מורה חוקר את עשייתו-התמודדות עם רגשות בהוראה

במסגרת תכנית הפיתוח המקצועי לקידום עו"ה לדרגות 9-7

מנחה: עדית נופר

רציונל

מקצוע ההוראה הוא מקצוע ששזורות בו התנסויות רגשיות רבות ומגוונות: התלהבות, דאגה, אהבה, כעס ואכזבה לצד גילוי יכולות פדגוגיות. עבודת המורה משמעותה התמודדות הכרוכה עם רגשותיו האישיים ועם אלה של התלמיד, ובנוסף - התמודדות קוגניטיבית ופדגוגית עם התכנים הנלמדים.

הנורמות להבעת רגשות בעבודה הן נורמות תלויות סטאטוס. כלומר, הבעת רגשות מוכתבת ע"י ציפיות חברתיות בארגון. העמקת המודעות בנושאים אלה תאפשר שינוי ושיפור דפוסים אישיותיים ומקצועיים.

עצם העיסוק במחקר הרגשות, שמטרתו להבין לעומק את העשייה האישית והבית ספרית של אנשי חינוך הפועלים במצבים דומים, כמו גם למידה שיתופית בקהילת לומדים,  מהווים אמצעי לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה. בנוסף, מתאפשרת הזדמנות לשנות ולשפר את השדה בו  הם פועלים ולנתח באמצעות כלים מקובלים, כגון מחקר עצמי ומחקר פעולה, את המצבים הרגשיים החינוכיים עמם מתמודדים ארגוני חינוך בכלל והמורה בפרט.

מעבר לכך, הקורס יוצר הזדמנות לפתח מומחיות של מורים לחקור שאלות  מתחום עבודתם השוטפת, המתייחסות לרגשות בהוראה ואת אופן השפעתם על עבודת המורה ולמידת התלמידים. בנוסף, נועד הקורס להעשיר את הידע העיוני, האקדמי והמחקרי בתחום הנחקר, תוך פרסום מהלכיו וממצאיו בקרב עמיתים, ובקרב הקהילה המקצועית.

תהליך זה  עשוי לקדם את המורה מבחינה מקצועית ולאפשר לו/לה להיות שותף/ה פעיל בניתוח ובפיתוח שדה החינוך מתוך הבנה מעמיקה של תהליכים, דילמות, שיקולי דעת, רגשות ואפשרויות לפריצה מחשבתית ויצירתית.

 

מטרות

 1. לקדם ולפתח מיומנויות של מורים לשאול שאלות חקר הקשורות להיבטים הרגשיים בעבודתם השוטפת ולהתנסות בתכנון וביצוע המחקר.
 2. להעשיר את הידע העיוני בתחום ההתמודדות עם וויסות רגשות בהוראה,  ובתחומים רלוונטיים נוספים.
 3. להכיר את סוגי המחקר הרלבנטיים למערכת החינוכית, כדוגמת מחקר הפעולה.
 4. לפרסם את ממצאי המחקר של המורה הן בקרב עמיתים, והן בקרב הקהילה המקצועית בבית-הספר.

 

נושאים עיקריים לשנתיים

 1. מבוא תיאורטי לנושא הרגשות בכלל ולרגשות בהוראה בפרט.
 2. אסטרטגיות להתמודדות עם רגשות בחינוך ובהוראה.
 3. התנסות בהתמודדות עם רגשות.
 4. היכרות עם כלי מחקר – התבוננות השוואתית.
 5. מהפרטי לציבורי- דרכי תיעוד הפצת ידע ופרסום.
 6. ממחקר למעשה – על החיבור בין מחקר לפרקטיקות בשדה החינוך.
 7. מחקר עצמי - הכרת כלים לחקירה עצמית והתנסות בתיעוד, בניתוח, ברפלקציה ובהצגה של תהליכי שינוי והתפתחות.

 

מבנה התכנית:

תכנית דו – שנתית,  60 שעות בכל שנה סה"כ 120 שעות לשנתיים

מועד: ימי חמישי, אחת לשבועיים, בין השעות 16:00 – 19:15

 

 


הרשמה:

דמי רישום בסך 130 ש"ח (סכום זה אינו מוחזר במקרה של ביטול מכל סיבה שהיא).

יש למלא טופס הרשמה.

מספר המקומות מוגבל.

​רכזת מקצועית: הילית קוגמן , טלפון להתקשרות: 03-6406260  דוא"ל: morim@post.tau.ac.il

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive