טופס רישום תש"פ - הנחיית קבוצות במעגל החיים

יש למלא טופס זה ולצרף קורות חיים והעתק תעודת השכלה אקדמית ממוסד אקדמי מוכר
יתקיים ראיון קבלה

בסיום מילוי הטופס יידרש תשלום דמי רישום בסך 350 ש"ח

9 ספרות
(הודעות ומידע יישלחו בדוא"ל בלבד)
(לעו"ה בשבתון בלבד)
לאחר בחירת הקובץ יש ללחוץ על העלאה
גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות: gif jpg jpeg png bmp tif txt rtf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx avi mov mp3 ogg wav rar zip
לאחר בחירת הקובץ יש ללחוץ על העלאה
גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות: gif jpg jpeg png bmp tif txt rtf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx rar zip

נוהלי המרכז (תקף גם לגבי עובדי הוראה בשבתון) 

  1. השתתפות בתכנית מותנית בהסדרת תשלום שכר לימוד לפני תחילתה, בהתאם להודעה שתישלח בדוא"ל וכמפורט באתר.
  2. הודעות על ביטול רישום/הפסקת לימודים יש להעביר למשרדי המרכז בכתב בלבד (פקס/דוא"ל). על התלמיד מוטלת האחריות לוודא כי הודעתו התקבלה.
  3. דמי הרישום ושכר הלימוד יוחזרו במלואם במקרה של ביטול תכנית על ידי המרכז.
  4. דמי הרישום אינם כלולים בשכר הלימוד ואינם מוחזרים במקרה של ביטול ע"י הנרשם,  ו/או במקרה של אי-קבלה לתכנית, בכל שלב ומכל סיבה שהיא.
  5. דמי ביטול בהיקף של 10% משכר הלימוד ייגבה עבור ביטול רישום/הפסקת לימודים שיגיע בכתב משבוע לפני פתיחת התכנית ועד מועד שני מפגשים מתחילתה.
  6. דמי ביטול בהיקף של 25% משכר הלימוד ייגבה עבור הפסקת לימודים שתגיע בכתב ממועד המפגש השלישי ועד מועד המפגש השישי (כולל) מתחילת התכנית.
  7. דמי ביטול בהיקף של 100% שכר לימוד ייגבה עבור הפסקת לימודים שתגיע בכתב ממועד המפגש השביעי של התכנית.
  8. דמי ביטול בסך 65/130 ש"ח: בתכניות מטעם משרד החינוך, מכל סיבה שהיא.
  9. הנהלת התכנית תהיה רשאית להחליט על הפסקת לימודיו של תלמיד עקב אי-עמידה בדרישות האקדמיות ו/או המנהלתיות, או בשל קשיי השתלבות, וזאת לאחר הליך שימוע.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive