מורה יוזם ומפתח סביבות למידה מגוונות בהלימה למיומנויות המאה ה-21

במסגרת תכנית הפיתוח המקצועי לעו"ה, לקידום לדרגות 9-7

 

רציונל התכנית:

תכנון, עיצוב ופיתוח של סביבות למידה מתוקשבות, המכילות פעילויות אינטראקטיביות, מצריך ידע ומומחיות במספר רב של תחומים: ארגון תוכן מילולי וחזותי, עיצוב ואפיון מסך, ארכיטקטורה של ממשקים, פיתוח הדמיות ועולמונים, פיתוח משחקים, שילוב בין תוכן לתקשורת ועוד.

בקורס זה נתמקד בלב הסביבה הלימודית, בפיתוח של פעילות אינטראקטיבית. בקורס נכיר את העקרונות של פיתוח עולם תוכן: קביעת אוכלוסיית יעד והכרת מאפייניה, תחקיר תוכן, התאמת התוכן לסוג הפעילות הלימודית האינטראקטיבית, הגדרת מטרות הפעילות, משך הזמן לביצוע, משתני הפעילות, אופן הצגתה, תכנון הממשק למשתמש.

התכנית תעסוק בפיתוח התמחות של מורים בבניית שיעורים ויוזמות המשלבות טכנולוגיה בהוראה תוך שימוש ביצירתיות, חדשנות, חשיבה ביקורתית, למידה של תפיסות חדשות על שילוב טכנולוגיות, יוזמה והסתגלות לשינויים.

מטרת התכנית היא לפתח את המורים, הנמצאים בשלב מתקדם בפיתוח המקצועי שלהם, כמורים יוזמים ומובילי שינוי בבתי הספר, כדי שיחוללו שינוי ויפתחו סביבות למידה מאתגרות . במהלך התכנית הם ירכשו ידע וכלים אשר יסייעו להם לקדם  יזמות חינוכית –המבטאת חשיבה חדשנית, לשילוב הטכנולוגיה לקידום למידה חווייתית המטפחת חשיבה ויצירתיות.

פיתוח היוזמות ויישומן ייעשה, תוך הבניה של הידע הנדרש להשגת התוצאות הרצויות, הערכת תרומתן ותיעודן.

במהלך התכנית ייחשפו חברי הקבוצה  לתכנים עדכניים ומחקר בתחומי היזמות החינוכית. בנוסף, יושם דגש על העמקת הלמידה העצמית, תוך שימוש במחוונים.

פיתוח היוזמות ייעשה בחשיבה משותפת עם שותפי בבית הספר  ביניהם: הנהלת ביה"ס, מורים ועמיתים, ולעיתים גם עם גורמי חינוך ברשות ומדריכים מקצועיים.

 

היקף:  

120 שעות במהלך שנתיים, 60 שעות בכל שנה.

 

פירוט מסגרת הלימודים

לימודים עיוניים:

שנה א:

  1. לימוד כלים טכנולוגיים לשילוב בתהליכי הוראה-למידה-הערכה
  2. המורה כמנהיג מחולל  שינוי, יוזמה ומנהיגות, יוזמות מעצבות מציאות.
  3. תפיסות חדשות של שילוב טכנולוגיה בהוראה וחשיפה וניתוח של יוזמות
  4. אתגרים בהכנסת יוזמה חדשה לבית הספר
  5. מרכיבים בפיתוח יוזמה, תכננון היוזמה ורפלקציה – אישית ובקבוצה.

​שנה ב'

 מאפיינים של אמצעי למידה אינטראקטיביים

  1. מיומנויות חשיבה מסדר גבוה ושימוש בטכנולוגיה
  2. מאפיינים של עבודה שיתופית
  3. המורה כחוקר – יסודות מחקר איכותני
  4. הערכות לקראת "הרצת" היוזמה – הצגת הכלים, תכנון הפעילות וכד', למידת עמיתים.
  5. יישום והערכה

​מפגשי ליווי והנחייה:

שנה א'
הפעילות תשלב מפגשי  סדנאות, מפגשים קבוצתיים ואישיים בכל שלבי ביצוע העבודה המעשית.

שנה ב'
הפעילות תשלב מפגשים אישיים וקבוצתיים להנחיית המורים בכל שלבי ביצוע היוזמה המעשית.

 

מועד: ימי רביעי, אחת לשבועיים,  בין השעות 16:00 – 19:15  

 


הרשמה:

דמי רישום בסך 130 ש"ח (סכום זה אינו מוחזר במקרה של ביטול מכל סיבה שהיא).

יש למלא טופס הרשמה.

מספר המקומות מוגבל.

​רכזת מקצועית: הילית קוגמן , טלפון להתקשרות: 03-6406260  דוא"ל: morim@tauex.tau.ac.il

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive