה יעל

  ד"ר

  סמ' ב'

  ג' 11-10

  בתיאום

   

   

  y79@inter.net.il

   

  כהן ענת

  ד"ר

   

  322

  8842

  anatco@post.tau.ac.il

   

  כהן שגית

   

  סמ' א'

  א' 18:30-18

  בתיאום

   

   

  sgitic@gmail.com

   

  כהן רוזנברג הדס

   

  סמ' א'

  ג' 12:30-11:45

  בתיאום

  430

  6267

  hadascoro@gmail.com

   

  כהנא איריס

   

   

   

   

  Iris-kahana@012.net.il

  כפרי יעל

  עו"ד

  סמ' א'

  א' 12-11

  בתיאום

  430

  6267

  kafriya@post.tau.ac.il

   

  לאור-בלסבלג נילי

  ד"ר

  ג' 15-14

  בתיאום

   

   

  niliblas@gmail.com

  להב אורלי

  ד"ר

  ד' 14-12

  בתיאום

  419

  7981

  lahavo@post.tau.ac.il

   

  לוי דורון

   

  ב' 16-15

  בתיאום

   

   

  doronle1@gmail.com

   

  לוי עדי

  ד"ר

  סמ' ב'

  א' 13-12

  בתיאום

  224

   

  Adilevy77@gmail.com

   

  לוי ציונה

  ד"ר

  סמ' ב'

  ה' 17-16

  בתיאום

   

   

  z_levi@netvision.net.il

   

  לוי-קרן מיכל

  ד"ר

  סמ' ב'

  ה' 13-12

  בתיאום

  227

   

  kerenm@post.tau.ac.il

   

  לוין איליה

  פרופ'

  שבתון

   

  335

   

  8486

  Ilia1@post.tau.ac.il

  לוינסון אסתר

  ד"ר

  ד' 12-14

  בתיאום

  347

  7107

  levenso@post.tau.ac.il

   

  ליבנה עדית

   

  סמ' ב'

  ג' 17-16

  בתיאום

  255

   

  7103

  iditliv@post.tau.ac.il

   

  ליבנה עינת

   

   

  235

  5527

  eynatlivne@mail.tau.ac.il

  ליבר ענת

   

  סמ' א'

  ג' 16:15-15:15

  בתיאום

  03 א'

   

  anatliber@gmail.com

   

  לרר-כנפו אורית

   

  סמ' ב'

  ג' 13:15

  בתיאום

   

   

  cadoe@zahav.net.il

   

  מארק נילי

  ד"ר

  ג' 17-16

  בתיאום

  200

  7126

  nilim@post.tau.ac.il

   

  מוסט טובה

  פרופ'

  סמ' ב'

  ה' 16-15

  בתיאום

  304

   

  8941

   

  tovam@post.tau.ac.il

   

  מור סמדר

   

  סמ' א'

  ג' 17-16

  סמ' ב'

  ג' 19-18

  בתיאום

  03 א'

   

  smadarmo@post.tau.ac.il

   

  מטיאש יהושע

  ד"ר

  סמ' א'

  ג' 16:00-15:30

  בתיאום

  224

   

  msyoshua@mscc.huji.ac.il

   

  מיודוסר דוד

  פרופ'

  ג' 17-16

  בתיאום

  404

   

  8843

   

  miodu@tauex.tau.ac.il

   

  מיכאל רינת

  ד"ר

  ג' 10-9

  בתיאום

  253

  7118

  freskori@post.tau.ac.il

   

  מקדוסי עודד

   

  סמ' א'

  ג' 11-10

  בתיאום

  229

  7103

  odedmc@gmail.com

   

  נאמן יהל רויטל

   

   

   

   

  nrevital@walla.co.il

  נאסר-אבו אלהיג'א פאדיה

  פרופ'

  ג' 14-13

  422

   

  8859

   

  fadia@post.tau.ac.il

   

  נחמיאס רפי

  פרופ'

  ג'

  בתיאום

  438

  6532

  nachmias@post.tau.ac.il

   

  ניימן אירית

   

  א' 13:30

  בתיאום

   

   

  iritn@gaash.co.il

   

  נץ הדר

  ד"ר

  ה' 13-12

  בתיאום

   

   

  netzh@post.bgu.ac.il

   

  סגל אסנת

   

  סמ' א'

  ה' 11-10

  בתיאום

   

   

  segalll@netvision.net.il

   

  סימן-טוב איילת

  ד"ר

  ב' 10-9

  בתיאום

   

   

  yosicpa@netvision.net.il

   

  סיניאנסקי טובה

   

  א' 14-13

  בתיאום

  227

   

   

  tovas@post.tau.ac.il

   

  סלונים כרמית

   

  סמ' ב'

  א' 8:30-8:00

  בתיאום

  321

  8840

  Carmit61@gmail.com

   

  ספקטור-כהן אילנה

   

  סמ' א'

  ימים א-ד

  בתיאום

  252

  5529

  espector@post.tau.ac.il

   

  עוז מיכל

   

  ב' 11-10

  בתיאום

  227

   

  oz220798@zahav.net.il

   

  ענבר עפרה

  פרופ'

  א' 12-11

  440

  8854

  ofrain@post.tau.ac.il

  פורקוש-ברוך אלונה

  ד"ר

  סמ' ב'

  א' 9-8

  בתיאום

  434

  7794

  alonabar@post.tau.ac.il

   

  פייטן ארז

   

   

   

   

  erezpyet@mail.tau.ac.il

  פלוטקין-עמרמי גליה

  ד"ר

  סמ' ב'

  ב' 17-16

  בתיאום

  03 א'

   

  plotking@post.tau.ac.il

   

  פלייסיג דידה

  ד"ר

  סמ' א'

  ב' 10-9

  בתיאום

   

   

   

  פן לאה

   

  סמ' ב'

  א' 10:00

  בתיאום

   

   

  lpenn71@gmail.com

   

  פרוגל שי

  ד"ר

  סמ' א'

  ג' 11-10

  450 ב'

  גילמן

   

  shaif@post.tau.ac.il

   

  פרידמן נעמה

  פרופ'

  ג' 18-17

  בתיאום

  240

   

  5257

  naamafr@post.tau.ac.il

   

  צהר רוזן מירב

  ד"ר

  ב' 17:45

  בתיאום

  03 א'

   

  meiravroz@levinsky.ac.il

   

  צוק כנרת

   

  ב' 14-13

  בתיאום

   

   

  kineretzuk@gmail.com

   

  צורף אסף

  ד"ר

  ה' 12-11

  בתיאום

   

   

  assafs@post.tau.ac.il

   

  ציבולסקי דינה

   

  בתיאום

   

   

  dina.tsybulsky@mail.huji.ac.il

  צינמון-גלי רחל

  פרופ'

  ב' 16-15

  בתיאום

  439

  8417

  cinamon@tauex.tau.ac.il

   

  צמיר פסיה

  פרופ'

  ג' 9-8

  בתאום

  343

  6513

  pessia@post.tau.ac.il

   

  קארן טל

   

   

   

   

   

  קהן טלי

   

   

  235

   

  talikahan@mail.tau.ac.il          

   

  קהת תמר

   

  א' 14-13

  בתיאום

  233

  5529

  tkehat@gmail.com

   

  קוגלר גילי

  ד"ר

  א' 15:45

  בתיאום

   

   

  gilikugler@gmail.com

   

  קופרטי-צור נדין

  פרופ'

   

  303

  בניין ווב

  5008

  kuperty@post.tau.ac.il

   

  קפלן-נאמן ריקי

  ד"ר

  סמ' ב'

  ה' 16-15

  בתיאום

   

   

  kaplann@post.tau.ac.il

   

  קרניול רחל

  פרופ'

  ב' 12-10

  בתיאום

  127

  6763

  rkarniol@post.tau.ac.il

   

  ראונר גדי

  ד"ר

  ג' 14-13

  בתיאום

  313

   

   

  gadirauner@gmail.com

   

  ראש האי אביגיל

   

  סמ' ב'

  א' 10:00

  בתיאום

   

   

  avigail2u@gmail.com

   

  רביד דורית

  פרופ'

  סמ' א'

  ד' 14-13

  סמ' ב'

  ה' 12-11

  בתיאום

  303

  8626

   

  doritr@post.tau.ac.il

   

  רוט-ברקאי יעל

   

  ב' 10-9

  בתיאום

  346

   

  7107

  yaelrb@013.net

   

  רוטביין יוסי

  ד"ר

  ג' 17-16

  003 א'

   

  rotbain@enh.org.il

  רום-שילוני דלית

  ד"ר

  בתיאום מראש

  באמצעות דוא"ל

   

  7995

  dromshil@post.tau.ac.il

   

  רונן בת-שבע

  ד"ר

  סמ' א'

  ד' 15-14

  סמ' ב'

  ד' 13-12

  בתיאום

  03 א'

   

  bat_7@hotmail.com

   

  ריינדרס כפרי סיגל

   

  סמ' ב'

  ג' 11-10

  בתיאום

  003 א'

   

  sigalrk@gmail.com

   

  רינגוולד פרימרמן דליה

  ד"ר

  סמ' א'

  ד' 17-16

  סמ' ב'

  ג' 11-10

  בתיאום

  253

   

  7118

  dalia.ringwald@gmail.com

   

  שדה נאוה

  ד"ר

  א' 18:00

  בתיאום

   

   

  sadehnav@post.tau.ac.il

   

  שוורץ בלומה

   

   

   

   

  drsbkb@netvision.net.il

   

  שטרמן-הררי רונית

   

  סמ' א'

  ד' 16-14

  בתיאום

  239

   

  szteroni@netvision.net.il

   

  שלו-מבורך לילך

  פרופ'

  ג' 15-14

  בתיאום

  237

  9384

  lilachsm@tauex.tau.ac.il

   

  שם טוב נפתלי

  ד"ר

  סמ' א'

  א' 14-13

  בתיאום

   

   

  naphtaly75@gmail.com

   

  שני מיכל

  ד"ר

  סמ' א'

  ב' 19-18

  בתיאום

   

   

  michal.shani18@gmail.com

   

  שרעבי עדי

  ד"ר

  סמ' א'

  ה' 10-9

  בתיאום

  253

  7118

  adishara12@gmail.com

   

  תירוש דינה

  פרופ'

  ג' 13-12

  335

  8486

  dina@post.tau.ac.il

   

  תמיר ערן

   

  סמ' א'

  ג' 18-17

  סמ' ב'

  ה' 15-14

  233

  7122

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive