ד"ר מירי ימיני

מנהלת ביה"ס לחינוך סגל אקדמי בכיר
ד"ר מירי ימיני
טלפון פנימי: 03-6407116
פקס: 03-6409477
משרד: שרת, 337

מידע כללי

קוסמופוליטיות היא פתיחות. קוסמופוליטיות היא גם שייכות לעולם, רצון להכירו, להשתלב בו ולקבל את רבגוניותו. שייכות לעולם פירושה שייכות לישות שהיא גדולה מאומה ומדת ספציפיות, גדולה מתחום עיסוק, גיל ומגדר, גדולה מהשתייכות מגזרית כזו או אחרת, הגם שהקוסמופוליטיות מטבעה אינה שוללת השתייכות כזו. 

אני חוקרת את השפעת התהליכים הגלובאליים על מערכת החינוך הן ברמת המדיניות הארגון והן ברמת הפרט, התלמיד. אני מעוניינת להבין איך העולם המשתנה משפיע על החינוך ומה ניתן לעשות במסגרת זו על מנת לשפר את ההווה והעתיד של התלמיד הבודד במערכת הגלובאלית.

קורות חיים

השכלה:

1997-2000

B.Sc.

אוניברסיטת בן גוריון, מדעי הטבע (בהצטיינות יתרה)

2001-2003

M.Sc.

אוניברסיטת תל אביב, ביוכימיה (בהצטיינות)

2003-2008

Ph.D.

אוניברסיטת תל אביב, ביוטכנולוגיה

2005-2007

MBA

אוניברסיטת תל אביב

 

 

ניסיון מקצועי:

2008-2011

             ראש המרכז ליזמות ולחדשנות, המכללה האקדמית להנדסה

2008-2011

             מרצה מן החוץ, אוניברסיטת בן גוריון

 

 

ניסיון בבית הספר לחינוך ע"ש קונסטנטינר:

2012

                     מרצה  בחוג למדיניות ומנהל בחינוך

2017

                     מרצה בכירה בחוג למדיניות ומנהל בחינוך

 

 

מחקרים עיקריים:

אינטרנציונליזציה בחינוך, גלובליזציה וחינוך, ויזמות במערכת החינוך. 

 

הילכו שניים יחדיו? - היבטים גלובליים במערכת החינוך

מטרת הקורס להרחיב את הידע של המשתתפים בסוגיות מתקדמות הקשורות למימד הבינלאומי, בין- תרבותי והגלובאלי במערכת החינוך בדגש על סוגיות מקומיות רלוונטיות למדינת ישראל ברמת המדיניות, הארגון והפרט. בקורס מתקיימת חקירה מעמיקה בנושאים הקשורים למימד הבינלאומי של מערכת החינוך כולל היבטים כלכליים, תרבותיים, פוליטיים וחברתיים. בחלק הראשון, הסטודנטים יחשפו לידע הקיים בתחום זה במערכת החינוך החל מגני הילדים ועד למוסדות להשכלה גבוהה. בחלק השני, הסטודנטים יידרשו להכין עבודה סמינריונית מחקרית שתכלול מחקר עצמאי ותעמיק את הידע הקיים בתחום.

 

תכנון, ביצוע והערכת פרויקטים ניהוליים כולל ליווי ותמיכה

מטרת הקורס היא לאפשר לסטודנטים להתנסות באופן אקטיבי בביצוע של פרויקט ניהולי-חינוכי בו משולבים יחדיו מרכיבים ארגוניים, חינוכיים וניהוליים. במסגרת הקורס יידרשו הסטודנטים להציג את תכנון הפרויקט ושלבי ביצועו במפגשים השונים במהלך השנה, ולהגיש דו"ח פרויקט אקדמי-יישומי המשלב כתיבה אקדמית, סקירת ספרות, ודיווח על ייזום ויישום הפרויקט הלכה למעשה. תמיכה תינתן לסטודנטים באמצעות חשיפתם למודלים השונים העוסקים בשינויים ובחידושים בבית הספר, הדרכה אישית, ובאמצעות השתתפות פעילה בקבוצת למידה לאורך השנה.

 

יזמות בשדה החינוכי- מתיאוריה לפרקטיקה (סמינר)

הקורס משלב בין התיאוריה לפרקטיקה בתחום היזמות החינוכית. במהלך הקורס יחשפו המשתתפים לעיקרי התהליך היזמי, יכירו את מאפייני היזם וכן יבחנו את השדה החינוכי בראיה יזמית.  הקורס ישלב עבודה מחקרית עצמאית ועבודה קבוצתית. בקורס קיימת התמקדות במערכת החינוך בישראל וחקירת נושאים הקשורים ליזמות חברתית, שותפויות עם ארגונים עסקיים, ויזמות פנים וחוץ ארגונית. הסטודנטים יידרשו להכין עבודה סמינריונית מחקרית שתכלול מחקר עצמאי ותעמיק את הידע הקיים בתחום.

 

טיול בכפר הגלובלי - היבטים בין לאומיים במערכת החינוך (סמינר)

מטרת הקורס להרחיב את הידע של המשתתפים בסוגיות מתקדמות הקשורות למימד הבינלאומי, בין תרבותי והגלובאלי במערכת החינוך בדגש על סוגיות מקומיות רלוונטיות למדינת ישראל ברמת המדיניות, הארגון והפרט. בקורס מתקיימת חקירה מעמיקה בנושאים הקשורים למימד הבינלאומי של מערכת החינוך כולל היבטים כלכליים, תרבותיים, פוליטיים וחברתיים. בחלק הראשון,  הסטודנטים יחשפו לידע הקיים בתחום זה במערכת החינוך החל מגני הילדים ועד למוסדות להשכלה גבוהה. בחלק השני, הסטודנטים יידרשו להכין עבודה סמינריונית מחקרית שתכלול מחקר עצמאי ותעמיק את הידע הקיים בתחום.

 

אוריינות אקדמית

מטרת הקורס היא לאפשר לסטודנטים להכיר, לרכוש וליישם מיומנויות אוריינות מדעית הנדרשות להצלחה בלימודים לתארים מתקדמים. במהלך הקורס הסטודנטים ילמדו תכנים המסייעים ללמידה בדגש על כתיבה אקדמית מחקרית. הסטודנטים יתנסו במגוון משימות החיוניות ללימודיהם באוניברסיטה כולל אפיון ואיתור מידע נדרש, ארגון המידע, איתור נושא למחקר, הצגת שאלות מחקר ופיתוח מתודולוגיה מתאימה, ביצוע סקירת ספרות, תיאור הממצאים ודיון. הקורס כולל הרצאות והדגמות לכל אחד מהנושאים שיתקיימו באמצעות למידה מקוונת, עבודה בקבוצות ומפגשים פרונטאליים עם צוות הקורס.

תחומי מחקר והוראה

תחומי מחקר: חינוך ליזמות, אינטרנציונליזציה במערכת החינוך, חדשנות במערכת החינוך

תחומי הוראה: יזמות בניהול בתי ספר, ניהול וחדשנות במערכת החינוך, אינטרנציונליזציה במערכת השכלה גבוהה

 

פרסומים נבחרים (2014-2017)

Miri Yemini, Hed Bar-Nissan and Oria Yardeni-Kuperberg. 2014. Between "us" and "them": Teachers' perceptions on the national versus international composition of the Israeli history curriculum. Teaching and Teacher Education 42 (2014), 11-22.

Miri Yemini, Hed Bar-Nissan and Yossi Shavit. 2014. Cosmopolitanism versus nationalism in the Israeli education. Comparative Education Review 58 (4), 708-728.

Miri Yemini and Netta Sagi. 2015. School–Nongovernmental Organization Engagement as an Entrepreneurial Venture: A Case Study of Sunlight’s Engagement With Israeli Schools. Educational Administration Quarterly 51(4), 543-571.

Miri Yemini and Alexandra Fulop. 2015. The international, global and intercultural dismensions in schools: An analysis of four internationalised Israeli schools. Globalisation, Societies and Education 13(4), 528-552.

Miri Yemini and Yuval Dvir. 2016. International Baccalaureate as a litmus test revealing conflicting values and power relations in the Israeli education system. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education 37(2), 310-323.

Miri Yemini and Yifat Bronshtein. 2016. The global-local negotiation: between the formal and the implemented history curriculum in Israeli classrooms. Globalization, Societies and Education. 14(3),345-357.

Yuval Dvir and Miri Yemini. 2017. Mobility as a Continuum: European Commission Mobility Policies for Schools and Higher Education. Journal of Education Policy (32)2, 198-210.

Miri Yemini, Ariel Cegla, and Netta Sagie. 2017. A comparative case-study of school-LEA-NGO interactions across different socio-economic strata in Israel. Journal of Education Policy, In print.

Heela Goren and Miri Yemini. 2017. Global citizenship education redefined – A systematic review of empirical studies on global citizenship education. International Journal of Educational Research 82, 170-183.

Heela Goren and Miri Yemini. 2017. The global citizenship education gap: Teacher perceptions of the relationship between global citizenship education and students’ socio-economic status. Teaching and Teachers Education 9-22.

 

 

 

פעילות ותפקידים:

תפקידי עבר:

ראש המרכז ליזמות במכללה האקדמית להנדסה.

יו"ר ועדה להכרת תארים, משרד החינוך.

חברת צוות לאומי למומחי רפורמה בהשכלה גבוהה (תהליך בולוניה).

 יו"ר קהילת חינוך, האגודה הסוציולוגית הישראלית

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive