מורה יוזם ומקדם הוראה מבוססת ערכים, חוויה רגשית וידע בינתחומי

מי מנהל את הכיתה?

 

במסגרת תכנית הפיתוח המקצועי לעו"ה לקידום לדרגות 9-7

מנחה: שירי סלומון בר-שלום, עודד חייט

רציונל

השאלה: מי מנהל את הכיתה? מעסיקה אנשי חינוך רבים ויותר מכך הם עסוקים בסוגיה כיצד ניתן לנהל את הכיתה כך שיינתן מענה ומקום לכל תלמיד, מה יצית את דמיונם של התלמידים, מה יעורר את סקרנותם ומה יגרום להם לגלות אכפתיות כלפי הסביבה בה הם חיים.

בתכנית נתמקד בהיכרות ובהפעלה של פרקטיקות הוראה והכלה המבוססות על ידע וניסיון מצטבר בחינוך הבלתי פורמלי ובכללן: גמישות בתכנים ובדרכי ההוראה, שילוב בין גופי ידע שונים כמו ידע מדעי, ערכים וידע שימושי, שילוב בין מרכיבים קוגניטיביים רציונאליים ומרכיבים חווייתיים ורגשיים, שילוב בין שיח שבעל-פה לבין הטקסט הכתוב.
 

מטרת התכנית היא להקנות למשתתפים כלים לפיתוח תכניות לימוד המבוססות על העקרונות הללו, אשר יש בהן יותר גמישות, מענה לצורכי הפרט והיכרות מעמיקה עימו, כמו גם  העצמתו והגברת תשוקתו ללמידה (מוטיבציה פנימית).

בתכנית מוטיבים מרכזיים, כגון: משחקים, דיון קבוצתי, קריאה פרשנית של טקסטים והדמיות (סימולציות). ההתנהלות של הקורס עצמו תאפשר למשתתפים התנסות וחוויה בלתי אמצעית, והזדמנות להפעיל זאת בכיתותיהם וללמוד מתוך ההתנסות.

ההנחה היא ששימוש בפרקטיקות הללו מעורר ענין וסקרנות, מצליח להפוך את המשתתפים לשותפים, ממלא אותם באנרגיות חיוביות וברצון ללמוד ולהתפתח, מעודד אותם להתבונן על העולם סביבם ולבחון את מידת יכולתם להשפיע באופן חיובי  על המתרחש בו, לתרום ולהתנדב.
 

נושאים עיקריים לשנתיים                                                                                  

 • מאפייני הנעורים  בעידן הפוסט-מודרני
 • היכרות עם התפיסה הבלתי פורמלית ועם המאפיינים הבסיסיים של הצופן הבלתי פורמאלי
 • הגדרה משותפת של מושגי מהות            
 • מהם ערכים ומהן הדרכים להגשמתם?
 • מהו החיבור המיטיב למחנכת ולחניכים בדבר למידה והתנסות?
 • התחום הערכי:
  • מהו חינוך דיאלוגי?
  • מה ההבחנה בין חינוך אידיאולוגי לחינוך פוליטי?
  • מה מזמן לחייה של מחנכת העיסוק בתחום?
 • כלים ללמידה במרחב הווירטואלי:
  • המרחב הווירטואלי והשפעתו
  • שימוש במרחב הווירטואלי לפעולה החינוכית
 • משחקיות ומתודיקה:
  • בחינת מקומו של המשחק ככלי חינוכי
  • היכרות עם 'בנק המשחקים והמתודות'
  • איך אפשר להשתמש במשחק בבית הספר
 • כלים לבניית תכנית לימודית-חינוכית
 • התנסות בהטמעת הכלים והפקת לקחים
 • מהי יוזמה וכיצד מובילים שינוי
 • גיוס שותפים ליוזמה ועבודת צוות
 • קשיים בהטמעת שינוי
 • רפלקסיה ומתן משוב
 • ליווי והנחיה אישית
 • הצגת היוזמות בפני העמיתים – משוב מנחה ומשוב קבוצתי                                   

 

דרכי הוראה:

משתתפי הקורס יתרגלו את הכלים במהלך התכנית ויהיה עליהם לבחור כלי אחד או יותר אותו למדו וליישמו בבית ספרם.

כל משתתף ינחה בקבוצה מתודה הקשורה לנושא הנלמד וינהל דיון בנושא.

היקף:   75 שעות בכל שנה. סה"כ 150 שעות

מועד:   חמישי,  19:15 - 16:00

 

רכזת ארגונית: הילית קוגמן

טלפון: 03-6406260   דוא"ל  morim@post.tau.ac.il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive