ספר חדש מאת ד"ר מירי ימיני ונטע שגיא

יזמות וחינוך, סוגיות במנהל ומדיניות

10 מאי 2018
יזמות וחינוך, סוגיות במנהל ומדיניות

הספר, אחד הראשונים מסוגו, עוסק בתחום של מדיניות ומינהל חינוך בהקשר של יזמות בשדה החינוך כתופעה חשובה, ההולכת ומתרחבת במערכת החינוך ובשיח על אודות חינוך. בספר מוצגים בפני הקוראים מחקרים אמפיריים עדכניים בתחום, רובם מתמקדים במערכת החינוך הישראלית, הבוחנים את סוגיות המפתח בתחום היזמות בחינוך.

 

המחקרים בספר נעים בין הרמות השונות במערכת החינוך, החל מקובעי המדיניות ברמה הארצית, דרך מנהלי בתי ספר והורים, ועד לעמותות וגורמים חיצוניים הפועלים בחינוך. הספר נולד מתוך רצון ליצור שיח שיטתי ומעוגן-תאוריה בנושא יזמות במערכת החינוך, תוך הצגת הקשר אמפירי ברור לשדות המחקר השונים הסובבים את העשייה הבית-ספרית.

 

בכל אחד מפרקי הספר, למעט פרקי המבוא, המתודולוגיה והסיכום, מוצג פן אחר של יזמות ברמת הארגון – בית הספר. הספר כולו, וכל אחד מפרקיו, מעוגנים היטב בספרות המדעית העדכנית בתחום היזמות, וכך מציגים בפני הקורא אופק רחב של ידע תיאורטי ומעשי שנצבר בנושא זה ברחבי העולם וגם בישראל.

תמונת הכריכה - ספר יזמות

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive