נציגות מכובדת לבית הספר לחינוך ביום עיון

יום העיון בנושא " DSM-5 שינויים וחידושים" התקיים בבית חולים שיבא שבתל השומר, לרגל הוצאתו של ה- DSM-5 וזאת על מנת לדון בשינויים והחידושים בספר הקלסיפיקציות החדש.

14 אוקטובר 2013
DSM-5 שינויים וחידושים

לכנס הוזמנו להרצות חברות הסגל האקדמי הבכיר מהחוג לחינוך מיוחד וייעוץ חינוכי פרופ' מיכל אל-יגון, ראש התכנית ללקויות למידה בתואר שני ופרופ' אסתר דרומי שהיא גם חברת ועד העמותה. הרצאתה של פרופ' אל-יגון עסקה בשינויים בהגדרת לקות למידה ב-DSM-5 ואילו הרצאתה של פרופ' דרומי עסקה בחידושים בהגדרת האוטיזם ב-DSM-5.

פרופ' אל-יגון הציגה דיווחים לפיהם שכיחות לקות הלמידה בקרב ילדים ומתבגרים במדינות השונות מוערכת בין 5%-15% ושכיחות הלקות בקרב מבוגרים מוערכת ב – 4%, מכלל האוכלוסייה.

.(DSM-5, American Psychiatric Association, 2013)

 

הרצאתה עסקה בילדים ומתבגרים עם לקות למידה, והתמקדה בסקירת השינויים שחלו בהגדרת הלקות כך לדוגמא, עסקה בשינוי מארבע תתי-קטגוריות לשימוש בקטגוריה כללית   ,SLDשינוי ההתייחסות לפער שבין רמת-האינטליגנציה וההישגים והוספת ההתייחסות לדרגות החומרה. בהרצאה נידונו בהרחבה שינויים אלו וכן ההשלכות הצפויות בקשר לשיתופי פעולה בין מערכת הבריאות למערכת החינוך.

 

פרופ' דרומי דווחה כי על פי הפרסום הרשמי אשר יצא לאור ביוני 2013, צומצמו מספר האבחנות וכולן תקבלנה שם אחד ASD.  לא יעשה עוד שימוש במונח PDD  או אספרגר. הגדרת הלקות על הרצף האוטיסטי תהיה על פי שני תחומים בלבד (Dyad) ולא שלושה תחומים כמו בעבר (Tryad).

שני התחומים הם: 1) לקות בתקשורת חברתית ובאינטראקציה הדדית ו-2) דפוסי התנהגות מוגבלים וחזרתיים, פעילויות ותחומי עניין מצומצמים (RRBI).

כמו כן נבנה סולם של 3 דרגות חומרה אשר נקבעות על פי מידת הצורך בתמיכה לשם תפקוד והסתגלות. החל מצורך הכרחי בתמיכה בכל תפקודי החיים (3) ועד לצורך במצבים ובהקשרים מסוימים בלבד (1).

על מנת לקבל אבחנה צריכים להתקיים שלושה תנאים נוספים:

1) הסימנים חייבים להיות קיימים מוקדם בילדות  2) כל הסימנים יחד גורמים ללקות קלינית מובהקת בתחום החברתי, הלימודי, התעסוקתי, והתפקודי של הנבדק 3) הקשיים החברתיים חמורים יותר מהצפוי על פי הרמה ההתפתחותית הכללית של הנבדק.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive