ברכות למקבלי התואר "דוקטור לפילוסופיה"

ביה"ס לחינוך מברך את 18 מקבלי התואר "דוקטור לפילוסופיה" בטקס תשע"ז ומאחל להם הצלחה בהמשך דרכם האקדמית ומקצועית!

21 יוני 2017
ברכות למקבלי התואר "דוקטור לפילוסופיה"

רשימת מקבלי התואר "דוקטור לפילוסופיה"

בטקס תשע"ז

 

ד"ר אלונה אורן

נושא העבודה: היבטים פרגמטיים של הלקסיקון המוקדם בקרב ילדים עם לקות על הרצף האוטיסטי ופעוטות עם התפתחות טיפוסית

מנחה: פרופ' אסתר דרומי

 

ד"ר רותי אלדג'ם

נושא העבודה: תהליכי למידה לא פורמלית בעידן הנייד

מנחה: פרופ' רפי נחמיאס

 

ד"ר פז אלניר

נושא העבודה: פועלם של מכוני החגים הקיבוציים ברמת יוחנן ובבית השיטה ותרומתם לתרבות העברית בשנים 1954 - 1996

מנחים: פרופ' יובל דרור ופרופ' אבנר בן עמוס

 

ד"ר רועי בן מנחם 

נושא העבודה: חוכמת רחוב וביטוייה בחיי היומיום – שתי נקודות מבט: בני נוער בסיכון ועובדי נוער ברחוב

מנחים: פרופ' אברהם יוגב ופרופ' נתי רונאל

 

ד"ר גאדה ג'ברין

נושא העבודה: התפתחות החשיבה הלוגית הפורמלית: המקרה של אוכלוסייה בוגרת

מנחה: פרופ' דוד חן

 

ד"ר אורנה ועדיה

נושא העבודה: מפות בספרי לימוד והדמיון המרחבי – מערכת החינוך היישובית והישראלית 1903 - 1967

מנחים: פרופ' אבנר בן עמוס ופרופ' יורם בר-גל

 

ד"ר אלון זינר

נושא העבודה: הקשר בין פונקציות קשב, תפקודים אינטלקטואליים, סימפטומים של חרדה ותפיסת חוללות עצמית בקרב ילדים עם ADHD  ובלעדיו

מנחה: פרופ' לילך שלו-מבורך

 

ד"ר לימור טל

נושא העבודה: אמצעים חינוכיים בלתי פורמליים בחינוך יהודי פלורליסטי –

ארגון בינ"ה כדוגמה

מנחה: פרופ' יובל דרור

 

ד"ר חיותה טמיר

נושא העבודה: כניסת בוגרי מכללות ואוניברסיטאות לשוק התעסוקה

מנחה: פרופ' אברהם יוגב

 

ד"ר עידית ליבנה

נושא העבודה: הסללה בין מסלולים ובתוכם: הסללה דה יורה והסללה דה פקטו בחינוך התיכון בישראל

מנחים: פרופ' אברהם יוגב ופרופ' חנה איילון

 

ד"ר חילף נאדר

נושא העבודה: שימוש בתיאוריות מתחום ההוראה ומתחום החינוך המתמטי לבחינת ידע מורים לגבי הגדרות בגיאומטריה

מנחה: פרופ' דינה תירוש

 

ד"ר מסדה סטודני

נושא העבודה: דרכים להנעת עובדים בגן ילדים

מנחה: פרופ' יזהר אופלטקה

 

ד"ר אנדריי קוז'וכוב

נושא העבודה: הכשרת מורים בסביבות לימודיות אישיות מתפרסות

מנחה: פרופ' איליה לוין

 

ד"ר אסי קופרמן

נושא העבודה: תפיסות ילדי החטיבה הצעירה את מהותם ותפקודם של התקנים בעלי התנהגות מסתגלת - רובוטים

מנחה: פרופ' דוד מיודוסר

 

ד"ר גונן רווה

נושא העבודה: על ילדים המבנים יכולות תכנון דרך מרחב תכנות

מנחה: פרופ' דוד מיודוסר

 

ד"ר רובנה רוסנסקי

נושא העבודה: התפתחות מקצועית של פרחי הוראה במסגרת הכשרה המטפחת הערכה לשם למידה (הל"ל): מיקוד בתפיסות, בידע תוכן פדגוגי, בגילוייהם בפרקטיקה ובזיקות ביניהם

מנחה: פרופ' מנוחה בירנבוים

 

ד"ר רונית שטרמן-הררי

נושא העבודה: הלקות התחבירית של ילדים עם לקוי שמיעה, הקשר בינה לבין קשיים בקריאה ובחינה אמפירית של כיווני טיפול בה

מנחה: פרופ' נעמה פרידמן

 

ד"ר חיים שלמה

נושא העבודה: תהליכי הסתגלות המורים לחיי הפרישה

מנחה: פרופ' יזהר אופלטקה

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive