• ראשי
 • סדנת התמחות בהוראה / תשע"ט

  סדנת חובה לצורך קבלת רישיון הוראה

  יועצת אקדמית: איוה עתיר

  רכזת ההתמחות: רעות שפר

  ההרשמה לשנה"ל תשע"ט סגורה

  התמחות בהוראה - מידע ורישום

  מידע אודות שנת ההתמחות:

  להלן סעיפי הוראות הקבע בחוזר מנכ''ל עה/4(ג):

  24–8.2   התמחות וכניסה להוראה - עדכון

  ההתמחות בהוראה הינה חובה החלה על תלמידי תעודת ההוראה באוניברסיטאות שהחלו את לימודיהם משנת תשס"ג ואילך. השנה הראשונה בהוראה מהווה את שנת ההתמחות בהוראה.
  עבודת ההוראה של המתמחה מתבצעת בליווי מורה חונך, לצורך תמיכה ועיצוב דפוסי עבודה פרופסיונאליים. הצלחה בשנה זו מהווה תנאי לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה.

   

  חובת התמחות בהוראה - קהל יעד:

  ההתמחות בהוראה (סטאז') מתבצעת בשנת העבודה הראשונה במערכת החינוך, והיא חובה על כל בוגרי המסלולים ללימודי תעודת הוראה. ניתן להשתלב בהתמחות החל משנת הלימודים האחרונה לתואר ולתעודת ההוראה.  על כל מתמחה להצטייד באישור סיום לימודים ממוסד ההכשרה  לצורך השיבוץ במערכת החינוך.

  פטורים מהתמחות הם עובדי הוראה קבועים במערכת החינוך, או בעלי ותק של 5 שנים בהוראה, לאחר קבלת אישור לפטור מסטאז' מהמפקח מר משה מאיר.

   

   

  המרכיבים המתקיימים בשנת ההתמחות בהוראה:

  • בשנת ההתמחות מועסק המורה המתמחה במערכת החינוך בזיקה לתחומי הכשרתו. העבודה בהוראה היא בשכר, בהיקף של שליש משרה לפחות וזאת למשך חצי שנת לימודים לפחות (באותה השנה(
  • שנת ההתמחות מחייבת את המתמחה לעסוק בהוראה בליווי מקצועי של חונך, שהוא איש סגל במערכת החינוכית בה עובד המתמחה. 
  • שנת ההתמחות מחייבת את המתמחה להשתתף, לצד עבודתו, בסדנת התמחות בהוראה. 
  • במהלך שנת ההתמחות מתקיימים שני תהליכי הערכה לגבי המתמחה (הערכה מעצבת והערכה מסכמת).

   

  תכני סדנת ההתמחות:

  • סוגיות פרופסיונאליות כלליות בתחומי הפדגוגיה, הדידקטיקה, הזהות המקצועית וההתפתחות המקצועית.
  • ילובנו היבטים שונים בעבודת המורה ובהם תהליך הכניסה למערכת הבית-ספרית וההשתלבות בה לאורך השנה, אינטראקציות של המורה עם ההורים, התלמידים ובעלי התפקיד השונים בבית-הספר, יחסי מתמחה ומורה חונך בהקשר לתמיכה ולהערכה.

   

  המתמחה יקבל בסוף שנת ההתמחות רישיון לעיסוק בהוראה בתנאים הבאים:

  • עמידה בהצלחה בהערכה המסכמת בסוף שנת עבודתו הראשונה כמורה.
  • עמידה בהצלחה בדרישות סדנת ההתמחות בהוראה.
  • סיום תואר ראשון ותעודת הוראה.

   

  לחץ כאן לנוהלי ההתמחות בהוראה (סטאז') באתר משרד החינוך

  באתר ניתן למצוא מידע רב בנושא "שנת ההתמחות" הכולל הסברים לגבי ההתמחות, דרכי הכנת קורות חיים, הכנה לריאיון עבודה, הצעות עבודה וקבוצות דיון.

   

  מסגרות ההתמחות:

  ההתמחות תיעשה ככלל בשכבת הגיל ובהתמחויות שהוכשר להן המתמחה במהלך לימודיו, החל מגן הילדים ועד לכיתה י"ב.

  נוהל חדש בעניין מסגרות תוספתיות תשע"ט:  תקף לכל מי שמועסק במסגרת תוספתית – כלומר שהבעלות שמעסיקה את המתמחה אינה משרד החינוך.

  אנא קראו אותו וידעו את הגוף המעסיק שלכם כי התאריך האחרון להגשת הקול הקורא הוא יום שלישי, כ"ז בתמוז תשע"ח, 10 ביולי 2018.

  נוהל חדש בעניין מסגרות תוספתיות להתמחות תשע"ט ( אתר משרד החינוך, יוני 2018)

  קול קורא מסגרות מאושרות תשע"ט

   

  מצגת חובות וזכויות המתמחים

   

  השיבוץ להתמחות:

  על המועמד להתמחות לחפש את משרת ההוראה בהתאם למקצוע ההוראה.

  המעוניינים לעבוד בבתי ספר יסודיים יפנו למפקחים הכוללים על בתי הספר במחוזות השונים במשרד החינוך או למפקחים המקצועיים.

  המעוניינים לעבוד בחטיבות הביניים או בבתי ספר התיכוניים יפנו ישירות למנהלי בתי הספר.

  לאחר מציאת מקום העבודה יש למלא טופס שיבוץ לשנת ההתמחות בהוראה אשר יאושר ע"י מרכזת ההתמחות של המוסד.

   

  הרשמה לסדנת ההתמחות בהוראה

  הסדנה מתקיימת בימי ראשון, אחת לשבועיים, בין השעות 19:15 - 16:15 סה"כ 15 מפגשים.

  היקף הסדנה: 60 שעות. 

  ההרשמה לבוגרי האוניברסיטאות בעלות דמי טיפול בסך 150 ש"ח בלבד.

  לבוגרים ממוסדות אחרים, הקבלה תהיה על בסיס מקום פנוי ובתשלום שכר לימוד בהתאם להנחיית משרד החינוך – סך של 1,194 ש"ח.

  ההרשמה לשנה"ל תשע"ט סגורה

  למידע נוסף: רכזת ההתמחות - רעות שפר

  טלפונים:  6406260, 03-6408466   דוא"ל morim@tauex.tau.ac.il

   


  לקראת שנת ההתמחות - אגרת משרד החינוך

  מצגת הסברה מטעם המרכז לקראת סדנת ההתמחות בהוראה באוניברסיטת תל-אביב

  מצגת מידע מטעם משרד החינוך - תהליכים בקליטה לעבודה

  טפסים שימושיים במהלך שנת ההתמחות:

   

   

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive