תכנית אקדמיה כיתה

תכנית הדגל של משרד החינוך - שנה שלישית

29 מאי 2017
אקדמיה כיתה

תכנית אקדמיה כיתה - תכנית הדגל של משרד החינוך 

בשנת הלימודים תשע"ח תתקיים זו השנה השלישית תכנית של משרד החינוך 'אקדמיה כיתה', שמטרתה לשפר את תהליך הכשרת המורים תוך התנסות קלינית משמעותית בשדה. ההכשרה  כוללת מעטפת של התנסות מעשירה בתנאי אמת ומשוב והדרכה רציפים. אלה מזמנים לסטודנטים התבוננות רחבה במורכבות תפקידיו של המורה, ומציידים אותם במיומנויות הוראה ועשייה בית ספרית ומערכתית כוללת.

לפרטים נוספים באתר התכנית

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive