בין התמחות לבין תחומיות

יום עיון של חברי הסגל הבכיר- תשע"ט

22 אוקטובר 2018
יום עיון של חברי הסגל הבכיר- תשע"ט

סגל בית הספר לחינוך הקדיש את יום העיון לפתיחת שנת הלימודים תשע"ט להעמקת ההכרות בין חברי הסגל ולמידה משותפת של אתגר הבין תחומיות במחקר והוראה. 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive