פרופ׳ איליה לוין וד׳׳ר דינה ציבולסקי - 2 ספרים חדשים

הספרים עוסקים במגמות חדשניות בחינוך מדעי מבוסס חקר בעידן הדיגיטלי.

21 דצמבר 2017
פרופ׳ איליה לוין וד׳׳ר דינה ציבולסקי - 2 ספרים חדשים

סגל בית הספר לחינוך שמח מאוד לברך את פרופ׳ איליה לוין וד׳׳ר דינה ציבולסקי על פרסום של שני ספרים שיצאו לאור בעריכתם.

 

הספרים עוסקים במגמות חדשניות בחינוך מדעי מבוסס חקר בעידן הדיגיטלי.

 

Levin, I., & Tsybulsky, D. (Eds.) (2017). Optimizing STEM Education with Advanced ICTs and Simulations. 371 pages. Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-2525-7.

 

Levin, I., & Tsybulsky, D. (Eds.) (2017). Digital Tools and Solutions for Inquiry-Based STEM Learning. 344 pages. Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-2528-8.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive