מורה יוזם: הערכה לשם למידה (ה.ל.ל.) כמרכיב לעידוד תלמידים לגשת ל-5 יח"ל במתמטיקה

איך ניתן להגדיל את כמות התלמידים הניגשים ל-5 יח"ל במתמטיקה

במסגרת תכנית הפיתוח המקצועי לעו"ה לקידום לדרגות 9-7

רציונל

הגדלת אחוז התלמידים הלומדים מתמטיקה ומסיימים מתמטיקה ברמה של 5 יח"ל עומד במרכז יעדי המשרד. הנחת היסוד היא שהמערכת צריכה לעודד ולתמוך בכל תלמיד המעוניין ורוצה ללמוד מתמטיקה ברמה של 5 יח"ל המערכת תאפשר לו לעשות זאת ובהצלחה.
ההתבוננות המערכתית, ההכרה בחשיבות המשימה, ניתוח ופיתוח היבטים ארגוניים, היבטים חברתיים והיבטים פדגוגיים בהוראת מתמטיקה ברמה של 5 יחידות,  עשויים לעודד יותר תלמידים להצטרף למסלול זה, על אף היותו תובעני ודורש הקדשת זמן נוסף.

הרציונל של  התכנית למורים למתמטיקה בחט"ב ובחט"ע  מורכב משני היבטים:


א. הערכה לשם למידה
ההוראה המתאימה לצורך השגת היעד של  טיפוח לומדים בעלי הכוונה עצמית בלמידה, היא הוראה המבוססת על העקרונות של אסכולת הלמידה הקונסטרוקטיביסטית, המדגישה את חלקו של הלומד עצמו בהבניית הידע. הוראה מסוג זה ממוקדת בלמידה והתלמיד פעיל בתהליך הבניית המשמעות.
תפקיד המורה הוא לזמן אפשרויות להבניית הידע ולפקח על תהליך ההבניה (Biggs 1999)
במסגרת הוראה מסוג זה הלומד מועצם וכישוריו הקוגניטיביים, המטה־קוגניטיביים, החברתיים וכישורי ניהול משאבי הלמידה שלו מטופחים כדי לאפשר לו לכוון את למידתו באופן עצמאי ולהשתתף באורח פעיל בלמידה שיתופית עם עמיתיו.
 ההערכה המתאימה להוראה מסוג היא הערכה לשם למידה, המשתמשת במגוון כלים  הדורשים ביצועי הבנה   (Perkins & Blythe, 1994) וכן מפעילה רפלקסיה על תהליך הלמידה, על אסטרטגיות הלמידה ועל תוצרי הלמידה Birenbaum, 2003) ).

 

ב. מוטיבציה ואסטרטגיות למידה

בבסיס תיאוריות ההכוונה העצמית בלמידה עומדת ההבנה כי למידה אינה משהו שקורה ללומדים - אלא משהו שקורה על-ידי הלומדים. נקודת המוצא של תיאוריות אלה מסיטה את מוקד ההתייחסות החינוכית מיכולת הלמידה של התלמידים ומהרקע הסביבתי שלהם, כנתונים קבועים ובלתי ניתנים לשינוי, לעבר המוטיבציה שלהם והאסטרטגיות האישיות שהתלמידים נוקטים בהן, ביוזמתם, מתוך כוונה לשפר את תוצאות הלמידה ואת סביבת הלמידה שלהם.

התכנית נועדה לעודד מורים המלמדים מתמטיקה בחטיבות ביניים ובחטיבות עליונות ליזום תכניות שמטרתן לגרום ליותר תלמידים ללמוד 5 יח"ל במתמטיקה ולעמוד בהצלחה בבחינה.

 להעצים את המורים, כדי שהם יהיו מקור השראה והעצמה לתלמידיהם. התכנית נועדה לפתח את היזמות החינוכית כאמצעי לפיתוח חשיבה חדשנית, שמטרתה להשביח את עבודתו של המורה בכיתה ובבית-הספר. המטרה לעודד את המורים לקדם יוזמות בכיתתם ובבית הספר אשר יעודדו תלמידים ללמוד 5 יח"ל מתמטיקה ויכינו אותם בצורה הטובה ביותר למשימה זו. ו לפתח מומחיות של מורים לחקור סוגיות מתחום עבודתם השוטפת. להעשיר את הידע העיוני, האקדמי והמחקרי שלהם בתחום הנחקר ולחשוף אותו לקהילת המורים בבית הספר. 

 

מטרות התכנית:

 1.  להעמיק את הידע של המשתתפים בתחום היזמות
 2. לתכנן ולהפעיל יוזמה בית ספרית אשר תגדיל את אחוז הניגשים ל-5 יח"ל במתמטיקה
 3.  להכיר את מעגל הל"ל ולהתנסות בשימוש בו לקידום הלמידה במתמטיקה

להכיר דרכים לטיפוח כישורי חשיבה מסדר גבוה בלימודי המתמטיקה  

 

נושאים עיקריים שנה א +ב:

 • מפגש היכרות ותיאום ציפיות
 • ניתוח תכניות הלימודים במתמטיקה בחט"ב ובחט"ע, וארגון רצף הלמידה במערך שש שנתי
 • בניית שאלון (שימוש בכלים טכנולוגיים) עמדות לגבי היכרות עם התלמיד ועמדותיו לגבי מקצוע המתמטיקה  ( ציפיות, פחדים, יכולת, הערכה עצמית וכד').
 • קבלת החלטות לגבי תכנון הלמידה ודרכי ההערכה בהתבסס על ממצאי השאלונים.
 • קביעת עקרונות בבניית תכנית לימודים לרצף השש שנתי כולל דרכים לעודד את התלמידים לבחור מתמטיקה ברמה של 5 יחידות.
 • פדגוגיה בהוראת מתמטיקה בדגש על הוראה משמעותית, פיתוח כישורי חשיבה והבנה
 • מהי יוזמה? מי השותפים? התמודדות עם התנגדויות
 • כיצד בונים הצעה ליוזמה – הלכה למעשה
 • היכרות עם  תפיסות הל"ל ועם מעגל הל"ל
 • היכרות עם כלי הערכה מגוונים
 • היכרות עם הגיאוגברה וכתיבה פעילות משולבת מחשב.
 • בניית מחוון:
 • סוגי מחוונים
 • ניתוח מחוונים קיימים
 • התנסות בבניית מחוון
 • איך בונים תכנית המתבססת על הפער בין מצב קיים למצב רצוי
 • המשוב הכתוב והדבור  ככלי מקדם למידה
 • היוזמה – מן הרעיון לביצוע. קשיים, תובנות, ניתוח תוצאות
 • מודלים שונים להגדלת הלומדים 5 יח"ל מתמטיקה

 

היקף: 75 שעות בכל שנה. סה"כ 150 שעות

 

מועד: יפורסם (אחת לשבועיים)

 

להרשמה:

בתכנית זו לא נדרש תשלום דמי השתתפות, אולם יידרש תשלום דמי ביטול בסך 130 ש"ח לביטול רישום/השתתפות בשנה א'/שנה ב', מכל סיבה שהיא, וזאת בהתאם להנחיות משרד החינוך.

יש למלא טופס הרשמה 

מספר המקומות מוגבל.

 

רכזת ארגונית, הילית קוגמן:

טלפון: 03-6406260   

דוא"ל  morim@post.tau.ac.il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive