אופק חדש לעובדי הוראה לקידום לדרגות 9-7

בתפריט מצד ימין מפורסמות תכניות פיתוח מקצועי לעובדי הוראה באופק חדש לקידום לדרגות 9-7 

לחיצה על שם התכנית תוביל למידע מפורט.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive