עוז לתמורה - מידע

ליצירת קשר

ד"ר יפה בן-עמי, מנהלת המרכז

טלפון: 03-6406690

 

רפורמת עוז לתמורה מהווה הזדמנות לפיתוח מנהיגות בית ספרית:

סגנים, רכזים, מחנכים אשר ייקחו חלק בהובלת שינויים פנים ארגוניים, שמטרתם להפוך את בתי הספר לאפקטיביים יותר ומשמעותיים יותר עבור תלמידיהם, בעיקר כאשר מדובר בתלמידים בתקופת התבגרותם, לקראת התגייסותם לצבא והיותם אזרחי המדינה.

 

המרכז מציע מגוון מסלולים לפיתוח עובדי חינוך כמנהיגים חינוכיים מובילי שינוי. 

התכניות אשר המרכז מציע הן דינמיות וגמישות והן מיועדות לפיתוח פנים ארגוני, במסגרת השעות של בית הספר המיועדות לפיתוח מקצועי של הצוות.

 

התכניות, ייבנו ויותאמו  לצרכי בתי הספר, יתבססו על תיאוריות וממצאי מחקר, וישלבו ניסיון אישי וידע פרקטי.

 

הלמידה תעשה במגוון דרכי הוראה ויוגדרו מדדי הצלחה בהתאם לתהליך שיקבע בכל בית-ספר

ובהלימה להגדרת התפקיד.

 

יוגדרו מדדי הצלחה, תוך התייחסות לידע, להיבטים היישומיים ולתהליכי ההטמעה בבתי ספר.

יושם דגש על למידה איכותית בעלת מכוונות ליישום בשדה, ויגובשו תובנות פרקטיות לגרעין ידע מקצועי חדש.

 

המטרה להוביל לשיפור בתהליכי העבודה של בעלי התפקידים בארגון, בממשקים עם שותפי התפקיד כתוצאה מבניית מנגנונים  תומכי פדגוגיה ותקשורת. 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive