הדרכת הורים עפ"י מחומש ההורות - קידום הורות מיטבית (ליועצים חינוכיים)

בשנה"ל תשע"ט מתקיימים לימודי שנה ב' בלבד!

 

במסגרת תכניות אופק 7-9 ליועצים חינוכיים

 

​(המידע רלבנטי למחזור שהתחיל בשנה"ל תשע"ח בלבד)

רכזת ומנחה: פרופ' דורית ארם

 

רציונאל:

ההתבוננות על התופעות והשינויים במאה העשרים ואחת ועל צורכיהם של ההורים מצביעה על מורכבות גדולה מאשר בעבר. חלו שינוים במבנה המשפחה, בחלוקת התפקידים במשפחה ובאורחות החיים. כך לדוגמא, עלתה מאוד שכיחותם של האבות והאימהות הנושאים באחריות כפולה לעבודה ולמשפחה. הגיל שבו הילדים משתלבים במסגרות החינוך יורד, ומספר השעות שההורים נמצאים מחוץ לבית עולה. החברה נעשתה תחרותית והישגית, וקיימת העצמה והאצה של תופעות חברתיות באמצעות תהליכי הדיגיטציה.  כמו כן, הולכים וגדלים הפערים החברתיים ומשפחות רבות ניצבות בפני לחצים כלכליים, וכתוצאה מכך חוות מתח.  שינוים אלו דורשים התייחסות גם מצד המערכת החינוכית שכן ההורים זקוקים לייעוץ והדרכה.

גם  אנשי החינוך במסגרות השונות זקוקים לתמיכה, הכוונה וייעוץ ייחודיים. הם אלה שפוגשים את ההורים ברמה היומיומית. תפקידן של היועצות הן בהנחיית הצוות החינוכי והן בבמתן הדרכה להורים היא בעלת חשיבות עליונה. תכנית זו באה להציע ליועצות לאורך כל הרצף, מגן ועד תיכון, תכנית ייחודית להדרכת הורים. יש חשיבות להרחבת הידע של היועצות בתחום המשפחה וההורות, להבנת המאפיינים ההתפתחותיים  של הילדים מגן ועד תיכון, וכן להבנת האתגרים בעבודתן בתוך בתי הספר ועם צוותי החינוך.

 

מטרות

  1. הבנת המורכבות של הורות  ברצף ההתפתחות מהגיל הרך ועד הבגרות.
  2. הכרת דרכי התבוננות מובנות במשפחות ובחינת הנושאים והקשיים אתם מתמודדים ההורים.
  3. הכרת  עקרונות להורות מיטיבה ורכישת כלים ליישום עקרונות אלו.
  4. התנסות בדרכים מעשיות לייעץ להורים הן ברמה פרטנית והן ברמה קבוצתית.

העקרונות והכלים יוצגו ויילמדו בהקשר להתפתחות תקינה תוך התייחסות לסוגיות התפתחותיות מהגיל הרך ועד הבגרות.

 

שיטת הלימוד:

הקורס משלב בין סדנאות,  הרצאות, דיונים והדרכה על הדרכה

  1. בחלקו הראשון של הקורס תבנה תשתית הידע בתחום, יילמד מודל להורות מיטיבה ויידונו נושאים התפתחותיים המעלים תהיות וקשיים בהורות לילדים ברצף ההתפתחותי  (לדוגמה:  גמילה, מעברים, התמודדות במצבי חירום, התמודדות עם פחדים, קשיים בויסות עצמי ועוד) לאור המודל והמחקר העדכני בתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית.
  2. בשנה הראשונה של הקורס היועצות תלמדנה מהי יוזמה ותידרשנה לתכנן יוזמה הקשורה להדרכת הורים  וכן להדריך הורים באופן פרטני (אישי).
  3. בשנה השנייה יושם דגש על ליווי ויישום היוזמה הקשורה בהדרכת הורים בקבוצה, כאשר בשיעורים יתקיימו דיונים הן בהקשר ליוזמה, הן בנושאים התפתחותיים והן בסוגיות שיעלו מתוך ההתנסות של היועצות, עליהן תינתן הדרכה בהתאם. 

 

דרישות הקורס:

  1. כתיבת הצעת יוזמה וליווי שתי משפחות וייעוץ בנושא הורות מיטיבה  - שנה א'
  2. יישום יוזמה הקשורה בהנחיית קבוצת הורים והדרכתם בנושא הורות מיטיבה  – שנה ב'

 

מבנה התכנית:

תכנית דו-שנתית, 60 שעות בכל שנה. סה"כ  120 שעות.

מועד:  יום חמישי, אחת לשבועיים, בין השעות 16:00 - 19:15.   

מיועד לבעלי דרגות 2-9 באופק חדש.
דמי רישום בסך 130 ש"ח (סכום זה אינו מוחזר במקרה של ביטול מכל סיבה שהיא)

 

 

​(המידע רלבנטי למחזור שהתחיל בשנה"ל תשע"ח בלבד)

 

למידע נוסף: טלפון 03-6408162, 03-6406260  דוא"ל: morim@tauex.tau.ac.il

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive