מורה יוזם – הוראת ההיסטוריה כסיפור

מנחה: ד"ר אביבה זרקה 

רציונאל:

התכנית המוצעת נועדה לפתח דידקטיקה אחרת להוראת ההיסטוריה כסיפור (זרקה, 2014), את היכולות הנראטיביות של מורים להיסטוריה ואת יכולתם ליזום ולפתח יחידות הוראה ותכניות לימודים חדשניות המבוססות על כישורי ההבנה הייחודיים של ילדים – חשיבה נראטיבית ומטאפורית מלאת דמיון (איגן וג'דסון, 2013).

כדי להשתכנע בצדקת חשיבות שילובם של סיפורים בהוראה בכלל ובהוראת ההיסטוריה בפרט, די רק אם ניזכר כיצד היו תלמידנו מרותקים אחר הסיפורים שסופרו להם בילדותם וביקשו בעקבותיהם "עוד פעם" (הרטמן, 2004). כדי כך ש"רבים מאתנו זוכרים את המגע עם טקסט ספרותי כאחת מחוויות הילדות הראשונות, שהטביעו את חותמן והשאירו את רישומן" (צורן 1993, עמ' 91).   

ההיסטוריה מוגדרת כסיפור תולדות המין האנושי. ההיסטוריון היידן וויט (White 2002), הפנה את תשומת הלב לכך, שאין רב השוני בין סיפור זה לסיפור ספרותי. שכן גם ההיסטוריון משלים פערים ומכפיף עובדות ההיסטוריות למבנים עלילתיים ספרותיים באופיים של "סוף" ו"התחלה". וכדי שהטקסט שכתב יהיה אמין ומשכנע, הלה אמור לשאת באיכויות אקדמיות וגם אסתטיות (רבן 2006, עמ' 65). 

מעורבות זו של ההיסטוריון בתכני ההיסטוריה גוזרת את הצורך גם במעורבות התלמידים בתכני הלימוד בשיעורי ההיסטוריה. כך שיתאפשר להם למשל לעצב סיפורים היסטוריים העולים מתכנים אלו. 

האפשרות לעצב באורח נראטיבי ואסתטי את תכני ההיסטוריה בשיעור, עולה בקנה אחד עם גישתה הקונסטרוקטיביסטית של תכנית הלימודים בהיסטוריה המותאמת תשע"ו. כמו גם, עם תפיסתה כי “למידה אינה משהו שקורה ללומדים - אלא משהו שקורה על ידי הלומדים"  (Zimmerman, 1986).  כמטרה, היא עשויה להתאפשר במיוחד בתכנית הלימודים בכיתות ו'-ט' ש"איננה מתאפיינת בהערכה חיצונית ונושאים רבים בה מומלצים להוראה – הערכה מגוונת חלופית." כן גם עם המיומנויות שיש לממש במסגרתה. כמו למשל, "ניתוח דמותו של מנהיג", "יישום מידע" ו"ייצוג ידע".

יחד עם זאת, ישנה אפשרות לממש מטרה זו אף בתכנית הלימודים לחטיבה העליונה. במסגרתה, "70% מתוך נושאי תכנית הלימודים – פרקי בסיס המיומנויות והידע - יכללו בפרקי החובה לבחינות הבגרות. 30% הנותרים יילמדו בהרחבה והעמקה בתכנית בית ספרית אשר תבנה על ידי צוותי בתי הספר. [...] חלק זה של התכנית (30%) יוערך בדרכי הערכה חלופיות (מבחן בית ספרי מאתגר; תלקיט; PBL; עבודת חקר" (תכנית הלימודים בהיסטוריה, יחידות החובה). דוגמא לדרך הערכה חלופית שכזו יכולה להיות: כתיבת סיפור על דמותו של קורבן בשואה. תוך עשיית חסד לזיכרו (זרקה, 2009).

אי לכך ההתמחות נועדה לעודד יוזמות חינוכיות שבמסגרתן הן מורים והן תלמידים יעצבו סיפורים היסטוריים בדרכים שונות, ועל ידי כך יממשו תהליכי הוראה ולמידה משמעותיים המעתיקים את "השם" של העבר ל"כאן" של הכיתה. המורים המשתלמים יוזמנו לקחת חלק פעיל בתהליך, כשיתאפשר להם לפתח סיפור חיים אישי (זיכרון אישי) כנקודת מוצא לסיפור היסטורי (זיכרון קולקטיבי).

פיתוח היוזמה ייעשה אם ברמת יחידת ההוראה אם ברמת פיתוח תכנית לימודים. יקדם לפיתוח, עיון בספרות מחקר רלוונטית ועדכנית על אודות הוראת ההיסטוריה כסיפור, לימוד של תהליכי התכנון הנדרשים לפיתוח, איסוף מידע מושכל וחשיבה משותפת עם גורמים שונים ביניהם: הנהלת המוסד החינוכי, עמיתים למקצוע, הפיקוח על הוראת ההיסטוריה וכו'. התהליך יתועד ומימושו ייבחן בטכניקות של הערכה מעצבת.

ההנחה היא כי פיתוח זה יתרום להגברת מעורבות המורים והתלמידים בתכני הלימוד וליצירת תרבות בית ספרית המעודדת יוזמה, יצירתיות, מצוינות, עניין וסקרנות.

תהליך הלמידה בהתמחות יושתת על למידה עצמית ועל למידת עמיתים. וזאת, תוך הנחייה ודיאלוג משותפים לצורך פיתוח היוזמה, השבחתה והערכתה.

מטרות:

לטפח מורים כיזמים חינוכיים.

לפתח קהילת מורים, לומדת יצירתית, יוזמת, לומדת המפתחת יוזמות חינוכיות והמעריכה אותן.

להכיר דרכים שונות להוראת ההיסטוריה כסיפור אם במסגרת תכנון יחידת הוראה אם במסגרת פיתוח תכנית לימודים.

לאפשר למורים לגבש סיפור חיים (זיכרון אישי) כנקודת מוצא לפיתוח סיפור היסטורי (זיכרון קולקטיבי).

לפתח יזמות חינוכית בית ספרית להוראת ההיסטוריה כסיפור תוך  פירוט מהלכי התכנון  היישום, וההערכה שלה ותוך הפצתה בקרב אנשי המוסד החינוכי וקהילת המורים.

 

תכנים:

היסטוריה כסיפור, למה הכוונה?

מיומנויות בתכנית הלימודים בהיסטוריה הרלוונטיות להוראת היסטוריה כסיפור.

עקרונות בפיתוח יוזמה חינוכית.

העברת "השם" של העבר ל"כאן" של הכיתה.

השלמת פערי ידע באמצעות יכולת האמפטיה וכוח הדמיון.

המורה להיסטוריה כ"מספר סיפורים שבטי".

קונפליקטים בחיי דמויות היסטוריות כנקודת מוצא לסיפור חייהם.

איך כותבים סיפור היסטורי ואיך כותבים סיפור חיים?

חלק ממפגשי הקורס יהיו מפגשים וירטואליים

קהל היעד: מורים מקצועיים להיסטוריה

היקף: 75 שעות בכל שנה סה"כ 150 שעות בשנתיים

מועד: יום ראשון, בין השעות 19:15 - 16:00

 

להרשמה:

בתכנית זו לא נדרש תשלום דמי השתתפות, אולם יידרש תשלום דמי ביטול בסך 130 ש"ח לביטול רישום/השתתפות בשנה א'/שנה ב', מכל סיבה שהיא, וזאת בהתאם להנחיות משרד החינוך.

יש למלא טופס הרשמה 

מספר המקומות מוגבל.

​רכזת ארגונית: הילית קוגמן , טלפון להתקשרות: 03-6406260  דוא"ל: morim@post.tau.ac.il

 

על המנחה: ד"ר אביבה זרקה. דוקטור לספרות, מרצה לתכנון לימודים, מורה להיסטוריה ומנחת סדנאות לכתיבת סיפורים היסטוריים ולכתיבת סיפורי חיים.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive