ברכות לפרופ' משה ישראלאשוילי

לרגל קבלת פרס

04 יוני 2017
איש מרים ידיים על צוק

סגל בית הספר לחינוך שמח מאוד לברך את

פרופ' משה ישראלאשוילי

על פרסום הספר

Israelashvili, M., & Romano, J. L. (Eds.) (2017). The Cambridge Handbook of International Prevention Science.

Cambridge, UK: Cambridge University Press. .

 ולרגל קבלת פרס

  International Collaborative Prevention Research Award

לשנת 2017

שהוענק על ידי

 The Society for Prevention Research (SPR)

על תרומתו הייחודית לקידום המחקר הבינלאומי בתחום המניעה של התנהגויות בעיתיות והטיפוח של התנהגויות מסתגלות

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive