הכשרת מנהיגות חינוכית מתוקשבת

תכנית התקשוב החדשה

 (תכנית לדרגות 1-6)
ביוזמת המינהל למדע ולטכנולוגיה, אגף טכנולוגיות מידע, משרד החינוך

- מיועד למורי מחוז המרכז

פיתוח יחידות הוראה בתקשוב

תכנית התקשוב הלאומית מקדמת תהליכים חינוכיים בבתי הספר במטרה להפכם לארגונים מתוקשבים, בתכנית מושם דגש על הטמעת פדגוגיה חדשנית ועל פיתוח אוריינות דיגיטלית במגוון תחומים במטרה להשביח תהליכי הוראה, למידה והערכה ולקדם תהליכים חברתיים-שיתופיים.

התכנית המוצעת בזאת, מהווה חלק מההתפתחות המקצועית של המורים.  היא מאפשרת הצמחת מורים מובילים פנים-בית-ספריים, בעלי הכשרה עדכנית והולמת, ככוח מניע ותומך בצוות המורים.  

 

מטרות התכנית ויעדיה

  • היכרות עם תכנית התקשוב הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21

  • הכשרת מנהיגות חינוכית להובלת תהליך פיתוח של יחידות הוראה בסביבות עתירות טכנולוגיה בבתי הספר ושילובם בתחומי הדעת השונים בכל שכבות הגיל.

 

תכנים
התרבות הדיגיטאלית והשפעתה על החינוך, החדרת שינויים במערכת החינוך, אוריינות המאה ה-21, תהליכי למידה ואסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה, דגמי הוראה בסביבה מתוקשבת, סוגיות באתיקהערכים וקניין רוחני ברשת, כישורי הנחייה בסביבה דיגיטאלית.


קהל יעד
רכזי תקשוב ומורים מובילים בבית ספרם, אנשי חינוך בעלי ידע וניסיון בהוראה מקוונת, הרוצים להשתלב בקהילה לומדת המפתחת יחידות מתוקשבות המשולבות בהוראה.
- מיועד למורי מחוז המרכז

התכנית מוכרת במסגרת "אופק חדש" לדרגות 1-6.


​היקף
 120שעות לגמול עם ציון (60 שעות בכל שנה).
התכנית מוכרת במסגרת "אופק חדש" לדרגות 1-6.

 

מועד
רביעי 19:15-16:00 דו-שנתי 

 

להגשת מועמדות יש לפנות לגב' אפרת משעל:

דוא"ל: tikshuvmatem@gmail.com

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive